Oktoober 2016

Ühingu uudised

Kuidas saada üle hirmust korruptsioonist teatamise ees? - Ühisseminar siseaudiitoritega 

20. oktoobril korraldas ühing Korruptsioonivaba Eesti koostöös Eesti Siseaudiitorite Ühinguga (ESAÜ) siseaudiitoritele suunatud seminari "Korruptsioonist teatamine organisatsiooni sees". Ürituse eesmärgiks oli arutleda põhjuste üle, mis taksitavad organisatsiooni sees väärkäitumisest teatamist, kuidas süsteemselt korruptsiooniennetusele läheneda ning mida on võimalik praktiliselt kohe ette võtta. 

Seminari käigus oli võimalik esimest korda koostööd teha ühingu uue partneri ESAÜ-ga. Rohkem infot siseaudiitoreid ühendavast organisatsioonist leiab siit.

Loe kokkuvõtet seminarist siit

Transparency Internationalist

Ma ei anna ega võta altkäemaksu!

Korruptsioon mõjub hävitavalt inimeste heaolule, õõnestab kõikide sektorite alustalasid ning seab ohtu tulevaste põlvkondade tuleviku. Korruptsiooni kõikide liikide vastu tuleb sihikindlalt võidelda kindlustamaks igale inimesele põhiõigused ja väärikuse ning kõige paremini on seda teha üheskoos. 

Allkirjasta korruptsioonivastane deklaratsioon ning kuuluta sallimatust korruptsiooni vastu!

Teised korruptsioonist

Korruptsiooni vastu võitlemise potentsiaal erasektoris 

Korruptsiooniriskide haldamine ettevõtetes on saamas sektoris aina tavalisemaks praktikaks. Kuidas aga korruptsiooniennetusele veelgi tõhusamalt läheneda? Kellest peaksid äriühingud eeskuju võtma? Mida peaks korruptsiooniennetust arendades silmas pidama? 
 
Sam Fox ettevõttest Control Risks on koostanud viis põhjust oma ettevõtte korruptsiooniennetuse strateegia läbi vaatamiseks. 

Üks väärtegu toob kaasa ka järgmise 

Teadlased on avastanud, et vaid kordki ebaausalt käitunud inimene paneb tõenäoliselt väärtu teo uuesti toime. Seejuures on nad tõestanud, et aju on võimeline ebaausate tegudega harjuma.
 
Loe lähemalt teadlaste ekperimendist ja järeldustest siit.