Oktoober 2013

Olulisemaid korruptsiooniteemalisi uudiseid oktoobrist

Ühingu uudised

Korruptsioonivaba Eesti värbab uuringueksperdi

Otsime eeskoste ja lobitemaatilise uuringu läbiviimiseks uuringueksperti. Täpsema informatsiooni konkursi tingimuste kohta leiate leiate SIIT

5. novembril avalikustab Korruptsioonivaba Eesti vilepuhumisteemalise uuringu tulemused

2012 -2013 viis Korruptsioonivaba Eesti koostöös Transparency Internationaliga läbi projekti „Väärkäitumisest teavitajate kaitse ehk alternatiiv vaikimisele II”. Projekti tulemusena avalikustame 5.novembril raporti, mis annab hinnangu korruptsioonist teavitamise olukorrale ja vastavale seadusandlusele Eestis.

Lisaks avalikustame ka Korruptsioonivaba Eesti tellimusel Saar Polli läbiviidud küsitluse tulemused, kus uurisime inimeste suhtumist korruptsioonist teavitajatesse ning ka seda, kui riskantseks elanikud hetkel teavitamist peavad.

Täpsem informatsioon alates 4.novembrist ühingu kodulehel.

Enamik suuri erakondi eiras küsitlust korruptsioonist kohalikes omavalitsustes

Kohalike valimiste eel viis ühing Korruptsioonivaba Eesti erakondade ja valmisliitude hulgas läbi küsitluse, et saada ülevaade kandideerijate arvamustest korruptsiooni ennetamisel ja tõrjumisel kohalikes omavalitsustes. Uuringu tulemused leiate Korruptsioonivaba Eesti kodulehelt.

Ühingu välisekspert tutvustas korruptsioonist teavitamise praktikaid maailmast

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti kutsel oli 22. oktoobril Tallinnas rahvusvahelise nn vilepuhujate (ingl whistleblowers) õiguste eest seisva organisatsiooni Whistleblowing International Network ekspert Anna Myers. Intervjuus Eesti Päevalehele rääkis aastaid eri riike ja rahvusvahelisi organisatsioone vilepuhujate õiguste aspektist konsulteerinud Myers, et kõige rohkem pärsib inimeste julgust probleemidest teavitada olukord, kui keegi infot tõsiselt ei võta. Loe edasi siit.

Toimus korruptsioonist teavitamise teemaline seminar

Esimese suurema avaliku aruteluna korraldas ühing Korruptsioonivaba Eesti 22. oktoobril Tallinnas seminari “Korruptsioonist teavitamine: seadused, väärtused ja praktika avalikus sektoris”, kus käsitleti korruptsioonist teavitamist Eestis.  Seminari eesmärgiks oli selgitada teavitamise nõuet, arutleda teavitamisega seotud hoiakute ja väärtuste üle ning tuua näiteid praktikatest maailmas ja Eestis.  Konverentsil esinesid ettekandega Jaanus Tehver, Ahto Nirgi, Cerlin Pesti ja Anna Myers.

Seminari ettekanded leiate projekti kodulehelt.

 

Transparency Internationalist

Korruptsioonivastasus on moes

Sofia Wickberg, Transparency Internationali poliitikaekspert kirjutab blogis, et viimase 20 aasta jooksul on üldsus muutnud korruptsiooni suhtest vähem tolerantseks ja teema maailmas järjest aktuaalsemaks. Korruptsioonitemaatika, leiab Wickberg, on moes. Seega juhtub maailmas üha sagedamini, et poliitikud ehitavad valijate poolehoiu võitmiseks oma valimisplatvormid just sellele probleemile.

Korruptsiooniprobleemi eriamine on ÜRO rahuvalvemissioonidele kuluallikaks ja turvariskiks

Transparency Internationali Kaitse ja Turvalisuse Programmi uus uuring tuvastas, et ÜRO rahuvalvemissioonidel puudub oskus tegeleda korruptsioonitemaatikaga. Korruptsioon toob aga kaasa tõsiseid turvariske ja tõstab missioonide kulukust. Näitena tuuakse raportis välja Afganistan, kus esimesed korruptsioonivastased tegevused viidi läbi alles 9 aastat peale missiooni algust.

Korruptsioon hariduses

Valmis suur rahvsuvaheline uuring korruptsioonist haridusvallas. Uuringus leitakse, et korruptsiooni esineb pea igal tasemel, alates kooli ehitusest kuni õppeedukuse hindamiseni. Korruptsioonivastane tegevus on aga haridusvallas eriliselt tähtis:  lisaks hariduse kättesaadavusele ei tohiks noortes juurutada korruptiivseid praktikaid. 

Suurkorporatsoonid ja altkäemaks

Transparency International juhib tähelepanu, et suured eksportriigid ei tee piisavalt takistamaks suurkorporatsioonide korruptiivseid teguviise uutel turgudel. 30 riiki 40st, mis 17 aastat tagasi liitusid OECD Altkäemaksuvastase Konventsiooniga, pole seni suutnud luua toimivat altkäemaksujuhtumite tuvastamise ja uurimise süsteemi. Altkäemaks on seni korporatsioonide tavapäraseks ekspordi edendamise praktikaks, kirjutab Transparency International.

Eesti meediast

Ekspert: vilepuhuja tõstatatud probleemiga tuleb tegeleda, EPL 23.10.2013
Eesti inimese valmisolek teavitada korruptsioonist on üks Euroopa madalamaid, Vikerraadio 22.10.2013
Tehver: eestlaste arusaam korruptsioonist erineb mõnevõrra teistest, ERR 22.10.2013 
Rahvusvaheline korruptsiooniraport esitleb Eestit eduriiginaPM Online 22.10.2013
Keskkriminaalpolitsei on pidanud kinni seitse häälte ostmises kahtlustatavat, PM Online 21.10.2013
Jaanus Tehver: korruptsioonist sai valimiste peateema, PM Online 16.10.2013
Ametnikueetika nõukogu koguneb esimest korda, ÄP Online 04.10.2013
Prokuratuur Keskerakonna väidetavat musta rahastamist kuriteo aegumise tõttu uurima ei hakka, Delfi 03.10.2013

 

Mujalt maailmast

Czech Election Reflects Dissatisfaction of Voters, New York Times 26.10.2013
Six months after Bangladeshi factory collapse, workers remain in peril, CNN 24.10.2013
EU-wide whistleblower protection law rejected, EU Observer 23.10.2013
Israelis vote in local polls after corruption scandalsGlobal Post 22.10.2013
Old attitudes die hard in Czech politics, Business New Europe, 17.10.2013
Reward for Czech whistleblowers rises to CZK 2 million, Prague Daily Monitor 15.10.2013
Guatemala: one woman's campaign against violent crime and corruption, The Guardian 08.10.2013
Jury selection begins in trial of Bernard Madoff's former employees, The Guardian 08.10.2013
2014 Sochi Winter Olympics: Corruption and censorship cast shadow over Russia's Games, The Independent 06.10.2013
Italian Senate panel recommends Berlusconi's expulsion, Reuters 04.10.2013

h5