September 2020

Septembris pidasime sünnipäeva ning tegelesime mitmeski mõttes minevikukaemusega. Oktoobris ootame teid aga meie projektile Opener pöidlaid hoidma ning osa saama nii hea valitsemistava kui kingituste teemalistest töötubadest.

KVE uudised

Juba kolmapäeval, 7. oktoobril toimub IMFi korruptsioonivastase ideekorje finaal, kus KVE, Justiitsministeerium, Open Knowledge Estonia, Transparency Internationali Läti ühing ning Läti andmekool esitlevad oma projekti. Ootame teid kaasa elama ja hääletama!

Meie idee „"Harvesting open data for early detection of conflicts of interest in public procurement" keskmes on riigihangete registri, erakondadele tehtud annetuste ning äriregistri ühendamine potentsiaalsete huvide konflikti olukordade tuvastamiseks.
Ülekanne algab 7. oktoobril Eesti aja järgi kl 17:15. Peale kümnekonna kohtuniku on sotsiaalmeedia vahendusel liitunutele antud üks koondhääl, mis tähendab, et Sinu arvamus on oluline! Kõik 8 finaali jõudnud ideed on väärt teostamist, aga eriti uhke oleks, kui väikeste Eesti ja Läti initsiatiiv selliselt ürituselt tuule tiibadesse saaks.
Ülekanne ja ajakava on leitav IMFi kodulehel.

 

28. oktoobril toimub hea valitsemistava juurutamise teemaline töötuba ettevõtetele, mida viivad läbi Erik Sakkov (Baltic Institute of Corporate Governance), Kaie Karniol (Rahsndusministeerium) ja Kaido Padar (riigiosalusega ettevõtete nõukogu liikmete nimetamiskomitee esimees).

Räägime lähemalt, mida tähendab riigiosalusega ettevõtte juhtimine osaluspoliitika, hea ühingujuhtimise tava ja korruptsiooni ennetamise praktikate taustal,
heast valitsemistavast ettevõtte kontekstis ning ajendatud praegusest olukorrast sellest, kuidas kriisiolukord valitsemist mõjutab.
Valmistume vaikselt ka selleks, et töötuba saab toimuma üle videosilla. Loe koolituskava kohta lähemalt kodulehel ja registreeru siin.

 

„Tööga seotud kingitused – kust jookseb piir?“ koolitus toimub juba 28. oktoobril, nüüd webinari formaadis.

Kingituste andmine ja vastu võtmine võib olla kena žest või viisakuse avaldus teadmata, et sellega võivad kaasneda tõsised tagajärjed. Millal saab viisakuseavaldusest keelatud soodustus ning millisel juhul kaasneb karistus? Kuidas vältida kinkimisega kaasnevaid ebamugavusi? Koolitusel räägitakse kingituste eetikast, karistusõiguslikust lähenemisest ning arutletakse eluliste situatsioonide ja juhtumite üle. Lisainfo Eesti Konverentsikeskuse kodulehel.

 

13. oktoobril leiab aset Hea Kodaniku klubi pealkirjaga “Mina, minu andmed ja kuidas need ühiskonda panustavad“, kus räägitakse kasutajakesksest andmehaldusest.

Klubis on fookuses, kuidas vabakond ja huvilised saaks avalikke andmeid oma tarbeks kasutada ja omalt poolt ka sisendit anda. Kogemust andmete ja kasutajate ootuste kokku viimisel tutvustavad Andrus Jõgi Rahandusministeeriumi uue omavalitsuste teenuste rakenduse vaates, Carina Paju Korruptsioonivaba Eesti uue andmepõhise algatuse Openeri poolt ning Kaur Virunurm grupis Ratta Rikkaks toimuva andmekorje ning kaardirakenduste taaskasutuse valguses.

Loe juurde ja registreeru Vabaühenduste Liidu kodulehel.

 

17. septembri õhtul kogunesime KVE liikmete, koostööpartnerite ja kaasamõtlejatega klubis Heldeke!, et meenutada ühingu 20 aasta tagust sündi, meenutada tehtut ning koos mõelda tulevikule – seda koos ahjusooja mälestusteraamatuga.

Arutasime õhtu jooksul selle üle, kuidas poliitikakujundamist läbipaistvamaks muuta, edendada ärieetikat, kaitsta vihjeandjaid ja panustada kohalike omavalitsuste võimekusse korruptsiooni ennetada, ning mõtisklesime, milliste probleemide lahendamisega me veel ei tegele, kuid peaks.

Et ühingu sünnipäev oli tegelikult 27. aprillil, oleme pidu juba tükk aega oodanud, kuid arusaadavatel põhjustel polnud see võimalik. Nüüd aga saime lisaks koosolemisele avaldada ka eelmisel aastal ühingu eriti tubli praktikandi Egle Sandri poolt kokku pandud mälestusteraamatu, mille loomisesse andsid mälestuste meenutamisega panuse tosinkond inimest. Loe raamatut kodulehel.

 

Päev enne sünnipäeva kirjutas KVE tegevjuht ajalehes Postimees essee „20 aastat arvamusartiklist «Korruptsioon peab Eestis olema»“.

