Aaviksoo avaldatavast auditist: TTÜ ei ole puhas kui prillikivi

30.08.2019

Esmaspäeval valmib Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) siseauditi vahearuanne Ragnar Nurkse instituudis toimunud tööajaarvestusega seotud pettusekahtluse kohta. TTÜ rektor Jaak Aaviksoo möönab ennetavalt, et ülikool pole selle aruande põhjal täiesti süüta, ent lubab tulevikus avalikustada ka vilepuhuja tehtud eksimuse. Ta eitab, et oleks ise juhtunu kohta valetanud või üritanud seda kinni mätsida.
TTÜ rektor Jaak Aaviksoo tunnistas Kuku raadio saates "Nädala tegija", et saab esmaspäeval avalikustatava vaheauditi kohta öelda juba niipalju, et ülikooli all tegutsev Ragnar Nurkse instituut ei ole päris puhast mängu mänginud, kuid lõpliku selguse annavad umbes kuu aja pärast valmiv lõppaudit ja prokuratuuris käiv kriminaalmenetlus, mille tähtaeg on talle teadmata.

"Esmaspäeval annab ülikool teada oma sisejuurdluse tulemustest. Mul on kahju, aga mõneti ka hea meel tõdeda, et mul pole küll võimalik väita, et oleme puhas kui prillikivi, aga meil ei ole täna ka alust kahtlustada kedagi kuriteos," ütles Aaviksoo.

Ülikooli koostatav lõppaudit valmib umbes kuu aja pärast, kuid Aaviksoo sõnul annab juba vahearuanne teatava kindlustunde juhtumis.

"Saame selle tulemusel loodetavasti nii targemaks kui ka puhtamaks. Aga see õppetund on laiem," ütles Aaviksoo.

Oma kõige suurema veana nimetas Aaviksoo asjaolu, et tööajaarvestuse pettuse kahtlusega tema juurde tulnud Keegan McBride ei saanud talt juhtumile adekvaatset tagasisidet. Pahane ta endise kolleegi peale ei ole.

"Ma ise arvan, et vilepuhuja kontseptsioon ühiskonnas vajab kaitset," ütles Aaviksoo.

Ta ütles, et kahtlused, mis McBride esile tõi, olid tõsised, mistõttu lasi ta neid ka kontrollida, kuid esmane audit kontrollis vaid dokumentide vastavust, mis oli korras. Ütlusi inimestelt ei võetud, nii jäigi pettus avastastamata.

Ka varasemalt on Aaviksooni jõudnud erinevaid vihjeid, mis aga kontrollimisel ei ole vett pidanud, mistõttu ei ole ta lasknud neid edasi uurida, et mitte ülikoolis nõiajahi õhustikku tekitada.

Aivar Hundimägi: vilepuhumist tasub soosida
"Eks inimestel on erinevad motiivid," nentis Aaviksoo vihjete põhjuseks.

Nurkse inistuudi juhtumi puhul kahetses Aaviksoo, et see on nii ulatuslikuks konfliktiks paisunud ja leidis, et väärteost endast tõsisem on hoopis tekkinud usalduskriis.

"Loodan, et kunagi saabub päev, mil ma saan öelda, mis oli vilepuhuja hädakaitsest tingitud eksitus. Ma ei ole tegelnud ei mätsimise ega valetamisega," ütles Aaviksoo.

Praegu McBride TTÜ-s küll enam ei tööta, kuid Aaviksoo lubas, et ta ei pea akadeemilist tagakiusamist kartma, kui tal see soov jälle tekkima peaks, sest ta on tõestanud end akadeemiliselt võimekana. Seda tõendab asjaolu, et Keegan McBride on valmis kaitsma oma doktoritööd kõigest kolmeaastase õppe tulemusel tavapärase viie aasta asemel.

Küll aga vajab lahendamist konflikt McBride'i ja tema kolleegide vahel Nurkse instituudis, kes on muutunud vestluste salvestamise hirmus ettevaatlikeks.

TTÜ rektori arvates aitab Nurkse instituudi juhtumist saadav õppetund rääkida ühiskonnas selgeks lubatu ja lubamatu piirid teaduses. Muuhulgas on saanud selgeks, et pigem loomeinimeste tüüpi teadlased, kes põlgavad bürokraatiat, ei peaks võtma allasutust juhtima sattudes oma töös riske, mida nad ei oska või ei suuda hallata. Aaviksoo usub, et järeldusi tehakse nii Tallinnas kui ka Brüsselis (kõnealuse juhtumi projekt sai rahastust eurorahadest - toim.).

TTÜ Ragnar Nurkse instituudis eurorahadest tehtavas teadusprojektis osalenud Keegan McBride avalikustas oma kahtlused tõsises projektitingimuste rikkumises, mis seisnes tööajatabelite ulatuslikus võltsimises, augustis pärast seda, kui nägi, et TTÜ esitatud kahtluste ja viidatud tõenditega midagi ette ei võtnud. McBride tutvustas tõendeid rikkumiste kohta Jaak Aaviksoole tänavu märtsi keskel, misjärel rektor lubas juhtumiga tegelda, ent see jäi soiku. Esmane ülikoolisisene audit eksimusi ei tuvastanud. Uus audit algatati ülikoolis alles pärast juhtunu avalikuks tulekut. Samuti algatas prokuratuur asjas kriminaaluurimise.