Veebruar 2022

Eesti pidupäeval olime mõtetes seekord hoopis Ukrainaga. Vabadus, demokraatia ja õigusriik on haprad, kuid hoidmist ja arendamist seda enam väärt. Vastasel juhul näeme võimu koondumist ja korruptsiooni lokkamist, mis on praeguse konflikti üks algallikaid.
Ukraina inimeste aitamiseks loe lähemalt ukrainaheaks.ee, pagulasabi.ee/ukraina-abistamine ja Punase Risti kodulehelt. Olulise evakuatsiooniinfo leiadPagulasabi kodulehelt. Kui tead pagulasi, kes vajavad õigusnõustamist, pöördu Eesti Inimõiguste Keskuse poole.

KVE uudised

Veebruari esimene pool möödus meie jaoks aga vihjeandmise tähe all. Ka praeguseks muutunud maailmas on oluline meeles hoida, et vihjeandjad aitavad varaselt tuvastada korruptsiooni ja pettuseid, mis võivad omakorda olla otseseks julgeolekuriskiks. Seetõttu on oluline, et seisaksime tõhusa vihjeandjate kaitse seaduse eest nii praegu kui tulevikus.

Vihjeandmist reguleeriv rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu läbis riigikogus tulise esimese lugemise ning tähtajaks saabus saadikutelt pea 300 muudatusettepanekut. Esitasime omalt poolt õiguskomisjonile kaks muudatusettepanekut: laiendada ja täpsustada kohalike omavalitsuste kohustust luua vihjeliinid ning luua väärteokoosseis survemeetmetega ähvardamisele. Tutvu meie seisukohtadega siin.

Miks me vihjeandjaid kaitseme?

Loe lähemalt KVE tegevjuhi arvamusartiklist Postimehes, vihjeandja Keegan McBride’i kogemusest teavitamisega TTÜs ja vaata meie animatsiooni teavitamise olulisusest.

Vihjeandmine pole mingitki pidi uus nähtus. Politseil oleks väga keeruline töötada, kui kodanikud kuritegudest enam ei teavitaks. Korruptsiooni ja pettuste puhul on lisaks oluline meeles pidada, et tegu on peitekuritegudega, kus osalevad pooled teevad kõike, et oma tegusid varjata.

Uuringud näitavad, et pettuste avastamisel pole avastavad meetmed nagu siseaudit, IT-lahendused, dokumentide läbivaatus aga üldsegi nii tõhusad kui vihjete vastu võtmine. Kui organisatsioonil on vihjeliin olemas, on ülemaailmse pettuste uurijate assotsiatsiooni andmeil (ACFE 2020) pettusest tulenev kahju tema jaoks kaks korda väiksem (100 000 USD vs 198 000 USD). Põhjust pole tarvis kaugelt otsida – vihjeliiniga organisatsioonid jõuavad pettuse avastamiseni kolmandiku võrra kiiremini kui need, kellel vihjeliini pole (12 kuud vs 18 kuud). 

Müüte kummutame siin.

Käisime koos Circle K Eesti õigusnõustaja Nele Laidveega RaadioKukus rääkimas vihjeandmise meetmetest praktikas ja rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõust.

Kuula saatelõiku siin. Mitmetes ettevõtetes on vihjeandmise mehhanismid juba ammu vabatahtlikult loodud. Valmidus probleemidega tegeleda on loonud kultuuri, kus töötajad julgevad rääkida ning esmalt muidugi oma juhiga. 

Tõsisema olukorra puhul võib vaja minna konfidentsiaalset vihjeliini, mille loomist nõuab ka riigikokku jõudnud seaduseelnõu.  Sisuliselt tähendab see kas meili loomist või usaldusisiku määramist, kelle ülesandeks on teavitajaga suhelda ja välja uurida, kas vihje taga peitub mõni rikkumine. Lisatööjõudu selline lahendus ei nõua.

Mida rohkem vihjeid, seda parem! USAs vihjete statistikat analüüsinud Stubben ja Welch leidsid, et organisatsioonidel, kus kasvas vihjete arv, vähenesid trahvid. Seda põhjusel, et rikkumistele jõuti ise varakult jälile ja enne selle nii suureks paisumist, et õiguskaitse uksele pidi koputama.

Tutvu ka meie loodud vihjeandmise meetmete tööriistakastiga eesti ja vene keeles.

Eelmisel aastal kogusime 1281.87€ annetusi. Aitäh teile! Tänu sellele saime paindlikult ja kiiresti reageerida, kui tuli ootamatult seista läbipaistva riigivalitsemise, vihjeandjate õiguste, ausa äri, korruptsioonivabade kohalike omavalitsuste ja noorte teadlikkuse kasvatamise eest. 

Ka sel aastal leiate meid tuludeklaratsiooni esitamisel e-maksuametis tulumaksusoodustusega isikute nimekirjast. Annetada saab kuni kolmele saajale, kusjuures annetada võib kogu tagasisaadava tulumaksu summa või osaliselt.

Annetada saad ka meie kodulehel, nii ühekordselt kui püsiannetajaks hakates.

 

Transparency International (TI)

Korruptsioon annab hoogu konfliktidele ja ebakindlusele üle maailma ning praegu näeme selle mõju teravalt Venemaa ja Ukraina puhul. Juhtivad demokraatiad on sellele konfliktile kaasa aidanud, võimaldades kleptokraatidel edendada oma huvisid ja võimu kogu Läänes. Alles eelmisel nädalal teatas Transparency International Saksa riiklikust sihtasutusest, mida salaja kontrollis Venemaa gaasifirma Gazprom ja mis toetab gaasijuhet Nord Stream 2.

