Oktoober-november 2023

Sügiskuudel on KVE jätkuvalt olnud ametis Ausa Riigi Valvuri veebirakenduse loomise, koolide kaasava eelarvestamise, tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu kommenteerimise ja Annetamistalgute ettevalmistamisega.

Ühingu tegevuste ja korruptsiooniennetusega seotud uudised

Ausa Riigi Valvur

Euroopa Komisjoni poolt rahastatud ja Transparency Internationali poolt koordineeritud projekt Integrity Watch 3.0 hakkab tasapisi lõpule jõudma ning sellega seoses on nn soft launch faasi jõudnud ka KVE poolt selle projekti raames loodav rakendus, mis eestikeelseks nimeks sai Ausa Riigi Valvur. Ausa Riigi Valvur on loodud koondama andmepõhiseid veebitööriistu, mis võimaldaksid kodanikel, ajakirjanikel ja kodanikuühiskonnal uurida Eestis tehtud poliitiliste otsuste ausust. Selleks on koondatud ühte nn juhtpaneeli teave, mis on muidu sageli erinevate asutuste hallatavatel veebilehtedel hajutatud ja võib olla ka raskesti kättesaadav. Ausa Riigi Valvuri tarbeks on andmed harmoneeritud ja kergesti kättesaadavaks muudetud.

Intuitiivne veebiplatvorm võimaldab kodanikel erinevat andmetel põhinevat teavet otsida, järjestada ja interaktiivselt filtreerida. Sellega aitab Ausa Riigi Valvur suurendada Eesti demokraatlike otsustusprotsesside läbipaistvust, ausust ja võrdsust ning jälgida erinevaid institutsioone võimalike huvide konfliktide, ebakohase mõju või isegi võimaliku korruptsiooni osas. Veebileht sisaldab hetkel kolme erinevat andmestikku: riigihangete registri andmeid, e-Äriregistri andmeid ning erakondade tulude ja laekumiste aruandeid. Tulevikus plaanime rakendust edasi arendada ning integreeritavaid andmestikke lisada. Praeguse platvormi nn hard launch ehk lõplik avaldamistähtaeg on selle aasta lõpp, samaks ajaks valmib ka lõppraport, kus võtame lähemalt luubi alla erakondade rahastuse ning ettevõtluse seosed ja ka riigihangete hindamiskriteeriumite temaatika. 

Kaasav eelarvestamine koolides

Töö on jätkunud ka noorte demokraatiasse kaasamise suunal - sel aastal Erasmus+ programmi poolt rahastatud projekti käigus toimusid novembri alguses turunduse ja kommunikatsiooni töötoad Tabivere Põhikoolis, Tallinna Õismäe Vene Lütseumis ja Narva Eesti Riigigümnaasiumis. Ühtlasi liitus 2023. a sügislennuga veel Saaremaa Gümnaasium, kus toimus 6. novembril esmane ideekorje ja demokraatias osalemise miniloeng, mille viis läbi KVE projektipartner, Eesti Koostöö Kogu demokraatiavaldkonna ekspert Karl-Hendrik Pallo. Kuressaares toimus koos õpilastega ideerünnak, mille populaarseimaks suunaks oli kooli väliala elavdamine. Mis on aktiivne kodakondsus, demokraatia, poliitikatsükkel ja kaasamine ning kuidas see kõik koolikeskkonna ja kaasava eelarvestamisega seotud on? Neid tõdesid tutvustas Karl-Hendrik lühiloengus. Jaanuaris toimub ka Saaremaa Gümnaasiumis turunduse töötuba. Juba üsna varsti hakkavad kätte jõudma ka sügislennu koolide hääletuspäevad, ning uuel aastal alustame tööd juba uute kevadlennu koolidega. 

Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (257 SE)

15. novembril läbis Riigikogu täiskogu istungil esimese lugemise pika viivituse järel ka Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (257 SE), mis peaks viima direktiivi (küll väga kitsale) üle võtmisele Eestis.

