PPA ametnikud töötasid dokumendivabriku maffia heaks

Politsei pidas eile kinni 12 inimest, neist neli PPA töötajat, keda kahtlustatakse ebaseaduslikul teel riiklike dokumentide väljastamises.

Seni eeluurimisel kogutud andmete järgi said tellijad kahtlustatavate kaudu erinevaid riiklikke dokumente, sealhulgas haridust tõendavaid dokumente, keeleeksami tulemusi, elamislube, kodakondsuse saamise aluseks olevaid dokumente, arstitõendeid. Selleks kasutati muuhulgas võltsimist, valeandmete esitamist ning valeidentiteediga esinenud kaasosalisi.

Kahtlustus esitati ka neljale politsei- ja piirivalveameti töötajale, kes olid eeluurimise andmetel ühendusse värvatud isikut tõendavate dokumentide, elamislubade ja kodakondsusega seotud dokumentide hankimiseks.

PPA töötajad ei olnud kahtlustuse järgi tegevuse organiseerijate seas, kuid väljastasid altkäemaksu eest infot esitatud taotluste kohta, tegid päringuid andmebaasidesse, võtsid valeandmetega taotlusi vastu ja väljastasid nende alusel dokumente. Kahtlustuse saanud ametnikest kaks on teenindussaali töötajad ning kaks on spetsialistid.

Juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse sõnul ilmestavad seni kogutud tõendid, et kahtlustatavad olid oma tegevust väga ulatuslikult konspireerinud, kasutades kõikvõimalikke võtteid, et varjata ebaseaduslikku tegevust ning enda jälgi. „Igal kahtlustataval oli selles ahelas oma kindel roll ning tähtsus,“ sõnas Evestus.

Kohtueelset menetlust läbi viiva PPA sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra ütles, et kuritegeliku skeemi avastamiseni jõuti sisekontrollibüroo poolt teabe kogumise ja analüüsi tulemusena.

Kriminaalmenetlus on kestnud ligi kuus kuud, mille käigus on uurijad tõendeid kogunud peamiselt jälitustegevusega. Eilsed kinnipidamised, läbiotsimised ja ülekuulamised olid esimesed avalikud menetlustoimingud ning tõendite kogumine jätkub.

Prokuratuur taotleb täna kohtult ühe kinnipeetu, 65-aastase naise vahistamist. Teda kahtlustatakse muuhulgas kuritegeliku ühenduse loomises, selle juhtimises ja sinna liikmete värbamises.