Transparency Internationali tegevjuht Daniel Eriksson: "Süsteemis, kus puuduvad kontroll ja tasakaal, on Venemaa eliit julgustatud tegutsema rahvusvahelise õiguse vastaselt, alustades nüüd sõda, milles võidakse kaotada tuhandeid inimelusid. Korruptsioon tapab ja valitsused kogu maailmas vastutavad selliste konfliktide algpõhjustega tegelemise eest. Liiga kaua on juhtivad majandused räpase Venemaa raha ees silma kinni pigistanud, kartes astuda vastu võimsatele majandushuvidele. Salastatud teave ja võimude järelevalve puudulikkus on võimaldanud Venemaa eliidil oma rikkust varjata, rahastades korruptsiooni nii kodu- kui välismaal. Lääs ei saa enam lubada oma finantssüsteemidele räpaseid rahavooge üle maailma ja eriti Venemaaga seonduvalt. Nüüd on valitsustel aeg korruptsioonile ja konflikte toetavale mustale rahale joon alla tõmmata.“

Kuna seisame silmitsi ülemaailmse kriisiga, mis ähvardab tappa tuhandeid inimesi, kutsub Transparency International juhtivaid tööstusriike üles tegelema korruptsiooni teemadega, mis on süvendanud seda konflikti ja demokraatia allakäiku.

Kleptokraadid peidavad oma rikkust anonüümsete ettevõtete taha ja loodavad lääneriikides olevate kaasosaliste - pankade, kinnisvaramaaklerite jt - abil seda oma soovi ja suva järgi liigutada. Juhtivad tööstusriigid peavad jõustama olemasolevad reeglid, et peatada nüüd oligarhide rahavood ja nende rünnakud Ukraina, Venemaa ja teiste inimeste vastu. Sama kiireloomulised on ühised jõupingutused pangakontodel ja üle maailma investeeritud varade leidmiseks ja külmutamiseks, mis võivad olla seotud korrumpeerunud Venemaa ametnikega. Loe pikemalt TI pressiteatest.

Teised korruptsioonist

 

Justiitsminister Maris Lauri tutvustas kohtumisel riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoniga korruptsioonivastaseid tegevusplaane. Edasi peaks liikuma sh erakonnaseaduse muutmine, millega laienevad Erakondade Järelevalve Komisjoni võimalused rikkumisi uurida. Näiteks on kavas luua õiguslik alus, et küsida dokumente, teavet ja selgitusi ka kolmandatelt isikutelt. Meie tagasisidet seadusele loe kodulehelt ning justiitsministeeriumi pressiteadet täies mahus siin.

 

Ajakirjandusest

 

Praegu puudub meil rikkumistest teavitamise ehk nn vilepuhumise seadustatud mehhanism, mis tähendab, et võimalikud olid näiteks juhtumid, millest «kõik teadsid», kuid «sinna, kuhu vaja», keegi ei teatanud, kirjutas Tartu Ülikooli emeriitprofessor ja kriminoloog Jüri Saar rikkumisest teavitaja kaitse seaduse teemal Postimehes.
Riigisekretär Taimar Peterkop tegi ettepaneku laiendada oluliselt nende riigiametnike ringi, kelle praegused tähtajatud töölepingud saaks muuta tähtajalisteks. Ettepanek puudutab sisuliselt kõikide ministeeriumide ja riigiasutuste keskastme juhte, vahendas ERR.
Ka kohalikud omavalitsused ei ole kaitstud pettuse ega korruptsiooni eest. Paraku on väikeses omavalitsuses ja kogukonnas oht tõrjutuseks ja töö kaotamise risk suuremad kui linnas ja see sunnib ka eetilise hoiakuga inimesi ettevaatlikkusele, kirjutab KVE liige Elsa Leiten ERRis.
Vihjeandmise näol on tegemist eetilise konfliktiolukorraga, kus pingesse satuvad erinevad voorused, kohused ja hüved. Selliselt on vihjeandmine hea näide selle kohta, milline on tegelikult meie elu tervikuna – see on eetiline konfliktiolukord, mis on suurel määral mitmetähenduslik, pingeline ja läbipaistmatu, kirjutas Rostocki ülikooli eetika nooremprofessor Johann-Christian Põder ERRis.
Riigikohus ei võtnud menetlusse Keskerakonna kaebust Tallinna ringkonnakohtu otsuse peale n-ö miljoniannetuse asjas, mis tähendab, et Keskerakond peab reklaamiagentuurile Midfield tagastama keelatud annetuse summas 850 000 eurot, vahendas ERR.

 

Mujalt maailmast

Türgi luure röövis Ukraina territooriumilt vilepuhujast relvaärimehe. ERR, 03.02.2022
Hiinas peavad endised ametnikud avalikult kirjeldama korruptiivset tegevust. ERR, 07.02.2022
Kasahstani võimud vahistasid endise kaitseministri. ERR, 21.02.2022
Leak exposes Ericsson’s secret dealings with ISIS amid Iraq corruption Spree. Sydney P. Freedberg, Maggie Michael, Amir Musawy. ICIJ, 27.02.2022