Ida prefektuur uurib 19 korruptiivset väärtegu

Ida Prefektuuri korruptsioonikuritegude teenistus on tänavu kolme kuu jooksul alustanud kohalike omavalitsuste ametnike korruptiivse käitumisega seoses 19 väärteomenetlust.

17 juhul on politsei avastanud töökoha- ja tegevuspiirangu rikkumisi. Seadus keelab ametiisikutel olla äriühingu juht- või järelevalveorgani liige, välja arvatud riigi, kohaliku omavalitsuse, avalik-õigusliku juriidilise isiku osalusega äriühingus.

Kahel juhul on tegemist huvide konfliktiga. Nende rikkumiste puhul on ametiisik teinud oma töö- või teenistuskohustuste raames otsuse või osalenud sellise otsuse tegemises, mis oluliselt mõjutab ametniku enda, tema lähisugulaste, -hõimlaste või juriidiliste isikute majandushuve.

Enamik rikkumistest on Ida Prefektuuri korruptsioonikuritegude teenistuse vanemkomissar Liina Pärna sõnul avastatud rutiinse monitooringu raames ja politsei täiendav kontroll selles osas kindlasti jätkub.
Korruptsioonivastasest seadusest tulenevalt on seadusega kehtestatud töökoha-, tegevus- või toimingupiirangute rikkumise eest ette nähtud karistus rahatrahv kuni 18 000 krooni. Sama karistus rakendub ka korruptiivsest teost teatamata jätmine korral.

Politsei soovitab kõikidel ametiisikutel tööle asudes kindlasti tutvuda korruptsioonivastase seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.