Hoiatuse saanud Kunnas: Eesti riigiga ma kohut käima ei hakka

07.10.2011

Riigikogu erakondade rahastamise järelevalve komisjonilt trahvihoiatuse saanud reservkolonelleitnant Leo Kunnas peab komisjoni käitumist ebaõiglaseks ja ebapädevaks. Komisjon omalt poolt soovitab Kunnasel valimiskampaaniat puudutava aruande koostamisel professionaalide abi kasutada.

Komisjon tegi viimastel riigikogu valimistel kandideerinud Kunnasele hiljuti trahvihoiatuse, sest komisjonile teadaolevalt ei ole Kunnas täitnud ettekirjutust hinnata 2011. aasta riigikogu valimiste aegse kampaania rahastamise aruandes kajastatud mitterahaliste annetuste (reklaamklipp ja lendlehed - toim.) väärtust. 

Kunnas ütles ERR-i uudisteportaalile, et ei kavatsegi seda teha, sest on esitanud kõik vajalikud andmed, et komisjon saaks ise annetuste väärtust hinnata. "Seal on minu annetajad, nende isikukoodid, annetuse täpne kirjeldus. Ma ei leia, et see oleks minu ülesanne ja seda ei oleks ka mul erapoolikult võimalik endal teha. /.../ Otsesed kulud ma olen kõik deklareerinud. Ma olen tunnistanud, et need (mitterahalised annetused - toim.) on kaudsed kulud, aga ma ei ole ise pädev neid hindama," selgitas Kunnas.

Kunnas märkis, et komisjon soovitas tal hinnata oma mitterahalisi annetusi nende kommertsliku hinna järgi. "Sisuliselt nende ametnike soovitus oli, et kirjuta sinna ükskõik milline arv. Sellise rahastuse kontrolliga ma ei ole põhimõtteliselt nõus. Kui mulle määratakse trahv, siis ma maksan selle, sest ma olen vabariiki nii kaua teeninud, et ma ei hakka Eesti Vabariigiga kohut käima isegi siis, kui seda esindavad ametnikud, kes teevad minu arvates selgeid vigu," ütles ta kommentaariks.

Üksikkandidaat Kunnas rääkis veel, et esitas suvel komisjonile vaide, milles selgitas, et põhimõtteliselt peaks komisjon kõigilt annetajatelt või annetuste saajatelt annetuse huvi kohta selgitused võtma ja lisas, et tema annetajad ei oleks ka tema valituks osutumise puhul midagi võitnud. "Komisjoni kohus olekski selliseid asju hinnata. Tekib küsimus, et milleks see komisjon üldse eksisteerib?"

Kunnas lausus veel, et parlamendis on suured erakonnad, kelle annetusi, rahastamist ja nende motiive peaks komisjon hoopis põhjalikumalt kontrollima.

Ojasalu: sunniraha tasumine ei vabasta kohustuste täitmisest

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees Ardo Ojasalu nentis, et Leo Kunnast puudutav on komisjoni jaoks kujunenud kahjuks avalikkuses enim kajastust leidnud teemaks, kuigi see on komisjoni töö eesmärkide seisukohalt vaid rutiinne tööülesanne, mis tuleneb otseselt seadusest. 

"Komisjon on menetlenud härra Kunnase puudulikult esitatud aruannete teemat ettevaatlikult ning andnud talle piisavalt aega ja lisaks ka juhendanud teda, et ta saaks puudused kõrvaldada," selgitas Ojasalu ERR-i uudisteportaalile. 

Ojasalu lausus, et kui üksikkandidaat Kunnas ei tunne end kindlana majandusterminoloogias ja ei pea ennast pädevaks mitterahalise annetuse väärtuse hindamiseks, siis on tal võimalus kasutada valdkonna professionaalide abi. "Valdav enamus finantsnõustamise ühingutest või audiitorbüroodest on võimeline seda teenust pakkuma, eeldusel, et annetuse tegija on koostööks avatud ja ei keeldu hindamiseks vajalikke andmeid avaldamast."

"Kui härra Kunnas on valinud aga põhimõttelise seaduse nõuete täitmata jätmise tee, siis see on väga taunitav valik inimese poolt, kes kandideeris rahva esindajaks," jätkas Ojasalu. "Seda ei õigusta ka põhimõte, kui sellise "allumatuse" eesmärgiks on juhtida tähelepanu sellele, et komisjon tegeleb tema hinnangul valede asjadega või ei tegele sellega, millega peaks tegelema. Oma seisukoha väljendamiseks tuleb valida seaduslikud vahendid."

Allikas: ERR