September 2016

Ühingu uudised

Soome suursaatkond toetab avaandmete projekti 

22. septembril allkirjastasid Korruptsioonivaba Eesti ja Soome suursaatkond lepingu, mille alusel toetab Soome välisministeerium ühingu projekti Opener. Projekti eesmärgiks on testida, kuidas Eestis kättesaadavaid avaandmeid saaks korruptsiooniennetuses kasutada. 

Loe uudist siit ja lühikese projektikirjelduse leiab siit

 

Transparency Internationalist

Piirangud avalikele andmetele võivad aidata korruptsioonil levida

Transparency Internationali (TI) Ühendkuningriigi organisatsioon uuris, kui lihtne on ligipääseda teabele, mis käsitleb avalike ressursside kasutamist. Uuringu tulemusel selgus, et enam kui kolmandiku riigihangete puhul ei ole võimalik kindlaks teha, kes lepingu on võitnud. Seejuures tuli välja, et hangete kaudu ostetud kauba kirjeldus oli kohati nii laialivalguv, et ei ole võimalik tuvastada, mida tegelikult hangiti.

Avalik teave on korruptsiooniennetuses väärtuslik tööriist ning valitsus ja asutused peaksid võtma suuna tõelise läbipaistvuse saavutamisele selle asemel, et avaldada nii vähe teavet kui võimalik.

Uuring Counting the Pennies asub siin.

Uuring: korruptsiooni sallimine teeb õnnetuks

TI Ukraina organisatsioon võrdles omavahel TI korruptsioonitajumise indeksit, majandusvabaduse indeksit, planeedi õnneindeksit ning korruptsiooni sallimise taset kümnes Euroopa riigis. Töö tulemusena võib järeldada, et mida sallivam on ühiskond korruptsiooni vastu, seda madalam on majandusvabadus, mis omakorda mõjutab negatiivselt majanduskasvu. Lisaks tõi uuring välja, et inimesed, kes elavad riikides, kus korruptsiooni ei sallita, peavad end enamasti õnnelikeks.

Loe lähemalt TI blogist.

Teised korruptsioonist

Tervishoid ja korruptsioon 

Millele tuleb viivitamatult tähelepanu pöörata, et pidurdada korruptsiooni tervishoius? Mis on sellega seotud fundamentaalsed väljakutsed? Mis on tervishoiu korruptsioonile ainuomased riskid?
Loe ekspertarvamusi BMC Medicine'i artiklist

Kuidas panna töötaja sulle vilet puhuma? 

Ameerika Ühendriikides on levinud praktika, mille käigus maksavad asutused väärkäitumisest teavitajale informatsiooni eest tasu. Näiteks maksis maksuamet Bradley Birkenfeldile 104 miljonit dollarit (olgugi, et mees pidi maksupettuse kaasosalisena kolm aastat vangis veetma). Vastukaaluks üritatakse Ühendkuningriigis edendada ettevõttesisest teavitamist, mis võimaldaks organisatsioonil endal asuda siseseid uurimistoiminguid teostama.
 
Kuidas aga tekitada töötajates usaldust, et nad väärtegudest julgeks organisatsioonisiseselt teavitada? Kuidas võidelda teavitajaid ohustavate häbimärgistamise ja kättemaksuga? Miks peaks usaldusisikuks olema mõni ettevõtte juhtiv töötaja?
Loe kommentaari siit

Vatikan allkirjastas korruptsioonivastase leppe

Püha Tool on võtnud vastu ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni, mille eesmärgiks on ennetada ja karistada korruptsioonikuritegusid nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. 
Loe lähemalt siit.