Veebruar 2023

Korruptsioonivaba Eesti koos Eesti Koostöö Koguga korraldas tänusündmuse “Koolidemokraatia inspiratsioonipäev” ning osales kogu kuu valimiste valvurite tegemiste koordineerimisel ja arvamuste andmisel.

Ühingu tegevustega seotud uudised

 

Anneta tulumaksutagastus Korruptsioonivaba Eesti heaks

Alates 15. veebruarist saab esitada eraisiku tuludeklaratsiooni. Deklaratsiooni täites saab enammakstud tulumaksu heategevusorganisatsioonidele (sealhulgas Mittetulundusühingule Korruptsioonivaba Eesti) annetada. Annetada võib kogu tagasisaadava tulumaksu summa või valitud summa sellest. Annetada saab kuni kolmele saajale, üks annetus peab olema vähemalt 1 euro. Soovitame seda võimalust kasutada ja annetada muuhulgas demokraatlike väärtuste edendamisele meie ühiskonnas! Täpsemalt saab lugeda tegemiste ja eesmärkide kohta ühingu kodulehelt

Erakonnaseaduse lahenduseta probleemid

KVE tegevjuht Steven-Hristo Evestus avaldas valimiste valvurite initsiatiivi raames arvamusloo erakondade rahastamisest ja ohtudest, mida erakonnaseaduse muudatuste pidev edasilükkamine kaasa võib tuua.
Tutvu Äripäevas avaldatud arvamuslooga siin.

Valimiste valvurite tegevuste sisuline ülevaade - head ja halvad näited

2023. aasta riigikogu valimiskampaania ajal valvasid vabatahtlikena hea valimistava järgimist Andrus Karnau, Anna Karolin, Helen Tammemäe, Anna-Kaisa Oidermaa, Tõnis Saarts, Meelis Oidsalu, Steven-Hristo Evestus, Kaarel Taimla ja Siim Espenberg. Valimiste valvurite töid ja tegemisi koordineeris KVE projektijuht Merle Mändmets. Valvurite põhjalike arvamuste ja seisukohtadega valimiste-eelsel perioodil esilekerkinud plusside ja miinuste kohta saab tutvuda siin.

 

Uudised meediast ja mujalt

EOK puudused avalike vahendite kasutamisel

Kultuuriministeeriumi audit tuvastas Eesti Olümpiakomitee osas mitmeid rikkumisi seoses avalike vahendite kasutamisega.
„Praegusel juhul annab see signaali, et EOK poolt pole riskide maandamisega piisavalt tegeldud ning tagantjärgi on avaldunud avalike vahendite kasutamisel tõsised kitsaskohad ja puudused. Korruptsiooniohtlike olukordade ärahoidmise vaates ei anna soovitud lõpptulemust juhendite sahtlisse kirjutamine, vaid nende nõuetekohane rakendamine ja pidev riskide hindamise põhine täiendamine, samuti asjaosaliste teadlikkuse järjepidev tõstmine,“ kommenteeris KVE tegevjuht Steven-Hristo Evestus juhtumit.
Tutvu Äripäeva käsitlusega siin.

Puudulik rikkumisest teavitajate kaitse viib Eesti riigi kohtusse

Euroopa Komisjon otsustas anda Eesti, Tšehhi, Saksamaa, Hispaania, Itaalia, Luksemburgi, Ungari ja Poola Euroopa Liidu Kohtusse, kuna need riigid ei ole täielikult üle võtnud direktiivi liidu õiguse rikkumistest teavitavate isikute kaitse kohta. Eestis valminud eelnõu saadetakse aga parlamendist tagasi ministeeriumisse. Tutvu ERR-i ülevaatega siin ja justiitsministri seisukohtadega siin.

Qatargate ja Eesti

Rahvusvaheline uudistekanal Politico avaldas, et Euroopa Komisjoni juhtiv transpordiametnik Henrik Hololei on nõustunud Katari valitsuse pakutud tasuta lennupiletitega ajal, kui tema alluvad rääkisid riigi esindajatega läbi lennunduslepingu detaile. Kogu lugu annab aimu Euroopa Komisjoni puudujääkidest, mille analüüsimise ja kõrvaldamise kallalae on nüüd asutud. Tutvu ERR-i esmase käsitlusega siin ja KVE tegevjuhi Steven-Hristo Evestuse Äripäevale antud intervjuud võid kuulata siit.

Miks pääseda ligi tegelike kasusaajate andmetele?

Mitmete Euroopa riikide jaoks on äriühingute tegelike kasusaajate andmetele ligipääsu takistamine tõsiseks murekohaks. Vaata ja kuula ekspertide arvamusi Rahvusvahelisel Korruptsioonivastasel Konverentsil valminud lühivideos, mis aitab avada küsimust – miks me peame teadma, kes seisavad äriühingute taga.

Kas tehisintellekt võib olla korrumpeerunud?

Tehisintellekt on korrumpeerunud, kui seda hakatakse avaliku võimu poolt avalike huvide asemel erahuvide realiseerimiseks kasutama. Loe lähemalt siit.