Veebruar 2017

Ühingu uudised

Riigieelarve ja selle mõjutamine 

16. veebruaril korraldas ühing Korruptsioonivaba Eesti erakondade ümarlaua, et rääkida riigieelarve koostamisest, selle protsessi mõjutamisest ning läbipaistvusest nn katuserahade jagamisel. 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on seisukohal, et nn katuseraha jagamine praegusel viisil on läbipaistmatu protsess ja tekitab korruptsiooniohtlikke olukordi. Tegu on liiga subjektiivse protseduuriga, kus eraldiste jagamine paistab toimuvat pealiskaudsetel alustel ning pole selgust, kas eraldised on avaliku huvi seisukohast vajalikud.

Loe ümarlaua kokkuvõtet siit.

Korruptsiooniennetuse kohtumine  

14. veebruaril osales ühing Korruptsioonivaba Eesti Justiitsministeeriumis korruptsiooniennetuse kontaktide kohtumisele, kus anti ülevaade korruptsioonivastase strateegia täitmisest ning tutvustati 2017. aasta tegevusplaane.

Loe täpsemalt siit.

 

Transparency Internationalist

Registreerimine Transparency Internationali suvekooli on avatud!

Transparency Internationali Leedu organisatsioon kutsub kuni 35-aastaseid tudengeid ja noori spetsialiste, kes tahavad rohkem teada, kuidas korruptsioonile vastu astuda, kandideerima 2017. aasta suvekooli. Suvekool toimub Vilniuses 10.-16. juulil.

Loe lähemalt siit.

Kus on korruptsiooni koht?

Transparency Internationali Prantsuse organisatsioon pani kodumaise korruptsiooni kaardile. Sõna otsesemas mõttes. 

Loe lähemalt siit.

Teised korruptsioonist

Inimesed tajuvad poliitkorruptsiooni tõusu 

27. veebruaril avalikustas Justiitsministeerium  värske uuringu tulemused, mille käigus uuriti kolme Eesti sihtrühma hoiakuid korruptsiooni suhtes. Elanike, ettevõtjate ja avaliku sektorite töötajate korruptsiooniuuringut on läbi viidud 2004. aastast.

Loe pressiteadet siit ja uuringu lühikokkuvõtet siit.

Lauamängudega korruptsiooni vastu

Indoneesias on rühm naisi võtnud kätte ja asunud ametnike, õpilasi ning ka politseid harima korruptsiooniga kaasnevate negatiivsete mõjude kohta. Töövahendiks on nad valinud lauamängu.

Loe lähemalt siit.

Korruptsioonikahtlused Euroopa Komisjonis

Euroopa Komisjoni on kimbutamas kahtlused, et endine liige on saanud altkäemaksu, et mõjutada hääletustulemusi.   
Loe nn kaaviaridiplomaatiast lähemalt siit ja Transparency Internationali juhtumi uurimist nõudvat pressiteadet siit.