ERJK nõuab endiselt Rohelistelt keelatud annetuse tagastamist

11.05.2020

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) alustas Roheliste Erakonna suhtes taas sunniraha rakendamise menetlust.
ERJK esimees Liisa Oviir kirjutas Rohelistele saadetud kirjas, et erakond on varsti pea aasta taotlenud komisjonilt ettekirjutuse täitmise nõudmise edasilükkamist.

Oviir märkis, et komisjon on sunniraha rakendamisega mõistlikult viivitanud, ja seda lootuses, et erakond suudab lubatud meetmete abil oma finantsseisu parandada ning ettekirjutuse täita.

"Samas on erakonna võlad pärit suures osas aastast 2011 ja ei saa öelda, et erakonnal pole aega olnud oma finantsseisu parandamisega tegeleda. Ka käesoleva aasta esimese kvartali finantstulemus ei veena komisjoni, et erakonna plaanitud meetmed ettekirjutuse täitmiseks ehk oma pikaajalise võlgnevuse likvideerimiseks oleks vilja kandnud," kirjutas Oviir.

Oviiri sõnul on erakond on endiselt maksejõuetu: netovara on negatiivne 38 000 euro ulatuses, samas lühiajalised kohustused moodustavad 40 000 eurot. Erakonna eelmisel aastal esitatud finantsplaan pole realiseerunud.

"Erakond on esitanud juhatuse poolt kinnitatud finantsplaani, mille alusel lubas head tulemit - seega tuleb erakonnal vaid selle nimel tegutseda, et ettekirjutus saaks täidetud," lisas Oviir.

ERJK tegi Eestimaa Rohelistele mullu 12. oktoobril ettekirjutuse, milles kohustati erakonda tagastama keelatud annetusena käsitletavad pikaajalised bilansilised võlad oma võlausaldajatele. Rohelised vaidlustasid ettekirjutuse kohtus, kuid kohus otsustas 26. juunil kaebust mitte rahuldada. Rohelised halduskohtu otsust ei vaidlustanud.

Loe ERRist.