Ka Korruptsioonivaba Eesti on osalenud antud eelnõud puudutavates aruteludes, tegime lühikese ülevaate ka oma Facebooki lehele Riigikogu õiguskomisjoni 14.11. istungil väljendatud seisukohtadest.

Kui hästi kaitsevad EL riigid rikkumistest teavitajaid? - Transparency Internationali raport

Aastal 2019 võttis Euroopa Liit vastu Rikkumisest Teavitajate Kaitse Direktiivi, ja selleks, et mõista, kui hästi kaitsevad ELi riigid vilepuhujaid, hindas Transparency International 20 liikmesriigi vilepuhujate kaitse seadusi, võttes arvesse direktiivi põhinõudeid ja parimaid tavasid. Kahjuks selgus, et 20-st läbi vaadatud EL riigist ei vasta 19 riiki vähemalt ühes neljast põhivaldkonnast direktiivi nõuetele. Nendeks valdkondadeks on vilepuhujate õigus teatada rikkumistest otse võimukandjatele, juurdepääs õiguskaitsevahenditele ja täielikule hüvitamisele vilepuhujate kaitse rikkumisel tekitatud kahju eest, tasuta ja kergesti kättesaadav nõustamine ning karistused neile, kes vilepuhujate kaitset rikuvad. Ükski 20-st vaadeldud EL riigist ei järgi igas valdkonnas parimaid võimalikke praktikaid, ehkki direktiiv neid võimalusi loob. Raportiga saab tutvuda siin

Parlamendijärelevalve tugevdamine - Transparency Internationali raport

Parlamendijärelevalve tugevdamine on tähtis nii demokraatliku vastutuse suurendamiseks kui ka valitsustasandi korruptsiooniga võitlemiseks. See on eriti oluline arvestades demokraatia taandumise suundumust, mis on viinud täidesaatva võimu tsentraliseerumiseni paljudes riikides. TI koostas raporti, mille sisuks on hinnang parlamendi järelevalve volituste, praktika ja mõju tugevusele kümnes riigis. Raportiga saab tutvuda siin

Annetamistalgud

Selle aasta Annetamistalgud leiavad aset 28. novembril 2023 egiidi all Heade Tegude Päev. Ka KVE osaleb Annetalmistalgutel, seda puhku ootaksime abi seoses Ausa Riigi Valvuri testimise, edasi arendamise ja/või tulevase arendustöö rahalise toetamise näol. 

Kuidas toetada?

1. Mine https://ausriik.ee/, katseta veebirakendust ja saada meile tagasisidet oma kasutajakogemusest meiliaadressile info@transparency.ee. Mida täpsem ja kirjeldavam oled, seda parem.

2. Kui oled vabatahtliku (andme)analüütiku, (veebi)arendaja, vmt andmepõhise lahenduse edasiarendamise võimekusega, oleksime väga huvitatud koostööst, kuna sooviksime jätkuva töö kaudu ka edaspidi rakendusse panustada. Palun võta sellisel juhul ühendust meiliaadressil info@transparency.ee.

3. Teretulnud on ka rahalised annetused, mis aitaksid tagada, et töö rakendusega saab jätkuda ka projektivälisel ajal. Ausa Riigi Valvur on otseselt seotud ühe meie ühingu peamise strateegilise eesmärgiga, milleks on aus ja läbipaistev riik, millesse võiks ja saaks panustada iga kodanik. Annetada saab siin: https://transparency.ee/annetamine .

Uudised meediast ja mujalt

Steven-Hristo Evestus: huvide konflikti punased jooned

Kohalikus elus kaasarääkimine ja olme parandamine ettevõtluse kaudu on tervitatav kõigi poliitikute puhul. Oluline on see, et järgitaks huvide konflikti vältimise reegleid ja samaaegselt ei heidetaks varju avaliku võimu usaldusväärsusele ja erapooletusele, kirjutab vandeadvokaat ja ühingu liige Steven-Hristo Evestus. Loe edasi siit.

