Pankrotihaldur Veli Kraavi sai kahtlustuse kuritegudes

26.11.2020

Riigiprokuratuur esitas teisipäeval Veli Kraavile kahtlustuse pankrotivara omastamises eriti suures ulatuses ja altkäemaksu võtmises.
Kahtlustuse järgi omastas 48-aastane Kraavi pankrotihaldurina tegutsedes kolme pankrotimenetluses oleva äriühingu vara kogusummas üle 970 000 euro, mille ta pööras enda ja endaga seotud äriühingute kasuks.

Lisaks esitati mehele kahtlustus altkäemaksu võtmises - vastutasuks eelistas ta võlgnikuga seotud võlausaldaja huve. Kahtlustuse kohaselt on kuriteod toime pandud kahe aasta jooksul, alates 2018. aastast.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur ütles, et politsei ja prokuratuur plaanivad Kraavi varade arestimist. "Praegu menetluses kogutud andmed viitavad, et pankrotihaldur liigutas varasid erinevate pankrotimenetluste vahel ning viis raha nendest välja isiklikuks otstarbeks. Kuigi pankrotivaradega toimingute tegemise põhjendatust kontrollib menetluse käigus ja lõpus kohus, tuvastasime selles kriminaalasjas, et tehinguid on tehtud ka kohtu teadmata. Kindlasti kõneleb see juhtum vajadusest pankrotihaldurite tegevust rohkem kontrollida," lausus Laur.

Riigiprokurör Sigrid Nurm ütles, et esialgse kahtlustuse kohaselt on Kraavi kasutanud talle usaldatud pankrotivara isiklikuks otstarbeks. "Selline käitumine on täielikult vastuolus pankrotimenetluse põhimõtetega ja lubamatu. Pankrotihaldur peab pankrotimenetlustes erapooletult esindama kõigi osapoolte huve, mitte eelistama isiklikku kasu, lausus Nurm.

Menetlust viib riigiprokuratuuri juhtimisel läbi keskkriminaalpolitsei.

Lextal lõpetas Kraaviga töösuhte

Advokaadibüroo Lextal teatas, et lõpetas pankrotihaldur Veli Kraaviga töösuhte.

Lextali juhtivpartneri vandeadvokaat Marge Männiko sõnul ei ole kahtlustuse saanud Kraavi tegevus pankrotihaldurina seotud Lextali poolt osutatava õigusabiga ega Lextali advokaatide või klientidega.

"Veli Kraavi ei osutanud advokaadina Lextali klientidele õigusabi, vaid tegutses üksnes pankrotihaldurina," selgitas Männiko.

Advokaadibüroo juhtivpartneri sõnul on tegemist ebameeldiva juhtumiga, aga kriminaalmenetluses teostatud menetlustoimingud ei puudutanud Lextali klientide konfidentsiaalseid andmeid ega õigusabi osutamist.

"Kuna esitatud kahtlustus on seotud Veli Kraavi tegevusega pankrotihaldurina ehk ametiisikuna, ei pidanud pooled võimalikuks töösuhte jätkumist advokaadibüroos," selgitas Männiko. "Rohkem infot ei ole ka meil, kuna Lextal ega meie advokaadid ei ole antud menetluses menetlusosalised".

Kõnealune juhtum Lextali poolt õigusabi osutamist, märgiti pressiteates.

Loe ERRist.