September 2013

Olulisimaid korruptsiooniteemalisi uudiseid septembrikuust

Ühingu uudised

Küsitlus korruptsioonist kohalike omavalitsuste tasemelSeoses kohalike valimistega viib ühing Korruptsioonivaba Eesti erakondade ja valmisliitude hulgas läbi lühikese küsitluse, et saada ülevaade kandideerijate arvamustest korruptsiooni ennetamisel ja tõrjumisel kohalikes omavalitsustes. Vastuste põhjal koostame kokkuvõtte sellest, kuidas 2013.a. valimistel kandideerijad näevad korruptsiooni probleemide lahendamist kohalikul tasandil.

Tulemused avalikustame 15. oktoobril 2013

Seminar: Korruptsioonist teavitamine avalikus sektoris22.oktoobril korraldab Korruptsioonivaba Eesti Tallinnas seminari, mille eesmärgiks on arutada uue korruptsioonivastase seaduse ja selle rakendamise üle Eestis. Täpsemalt keskendub seminar korruptsioonist teavitamise mehhanismidele. Kommentaari uue korruptsioonivastase seaduse vastavale punktile annab ühingu esimees vandeadvokaat Jaanus Tehver, rahvusvahelisest praktikast ja lähenemistest vilepuhumisele teeb ettekande GRECO ekspert Anna Myers. Ülevaate saab Rahandusministeeriumi värskest Eesti avaliku sektori väärtusi kaardistanud uuringust. Konkreetse näite korruptsioonist teavitamise mehhanismide väljatöötamisest annab SEB panga ekspert.

Täpsem ajakava ja programm lähipäevil.

Korruptsioonivaba Eesti andis hinnangu riigi raha eest tehtud reklaamide seaduslikkuseleJaanus Tehver andis 23.septembril Riigikogu korruptsiooni erikomisjonis ja portaalis Valimiste Valvurid hinnangu maksumaksja raha eest tehtud poliitiliste reklaamide seaduslikkusele.

Kampaaniates kasutatakse vaieldamatult kohaliku omavalitsuse raha ehk avaliku ülesande täitmiseks mõeldud materiaalset ressurssi. Kui vastav rahakasutus ei ole avaliku huvi (kohaliku omavalitsuse huvi) seisukohast mõistlik ja otstarbekas, siis on sellise rahakasutamise otsustamisega rikutud ka asjaomase ametniku ametikohustusi, vähemalt üldist kohustust olla lojaalne oma teenistusandjale ja kasutada avalikku raha säästlikult ja otstarbekalt. Seega on võimalik, et kõik KVS § 5 lg 2 tunnused on taoliste kampaaniate puhul täidetud.

Korruptsioonivaba Eesti kolibKorruptsioonivaba Eesti kolib uude kontorisse Telliskivi Loomelinnakus. Meie uus aadress on Telliskivi 60a, 10412 Tallinn

 

Transparency Internationalist

Fookus Lähis-Idal ja Põhja-Aafrikal21. septembril avalikustas Transparency International uue interaktiivse raportite ja dokumentaalfilmide keskkonna „See on sinu asi“, mille fookuses on Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika ja ligipääs informatsioonile, täpsemalt kütuseäri, tervishoiu ja justiitssektorit reguleerivatele seadustele ja nende suutlikkusele ennetada korruptsiooni.

Korrutpsioonitemaatika G20 kohtumiselG20’e 2013.-2014. aasta korruptsioonivastane tegevuskava on poole peal. Läinud aasta positiivsemaks arenguks võib pidada Saudi Araabia liitumist ÜRO Korruptsioonivastase konventsiooniga ja et Hiina allkirjastas viimase riigina ÜRO Vastastikuse Maksualase Abistamise Multilateraalse Konventsiooni.

Järgmiste sammudena näeb Transparency International:

   • avalikku registrit, mis avalikustaks firmade lõplikud kasumit teenivad omanikud


  • OECD altkäemaksuvastase konventsiooni rakendamist


  • korrumpeerunud ametnike suuremat vastutust


  • viia maailma mäetööstuse õigusaktid kooskõlla Euroopa Liidu omadega