September 2014

Korruptsioonitemaatilisi uudiseid septembrikuust.

Ühingu uudised

Korruptsiooniteemalised koolitused venekeelsele meediale

Korruptsioonivaba Eesti kutsub venekeelse meedia esindajaid üles osalema koolitustesarjal, mille eesmärgiks on suurendada venekeelse meedia suutlikkust korruptsioonitemaatika kajastamisel. Esimene koolitus leiab aset 3. oktoobril Tallinnas ja keskendub praktilisele seaduse- ja juhtumianalüüsile ja meediaeetikale. Teine koolitus toimub 24. oktoobril Narvas ning selle raames käsitletakse ligipääsetavate andmebaaside võimalusi, huvide konflikti ajakirjanikutöös ja piiriüleste korruptsioonijuhtumite kajastamist. Täpsem informatsioon SIIN

KVE lööb kaasa erasektori korruptsiooni uurivas projektis 

Korruptsioonivaba Eesti on üks paljudest partneritest Justiitsministeeriumi poolt veetavas projektis PrivaCor, mille eesmärgiks on uurida erasektoris aset leidvaid korruptsiooniilminguid. Projektis lööb kaasa ka Taani Aarhusi ülikooli riigiteatudste õppetool eesotsas tuntud sotsiaalteadalase Lars Johanssoniga. Projekti raames luuakse erasektori korruptsiooni uurimiseks metoodika, mida saaks rakendada erasektori korruptsiooni uurimisel ka teistes Euroopa riikides.

26. septembril korraldas Justiitsiministeerium esimese projekti koosoleku, mille raames lepiti kokku metodoloogia alustes ja edasises tööplaanis. Projekt lõpeb 2015 aasta novembris rahvusvahelise konverentsiga. 

Valmimas on lobiteemaline uuring

Oktoobri lõpus avalikustab Korruptsioonivaba Eesti koos Läti ja Leedu TI esindustega värske Eesti lobimaastikku kaardistava uuringu. Sarnane uuring korraldati paralleelselt 18 Transparency Internationali Euroopa haruorganisatsiooni poolt ja projekti "Sissevaade lobitöö reeglitesse" raames.

 

Transparency Internationalist

 

Üheskoos vaesuse ja korruptsiooni vastu!

Riikides, kus üle 60 protsendi elanikkonnast maksab avalikele teenustele ligipääsemiseks altkäemaksu, sureb rohkem naisi sünnitusel kui mujal, joogivesi ei ole kõigile kättesaadav ja noorte inimeste seas valitseb kõrgem kirjaoskamatuse tase. Ford Foundationi üritusel New Yorgis otsustasid TI ja Briti valitsuse esindajad, et kuna vaesus ja korruptsioon on ilmselges seoses, peaks ÜRO võtma eraldi eesmärgiks läbipaistvuse suurendamise, avatud ühiskonna, meedia ja eneseväljenduse edendamise.

 

Kaitsekulutused: kuidas maandada relvahangetega seotud korruptsiooniriske

Transparency Internationali Ühendkuningriigi esindus on võtnud fookusesse korruptsiooniennetuse kaitsekulutustes ning nendega seotud hangetes, rõhutades, et hangetel aitab läbipaistvust ja seeläbi ka riiklikku julgeolekut tagada läbipaistev riigihangete süsteem, kaitseministeeriumi tihedam aruandlus, huvi kolmandast sektorist ning surve rahvusvahelistelt organisatsioonidelt. Terve uuring on kättesaadav SIIN

Teised korruptsioonist

Sri Lanka valitsust süüdistatakse kolmanda sektori vaigistamises

Sri Lanka Vabakonna Rahvuslik Sekretariaat on andnud kolmanda sektori organisatsioonidele mõista, et paljud nende ürituse, sh pressikonverentsid, töötoad, koolitused ajakirjanikele ja suhtlus meediaga lähevad kohati üle piiri ning nendele organisatsioonidele tuleks meelde tuletada, millistes raamides nad tegutseda võivad. 

Terve uudis on loetav SIIN

 
LEIA KORRUPTSIOONIVABA EESTI
Facebookis: www.facebook.com/TransparencyInternationalEstonia
Twitteris: https://twitter.com/TransparencyEst

Uudiseid Eestis

Avaandmed teevad ühiskonda sujuvamaks, ÄP Online 27.09.2014Haigekassa juhatuse liige Mathiesen oli aasta aega korruptsiooniuurimise all, Delfi 25.09.2014Priit Toobal ja Siret Kotka: Reformierakond ja IRL on kasutanud avaliku raha valimisreklaamiks?, Delfi 24.09.2014
Valdo Randpere: Tallinnas on avaliku raha süsteemne kuritarvitamine propagandaks läinud üle igasuguse piiri, Delfi 20.09.2014
Aas: Arengufondi juhtinud Tõnis Arro tegevused olid vastuvõetamatud, Delfi 17.09.2014
Ajakirjanduseksperdid: munitsipaalmeedia väljaandmiseks oleks vaja oma kindlaid reegleid, ÄP Online 12.09.2014Juristide liit ootab riigikogult eetikakoodeksit ja lobireegleid, PM Online 8.09.2104
"Pealtnägija": Tallinna parklate kaudu liikuv must raha võib jõuda Keskerakonnale, ERR Online 3.09.2104
Korruptsioonipõldu väetavad ettevõtjad, ÄP Online 2.09.2104
Kõik on (ära)ostetavad, ÄP Online 1.09.2104

 

Mujalt maailmast

Germany's dire record on protecting whistleblowers, DW 26.09.2014
"Corruption" is first word on Malaysians' minds when thinking of government, survey says, The Malay Mail 25.09.2014
German Bundestag approves ratification of UN anti-corruption convention, DW 25.09.2014
Indonesian parliament scraps direct elections, undermining Joko Widodo, The Guardian 26.09.2014
Portugal's prime minister denies financial misconduct allegations that brought political storm, Fox News 26.09.2014
France's ex-President Sarkozy's corruption case "suspended" , BBC 24.09.2014
'Brazil corruption: Rio police arrested over 'extortion racket', BBC 15.09.2014
Nitrate nightmare, The Economist 15.09.2014
Freezing of stolen assets linked to public graft rises, but few countries see money returned - study, Thomson Reuters Foundation 12.09.2014
Bosnian police arrest 2 miniters, 9 others on corruption charges, Thomson Reuters Foundation 12.09.2014
NGO sets up fictitious regulator to police 'resource curse', The Wall Street Journal 4.09.2014
Corruption 'impoverishes and kills millions', BBC 2.09.2014
Billboard drives home extent of corruption as schools suffer, The New York Times 1.09.2014