Kaht ettevõtet ja kolme inimest süüdistatakse miljonikahjuga majanduskuritegudes

Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas Rolandile (53), Valterile (57) ja Tiinale (45) ning kahele nendega seotud osaühingule süüdistuse mitmes majanduskuriteos, millega tekitati ettevõtetele ja riigile üle miljoni euro kahju.

Süüdistuse põhjal kulutasid ja omastasid Roland ja Valter aastail 2008–2012 enda juhitud ettevõtte vara kogusummas 841 000 eurot. Nimelt võtsid nad ettevõttele põhjendamatuid kohustusi ja eelistasid oma huve teiste võlausaldajate huvidele ning põhjustasid sellega ettevõtte maksevõime olulise vähenemise ja maksejõuetuse, teatas prokuratuur.

«Kokku üritasid mehed süüdistuse kohaselt tekitada ettevõttele üle kolme miljoni euro kahju, kuid tsiviilhagid on esitatud väiksemas summas, sest osa süüdistatavate tehinguid tunnistati hilisema pankrotimenetluse käigus kehtetuks,» ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kaire Hänilene.

Kriminaalasja eeluurimisel kogutud andmeil kasutasid Roland ja Valter ettevõttest raha välja kandmiseks erinevaid skeeme. Näiteks esitas ettevõte pangale laenuraha väljamaksmiseks dokumente tööde kohta, mida tegelikult ei teostatud ning osa saadud laenurahast kanti hoopis Rolandi ja Valteri isiklikele kontodele.

Samuti tegid Roland ja Valter süüdistuse põhjal mitmeid tehinguid kolme Valgas asuva kinnistuga, mille eesmärk oli viia vara ettevõttest välja ning tekitada endale kunstlik eelis teiste võlausaldajate ees. «Kuna ettevõttel polnud pärast neid tehinguid enam vara pangalaenu tasumiseks, läks ettevõte pankrotti,» märkis prokurör Hänilene.

Töötas ise PRIA ametnikuna

Ühtlasi süüdistatakse Rolandit ja Valterit selles, et nad jätsid maksuhaldurile esitatud tuludeklaratsioonides kajastamata kinnistute müügilt saadud tulu, mille tulemusel jäi riigile laekumata kokku 424 000 eurot tulumaksu.

Rolandit ja Tiinat süüdistatakse ka rahapesus, sest nad korraldasid ettevõttest välja viidud rahaga mitmeid tehinguid, mille eesmärk oli uurimisandmeil raha kriminaalse päritolu varjamine.

Samuti on Tiinale esitatud süüdistus soodustuskelmuses, mis seisnes selles, et ta taotles aastail 2009–2011 oma firmale PRIA-lt pettuse teel ligi 63 000 eurot investeeringutoetusi. Sellest summast maksis PRIA välja 34 000 eurot. Tiina töötas samal ajal ka PRIAs ametnikuna ja lahkus omal soovil töölt 2012. aastal.

Prokuratuuri taotlusel on Tartu maakohus võimaliku konfiskeerimise tagamiseks arestinud ligi 340 000 euro väärtuses süüdistatavate pangakontodel olnud raha ja ühe kinnistu.

Kriminaalasja eeluurimise viis läbi Lõuna prefektuur ja uurimist juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.