„Tolle 20 aasta taguse Tiit Elneri kirjutatud Äripäeva arvamusartikli lõpusõnum „Kui eraomanduses kommertspanga juht annab kuskil iseendale protsendita laenu, see mind ei huvita. Juhul muidugi, kui ma selle panga aktsionär või klient pole“ on loodetavasti tänapäevaks teisenenud ja märkamist juurde tekkinud. Heaks väärkäitumise ennetajaks on ikka hirm karistuse ees – ühelt poolt seadusest tulenevalt, kuid ehk veelgi rohkem ühiskonna halvakspanu ees. Kuigi muutused väärtustes toimuvad aeglaselt ja vahel lausa teosammul, on oluline, et julgeksime ebasobivale käitumisele ja tegutsemisele tähelepanu juhtida või siis toetada neid, kes seda teevad. Sest vähemalt mina isiklikult soovin elada ühiskonnas, kus mul pole ükskõik ja kus ka teistel pole ükskõik. Näiteks sellest, et kommertspanga juht annab endale nullintressiga laenu,“ kirjutas Carina Paju artiklis, mida saate täismahus lugeda kodulehel.

 

 

Transparency International (TI)

Rahapesu puudutava dokumendilekke FinCEN taustal on õige aeg toonitada, et ülemaailmne rahapesuvastane süsteem vajab ümber mõtlemist.

Loe täpsemalt Transparency Internationali lehelt.

TI Euroopa Liidu esinduse sõnul on FinCENi leiud märge sellest, et ELi tasemel on tarvidus luua eraldi rahapesu järelevalve organisatsioon. Loe lähemalt TI EU lehelt.

TI Suurbritannia ühing nägi lekkes tõendeid sellest, kui suurt rolli mängib muidu nii kõrgelt arenenud riik maailma rahapesumasina ning korruptsiooni käimas hoidmises. Loe lähemalt TI UK kodulehelt.

 

Vihjeandjate kaitse direktiivi ülevõtmise tähtajani on jäänud vaid natuke üle aasta, kuid edasiminek on ELi liikmesriikide seas kesine.

Loe TI kodulehelt, kas EL tõesti magab maha võimaluse tõhusalt ja õigesti kaitsta vihjeandjaid.

Seadusandluse vastavuse hindamiseks on TI loonud täiesti uue metodoloogia, mis toetub ELi direktiivi nõuetele ning rahvusvahelise parimatele praktikatele. Kuidas see täpsemalt käib, loe TI kodulehelt.

 

TI juriidilise nõustamise keskustesse (ALAC) on viimase 9 kuu jooksul pöördunud üle 1800 inimese, kelle mureks on korruptiivsed tegevused seoses COVID-19-ga.

Peamised probleemid on tekkinud tervishoius, politsei ning humanitaarabi valdkondades. Loe lähemalt TI kodulehel.
 

Teised korruptsioonist

 

Euroopa Komisjon andis välja esimese õigusriigi raporti, milles juhitakse tähelepanu liikmesriikide headele ja halbadele praktikatele. Loe raportit siin. Eesti kohta avaldatud raportis tuuakse välja, et meie kohtusüsteemi IT taristu ning võimekus on suur ja kohtuvõim piisaval tasemel rahastatud. Siiski tuuakse välja vajadus nii lobireeglite kui vihjeandjate kaitse järgi, mille mõlemaga hetkel riigis tegeletakse. Loe raportit siin

 

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon sai septembris ülevaate GRECO V hindamisvooru soovituste rakendamisest ja korruptsioonivastase tegevuskava väljatöötamisest ning tõdes, et Eesti ei ole tähtajaks täitnud kõiki soovitusi. Loe pressiteadet Riigikogu kodulehel ning vene keeles ERRis.

 

Miks loovad aina enamad ettevõtted endale korruptsioonivastaseid süsteeme? OECD avaldas septembris uurimuse ning tegi tulemustest ka videokokkuvõtted. Vaata lähemalt OECD kodulehelt.

 

Uudiseid ajakirjandusest

FinCENi failid paljastasid nii mõndagi selle kohta, millele ja kuidas Eesti pangad aastate jooksul kaasa on aidanud. Eesti Päevalehel on nüüdseks loodud eraldi leht musta raha temaatika käsitlemiseks. Hea on alustada sissevaatest sellesse, kuidas toimis kunagine Danske Banki mitteresidentide äri.
 
TÜ Kliinikumi juhatajale ja ülemõele esitati kahtlustus, mille järgi on nad rikkunud riigihangete nõudeid. Loe lähemalt Tartu Postimehest.
 
Riigikohus otsustas, et ERJK liige ei pea oma erakonnast olema sõltumatu, vahendas ERR.
 

Mujalt maailmast

FIFA head visits White House amid corruption investigation in Switzerland. France24, 18.09.2020
Pärast Lukašenka ametivannet vahistati Valgevenes inimõiguslaste andmetel meeleavaldustel 259 inimest. Lauri Laugen, Delfi, 24.09.2020
Francis 'loses patience' in Vatican corruption fight. France24, 30.09.2020
Corruption failures also highlighted in rule of law report. ELENA SÁNCHEZ NICOLÁS, EU Observer, 01.10.2020