Ametnikueetika nõukogu kiitis heaks kingituste ja soodustuste hea tava

26.10.2018

Ametnikueetika nõukogu kiitis heaks kingituste ja soodustuste hea tava. Juhend keskendub kingituste ja soodustuste vastuvõtmisega seonduvale, andes juhiseid soodustuste hindamiseks, neist keeldumiseks ja teavitamiseks ning soovitusi juhtidele ja asutustele.

"Ametnikul tuleb vältida soodustusi, mis seavad tema erapooletuse kahtluse alla. Teenistusülesannete täitmisega seotud kingituste või soodustuste vastu võtmine ametnike poolt ei ole üldjuhul soovitatav, kuid teatud olukordades siiski aktsepteeritav, " ütles nõukogu esimees Heiki Sibul. "Hea tava annab soovitusi, kuidas käituda vastavates olukordades ning annab juhiseid, mis on kohane Eesti kultuuriruumis."

Hea tavaga saab tutvuda rahandusministeeriumi veebilehel.

Artikkel jätkub...