Oktoober 2020

Enne selle nädala lõpus toimuvat Transparency Internationali liikmete aastakoosolekut vaatame tagasi tegusale oktoobrile. Lisaks ootame teid 9. detsembrit ehk korruptsioonivastast päeva koos meiega ühe sisuka ärieetika töötoaga tähistama.

KVE uudised

9. detsembril toimub meie selle aasta viimane töötuba, kus Mati Ombler (PPA) ja Norman Aas (Sorainen) räägivad lähemalt ärikorruptsiooni olemusest ja trendidest.

Registreeru siin.

Septembris arutasime vihjeandmise meetmete ning oktoobris hea valitsemise rakendamise üle riigiosalusega ja eraettevõttes. Rõõm on näha, et meie ärieetikast huvituvate ettevõtete võrgustik pidevalt laieneb!

 

KVE juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus ja tegevjuht Carina Paju rääkisid AEF minutites ühingus toimuvast.

Juttu tuli nii vihjeandjate kaitse edendamise projektist, mille teostamist toetab Aktiivsete Kodanike Fond, kui ka kaasava eelarvestamise pilootprojektist Eesti koolides ja uuest Euroopa Komisjoni õigusriikluse raportist. Kuula järgi siin.

 

Kutsume Euroopa Liitu sisse seadma täiendavad korruptsiooni- ja pettusevastased meetmeid, mis tagaksid 2021-2027 perioodi finantsraamistiku asjakohase rakendamise ning tõhusa järelevalve.

KVE oli üks 27 organisatsioonist 23 EL liikmesriigist, kes ühispöördumisele alla kirjutasid. Avalduses tõime välja konkreetsed meetmed, mida juba praegu finantsraamistiku planeerimisel arvesse tuleks võtta, sh rahastuse ligipääsu piiramine vastavalt rahapesu direktiivi ülevõtmisele, kolmanda osapoole järelevalvemehhanismid riigihangetel, läbipaistvust toetavad riiklikud infosüsteemid ning Euroopa prokuratuuri asjakohane rahastamine.
Loe ingliskeelset pressiteadet TI kodulehel ja eestikeelset pöördumist KVE kodulehel.

 

Euroopa Komisjon avaldas esimese õigusriikluse raporti, mille eesmärk on jagada liikmesriikide parimaid praktikaid ning edendada ELi alusväärtusi.

Tegu on osa president von der Leyeni programmist edendada liidu lepingu üht alusväärtust ehk õigusriiklust, kusjuures raportit hakatakse koostama igal aastal, et juba eos ennetada probleeme, olla pidevas dialoogis ning liikmesriikide vahel jagada parimaid praktikaid.
Loe meie kokkuvõtet kodulehel ja kuula kommentaari Kuku raadios.
 

Transparency International (TI)

Internet ja sotsiaalmeedia upuvad teadmata päritoluga poliitreklaamide all, kuid USA valimisreformid pole kuhugi jõudnud.

Loe analüüsi TI USA kontori huvikaitsejuhilt Scott Greytakilt.

 

TI avaldas raporti „Exporting Corruption“, kus uuritakse, kuivõrd täidavad riigid välisriikides altkäemaksu andmist keelavaid reegleid.

Kuigi siseriiklikult ei pruugi nn arenenud rikidel korruptsioon olla igapäevane probleem, võivad nende riikide ettevõtted tegeleda altkäemaksu andmisega teistes riikides. Eesmärk võib olla lubade või kvootide saamine, tolli- ja muude maksumäärade alandamine või mõni muu äritegevuse soodustaja. Seega on riikide ülesanne tagada, et eksisteerib piisav seadusandlik raamistik, mille abil enda riigi ettevõtete poolt korruptsiooni nö eksportimist takistada ja vajadusel karistada. 47 riigist vaid neljas täidetakse meetmeid heal tasemel. Eesti seis on keskpärane. Loe juurde TI kodulehelt.
TI valis välja viis lugu ettevõtetest, kes korruptsiooni eksportimisega otseselt seotud on olnud. Loe TI kodulehelt.

 

TI mõistab hukka Poola seaduseelnõu, mis annaks poliitikutele ja ametnike immuunsuse, kui tegu on COVID-19 leviku tõkestamisega seotud õigusrikkumisega.

Miks on pakutud eelnõu number 519 põhiseadusvastane ja potentsiaalselt korruptsiooni võimendav, loe TI kodulehelt.
 

Teised korruptsioonist

 

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon arutas 12. oktoobri istungil justiitsminister Raivo Aegiga GRECO V hindamisvooru soovitusi ja korruptsioonivastase tegevuskava väljatöötamist ning jõudis järeldusele, et lobireeglite seadustamisele tuleks eelistada kohtumiste avaldamisel heade tavade juurutamist. Loe pressiteadet.
 

Mida saavad korruptsiooni ennetajad populistlike erakondade ja liikumiste modus operandist õppida? GABis arutleb Colgate’i ülikooli emeriitprofessor Michael Johnston.

 

Koroonavastasest vaktsiinist saab tulevikus maailma tahetuim kaup. Oluline on juba eos sisse seada korruptsioonivastased meetmed ajaks, kui see turule jõuab. Loe Zachary Meskelli artiklit GABis.