Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Raik uurib Viktor Vassiljevi ja ta abikaasa äride huvide konflikti kohta

Juuni lõpus kajastas Eesti Ekspress riigikogulase ja arsti Viktor Vassiljevi ning tema abikaasa Jelena Tomasova äride huvide konflikti. Nimelt võitis abikaasade koduõenduse äri hanke siis, kui Vassiljev oli Haigekassa nõukogus. Vassiljev eitas toona huvide konflikti, küll aga tunneb riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik seoste vastu huvi.

Terviseamet, Haigekassa ja Tallinna vee-ettevõtjate järelevalve sihtasutus peavad nüüd Raigile aru andma. Nimelt töötab Tomasova Terviseameti peadirektori asetäitjana tervisekaitse alal. See ametkond väljastab ka tegevuslubasid ning korraldab järelvalvet koduõenduse valdkonnas.

Vassiljevile ning Tomasovale kuulub aga ka koduõenduse firma TNP Konsultatsioonid. Raik on ette võtnud ka vee-ettevõtjate järelevalve sihtasutuse, kuna Vassiljev kuulub just selle sihtasutuse nõukogusse. Tomasova tegutseb aga ka joogivee kvaliteedi uuringutega.

Näiteks terviseametilt tahab Raik teada, kuidas maandab amet huvide konflikti riski tegevuslubade väljaandmisel ja järelevalvel koduõenduse valdkonnas. Peale selle huvitab Raiki, kuidas menetles amet tegevusluba osaühing TNP Konsultatsioonide suhtes.

“Milliseid huvide konflikti riski maandamise meetmeid on seejuures rakendatud TNP Konsultatsioonid OÜ omaniku ja Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal pr. J. Tomasova suhtes?” küsib Raik järelpärimises.

Raik rõhub pöördumises asutustele korruptsioonivastase seaduse paragrahvidele 1.2, 7 ja 11, mis käsitlevad avaliku ülesande ausat ja erapooletut täitmist, huvide konflikti seotud isikute ehk lähedaste puhul ning toimingupiiranguid.