Koda: tasutud maksude avalikustamine muudab süsteemi läbipaistvamaks

11.02.2014


Tööstus- ja kaubanduskoda loodab, et nende initsiatiivil rahandusministeeriumis ettevalmistatud seaduseelnõu juriidiliste isikute ja FIE-de tasutud maksude avalikustamisega muutub kogu süsteem avatumaks ja vähenevad ka maksupettused.

"Tegime selle ettepaneku seepärast, et parandada maksulaekumisi ja näidata, kui suur osa ettevõtete tasutud maksudest läheb riigikassasse. See muudab tervikuna kogu süsteemi läbipaistvamaks ja avatumaks, mis oleks igati positiivne," rääkis koja peadirektor Mait Palts BNS-ile.

"Muidugi loodame, et muudatus oleks abiks maksupettuste vähendamisele ja läbipaistev süsteem tugevdaks ka ausate ettevõtjate kuvandit ja miks mitte ka riigi kuvandit," lisas ta.

Eelnõu kohaselt avaldab maksu- ja tolliamet edaspidi oma veebilehel maksukohustuslaste tasutud kõikide riiklike maksude, kogumispensioni maksete ja töötuskindlustusmaksete summad kassapõhises arvestuses. Tasutud summade avalikustamisel võetakse arvesse kalendriaasta jooksul tasutud summad kassapõhiselt ja kumuleeruvalt.

Avaldatav teave näitab, kui palju on isik reaalselt panustanud riigieelarvesse. Tasutud summadest arvatakse maha maksuhalduri rahuldatud ehk ettemaksukontole kantud tagastusnõuded. Näiteks kui isik maksab tööjõumakse 1000 eurot ja käibemaksu tagastamisele kuuluv nõue on ka 1000 eurot, siis selles perioodis on isik avalikustamise mõttes riigieelarvesse tasunud 0 eurot.

Teavet ei avaldata füüsilise isiku tasutud maksude kohta. Füüsilisest isikust ettevõtjate tasutud maksud kuuluvad avaldamisele. Teavet avaldatakse kord kvartalis.