ERJK tegi Mihhail Kõlvartile ja Tõnis Paltsile sunniraha hoiatused

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) tegi Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile ja endisele tipp-poliitikule Tõnis Paltsile (Isamaa) sunniraha hoiatused.
Riigikontroll juhtis ERJK tähelepanu 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste eel kohalikes lehtedes avaldatud poliitilise tähendusega sõnumitele, mille edastamise vajadus ei seostu omavalitsuse ülesannete ega avaliku huviga ning mille puhul võib olla tegemist erakonnaseaduse rikkumisega. Rikkumine seisneb avalike vahendite kasutamises valimiskampaaniaks.

Komisjon tutvus Kõlvarti vastustega ja võttis seisukoha nendes esitatud taotluste suhtes, milles komisjon ei leidnud sisulisi argumente, mis võiks kaasa tuua menetluse lõpetamise.

Komisjon otsustas jätta Kõlvarti poolt esitatud taotlused rahuldamata ja teha talle ettekirjutus keelatud annetuse ehk venekeelses linnalehes Stolitsa avaldatud reklaamartikli maksumuse tagastamiseks Tallinna linnale summas 1011,84 eurot koos sunniraha hoiatusega 500 eurot.

Kõlvart teatas ERR-ile saadetud kommentaaris, et kavatseb otsuse vaidlustada.

"Maksan ettekirjutuses sätestatud summa ära ja vaidlustan selle otsuse kohtus. Oluline on ERJK puhul silmas pidada, et tegemist pole ekspertide koguga, vaid komisjoniga, kus domineerivad teiste erakondade esindajad," ütles Kõlvart.

Teistkordne sunniraha hoiatus Paltsile

Praeguse Tallinna linnapea Kõlvarti kõrval tegi ERJK otsuse ka kunagise Tallinna linnapea Tõnis Paltsi (Isamaa) osas. Paltsi 2015. aasta riigikogu valimiskampaania aruandest nähtub, et möödunud aasta 30. septembri seisuga võlgneb ta kolmele juriidilisele isikule kokku 9348 eurot.

Võlausaldajatele tehtud järelepärimistele laekusid järgmised vastused: OÜ Saaremaa Raadio kinnitas, et on võlga summas 1435 eurot püüdnud Tõnis Paltsilt tulutult sisse nõuda; OÜ Senat Turundus keeldus võlga kommenteerimast; OÜ Lääne Elu vastas, et Tõnis Palts aruandes deklareeritud kuluarve on ta esitanud hoopis MTÜ-le Saarte Heaks, kes on tänaseks likvideeritud ja seda koos Tõnis Paltsi võlaga.

Komisjon tegi Tõnis Paltsile 2015. aasta riigikogu valimiskampaania aruandes deklareeritud kulude ja nende tasumise asjaolude kohta möödunud aasta 13. detsembril järelepärimise, mis on senini vastuseta ning nõutud andmete esitamise käesoleva aasta 30. jaanuariks ettekirjutuse koos sunniraha hoiatusega summas 500 eurot.

Ettekirjutus toimetati Paltsile kätte isiklikult 6. märtsil, kuid on senini täitmata. Komisjon rakendas ettekirjutuse täitmiseks sunniraha 500 eurot, mille Palts tasus 4. juunil 2019, kuid ettekirjutust ei täitnud. Nüüd otsustas komisjon teha Paltsile ettekirjutuse täitmiseks teistkordne sunniraha hoiatus summas 1500 eurot.

ERR-il ei õnnestunud loo kirjutamise ajal Paltsi telefoni teel kommentaariks tabada.