Harju maakohus mõistis kohtunik Eveli Vavrenjuki õigeks

Harju maakohus mõistis Eveli Vavrenjuki, Olev Kuklase, Sirje Taela, Mark Vavrenjuki, Mirko Vavrenjuki ja Advikaadibüroo Kuklase & Partnerid neile esitatud süüdistuses täies ulatuses õigeks. Riik peab neile hüvitama üle 200 000 euro eest õigusabikulusid. Loe altkäemaksu süüdistusest ja muudest asjaoludest täpsemalt siit.

Harju maakohus mõistis Porto Franco kaasuse süüdistatavad õigeks

Harju maakohus mõistis õigeks kõik kolm nn Porto Franco kohtuprotsessi süüdistatavat. Keskerakonda, selle endist peasekretäri Mihhail Korbi ning ärimees Hillar Tederit süüdistas prokuratuur mõjuvõimuga kauplemises. Loe lähemalt siit.

ERJK käsitleb SALK-i tegevust keelatud annetusena

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) käsitleb Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) tegevust viimaste riigikogu valimiste ajal keelatud annetusena neljale erakonnale. ERJK juht Liisa Oviir ütles, et komisjon kavatseb sotsiaaldemokraatidelt, Reformierakonnalt, Eesti 200-lt ja Keskerakonnalt nõuda keelatud annetuse tagastamist SALK-ile. Loe lähemalt siit.

Maria Entsik: peame kõik korruptsioonikahtlused kohtu ette viima

Korruptsiooni puhul on oluline kohtusse viia ka sellised kaasused, mis põhjustavadki vaidlusi ja võivadki lõppeda õigeksmõistmisega, sest ka nende küsimuste avalik arutelu määrab, kuhu me tõmbame enda jaoks lubatava ja keelatava piiri, kirjutab riigiprokurör  Maria Entsik. Loe edasi siit.

Kohus tegi jälle õigeksmõistva otsuse! Pangaametnik ei võtnud Moskva ärimehelt altkäemaksu

Riigiprokuratuur soovis panna TBB Panga endise töötaja ja talle 10 000 eurot andnud Israeli kodanikust Vene ettevõtja päriselt vangi. Loe edasi siit.

TULETAME MEELDE

Vihjeandmise e-kursus

Tänu Aktiivsete Kodanike Fondile oleme avaldanud kursuse "Vihjeandmise meetmed: e-kursus praktikutele", et jagada teadmisi vihjeandmise meetmete võimalustest sel moel, et kursuse läbimise järel oleks valmidus neid oma organisatsioonis rakendada. Vihjeandmine, kuid laiemalt avatult organisatsioonis probleemidest rääkimine, peaks olema oluline kõikidele organisatsioonidele, et kaitsta oma vara, mainet ning inimesi. Kursus on tasuta, täies mahus veebipõhine ning seda saab läbida endale sobivas tempos.
E-kursusele saad registreeruda siin ja rohkem infot leiad siit.

Telli ühingult koolitus

Oleme kodulehel uuendanud koolituspakkumiste sisu ja arvestanud selle juures meie kompetentse, kogemust kui avaliku sektori, erasektori ja kolmanda sektori vajadusi.
Tutvu koolituste sisuga lähemalt siin ja kirjuta meile aadressil info@transparency.ee

Vihjeandjate teabe- ja nõustamiskeskus

Ühingus avatud vihjeandjate teabe- ja nõustamiskeskuse ehk ALACi (Transparency International Advocacy and Legal Advice Center) eesmärgiks on aidata inimesi, kes on olnud väärkäitumise tunnistajaks töökohal (nt töötaja või koostööpartner jms) ning aidata neil leida puuduliku seadusandluse keskel oma juhtumile parim lahendus. Loe lähemalt ühingu kodulehelt.