Oktoober 2021

Save the date! 7. detsembril ootame kõiki osalema esimesele Digital Anti-Corruption Conference’ile ning 9. detsembril tähistame korruptsioonivastast päeva töötoaga “Ärieetika - osa vastutustundlikust ettevõtlusest”.

KVE uudised

Ootame kõiki osalema järjekorras esimesel digitaalsel korruptsioonivastasel konverentsil (Digital Anti-Corruption Conference), mis toimub veebis 7. detsembril kl 10-17:30. Osalus tasuta!

Kas korruptsioonivastase tegevuse tulevik on digitaalne? Kas digitööriistad suudavad lahendada iga korruptsiooniprobleemi? Millised on need probleemid, millele endiselt lahendusi otsime ja kuidas need välja võiks näha? Nendele küsimustele vastust proovimegi leida, tuues selleks kokku avaliku ja erasektori, kodanikuühiskonna, investorite ja teiste rahastajate esindajad Euroopa Liidu ja Idapartnerluse riikidest. Konverentsi korraldavad MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ja Ukraina vabaühendus Anti-Corruption Headquarters ning rahastavad Black Sea Trust ja Euroopa Liit. 

Hoia meie kodulehel silm peal, varsti avalikustame ajakava!

Aasta viimases töötoas räägime lähemalt korruptsioonivastastest meetmetest ja ärieetikast kui osana vastutustundlikust ettevõtlusest. Muidugi kuulutame üritusel välja ka juba traditsiooniks saanud korruptsioonivastase teo.

9. detsembri töötoas räägime lähemalt, kuidas mahutub korruptsioonivastane tegevus vastutustundliku ettevõtluse raamidesse, mida teeb ja saab riik teha vastutustundliku ettevõtluse, sh ärieetika edendamiseks teha, ning kuuleme ettevõtetelt endilt, milliseid meetmeid kasutatakse. Töötoas jagavad mõtteid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Sille Kraam, justiitsministeeriumi analüüsitalituse osakonna juhataja Mari-Liis Sööt, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi juhatuse liige ja Estonian Business Schooli ärieetikakeskuse juhataja Mari Kooskora ning Telia ja Ragn Sellsi esindajad. Loe lähemalt kodulehelt ja registreeru siin.

Koostasime suurülevaate valimisplatvormidest üle Eesti ning leidsime, et vaid 8 valimisliitu ja erakonda olid korruptsiooni ja läbipaistvuse temaatika põhjalikult läbi mõelnud ning kirja pannud.

Kohalikes omavalitsustes on endiselt kõrge korruptsioonirisk, mistõttu huvitas meid, mida erakonnad ja valimisliidud ise selles valdkonnas ette tahavad võtta. Kokku analüüsisime 279 valimistel osaleva erakonna ja valimisliidu platvormi. Meie hinnangul puudusid selleteemalised eesmärgid või polnud platvormi võimalik leida viiendikul kordadest. Loosunglikuks jäid aga lausa pooled – 138 platvormi 279-st. Õnneks on kolm platvormi kümnest korruptsiooni ennetamise, läbipaistvuse ja avatuse teemadel põhjalikumalt enda visiooni põhjalikumalt lahti seletanud. Vaata ülevaadet siin ja anna meile märku, kui märkad uute koalitsioonilepete seas eeskujulikke lubadusi!

 

Transparency International (TI)

TI tunneb rõõmu, et tegelike kasusaajate register võib saada kohustuslikuks üle maailma.

Riiulifirmad mängivad suurt rolli rahapesuskeemides ning maksudest hoidumises. Seetõttu on märkimisväärne, et rahapesuvastane töökond (Financial Action Task Force – FATF) tegi ettepaneku tugevdada ülemaailmset standardit eesmärgiga suurendada ettevõtete läbipaistvust ja vähendada anonüümsete firmade võimalikkust. Loe TI uudistest lähemalt.

TI ELi ühing: veerand europarlamendi liikmetest täiendab saadikupalka lisatööga, mille kogutulu on 3,9–11,5 miljonit eurot.

Eurosaadikute lisasissetulekuid ja lobikohtumisi saab jälgida Integrity Watchi platvormil, mille põhjal koostab regulaarseid analüüse TI ELi ühing. "Saadikute märkimisväärne lisasissetulek toob alati kaasa ohu, et olemas on ka huvide konflikt, "ütles Saksamaa roheliste europarlamendi saadik Daniel Freund, kes juhib europarlamendi algatust luua EL-i institutsioonidevaheline sõltumatu eetikaorgan. Kokkuvõtte tegi uuringust ERR.

Teised korruptsioonist

 

Mida peaks üks tehnoloogiavallas töötav inimene teadma informatsiooni- ja füüsilisest julgeolekust? Vihjeandmise vaatenurgast (aga mitte ainult) on ise teavitajaks saanud ning teavitajaid toetanud organisatsioonid avaldanud Tech Worker Handbooki.

 

Me ei kujutaks enam ilmselt ettegi avalikku sektorit, kus poleks nõutud majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine. GABis kirjutab George Washingtoni ülikooli dotsent David Szakonyi oma peagi ilmuvast artiklist, kus uurib, mis mõju avaldas deklaratsioonide esitamise kohustuse sisseviimine korruptsioonile Venemaal. Põnev lugemine!

 

Ajakirjandusest

12 miljonit dokumenti, 600 ajakirjanikku, 117 riiki. Hiiglaslik andmeleke, tituleeritud Pandora paberiteks, tõi päevavalgele ka kümnete tuntud eestlaste salajased ärid, raporteeris Eesti Päevaleht
Parteid parema meelega ei laseks kehtiva kriminaalkaristusega isikuid oma valimisnimekirja, aga kontroll on liiga tüütu ja kulukas. Seadus piirab rahvaesindajaks pürgida ainult vangidel. Eesti Päevaleht tuvastas just toimunud kohalikel valimistel kriminaalkorras karistatud või kehtiva karistusega kandidaate üle Eesti ligi 150.
Rahapesu Andmebüroo juhi Matis Mäekeri hinnangul soodustab rahapesu riskide kasvu riiulifirmade tootmise tööstus, kirjutas Eesti Ekspress.
Rahvusringhäälingu venekeelse telekanali ETV+ saate "Insight" ajakirjanikud tutvusid kohalike valimiste eel ebaausate valimismeetoditega, millega Kohtla-Järve inimestel on tulnud kokku puutuda. Kui sellistest juhtumitest kohe teada anda, saavad nad ehk lõpuks ka lõpu!
Hoiu-laenuühistu ERIAL esindajad kuulsid reedel kohtu ees prokuröri kirjeldusi sellest, kuidas nad hoiustajate raha keerutasid ja oma huvides kasutasid, aga ka politseiametniku ära ostsid, aidates tollele maja ehitada. Lähemalt kirjutas Äripäev.
Mailis Repsilt võeti riigikogus saadikupuutumatus, vahendas Postimees.

 

Mujalt maailmast

Austria kantsler Sebastian Kurz astus tagasi. ERR, 09.10.2021
Corruption complaints within Australia’s law enforcement agencies soar. Sarah Martin, the Guardian, 27.10.2021
How Corruption Ruined Lebanon. Rania Abouzeid , New York Times, 28.10.2021