November 2013

Ühingu uudised

Korruptsioonitajumise indeks 2013 - Eesti tulemus paranes

3.detsembril ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt avalikustatud 2013. aasta korruptsioonitajumise indeksi järgi on Eesti tulemus 68 punkti, mis on nelja punkti võrra kõrgem kui aasta varem. Üldarvestuses tõusis Eesti 28. kohale 177 riigi seas; aasta varem oli Eesti 32. kohal 176 riigi hulgast. „Eesti teatud edasiliikumine korruptsioonitajumise indeksi tabelis on rõõmustav,” ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver. „Samas tuleb tähele panna, et positiivseid hinnanguid anti Eestile eelkõige reeglite ja seaduste loomise eest, mitte aga selle eest, kuidas nendest reeglitest kinni peetakse.”

Üle-Euroopalise vilepuhumisteemalise uuringu tulemused: korruptsioonist teavitajatele pakutav kaitse Eestis ei ole piisav

Üle-euroopalise vilepuhumisteemalise uuringu ja Saar Polli poolt läbiviidud küsitluse tulemustel on selge, et korruptsioonist teavitajad vajavad Eestis tugevamat kaitset. Praegune asjade seis ei julgusta inimesi väärkäitumisest teada andma.

Küsitlus näitas, et 80,5% küsitletutest suhtub positiivselt korruptsioonist teavitajatesse (kindlasti kiidab heaks või ilmselt kiidab heaks). Negatiivselt suhtub 10,9% (ilmselt mõistab hukka või kindlasti mõistab hukka).  43,1% inimestest arvab, et korruptsioonist on võimalik alati või enamasti teavitada ilma sanktsioonideta. Samas arvab koguni 45,5% küsitletutest, et ilma sanktsioonideta ei ole võimalik korruptsioonist teada anda. Raporti ja küsitlustulemused leiate siit

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juht vandeadvokaat Jaanus Tehver leiab, et mõnel juhul võib riigikogu liikmete jagatud katuseraha kvalifitseeruda ka riigiabiks, mille osas kehtib range kord

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juht vandeadvokaat Jaanus Tehver ütles "Aktuaalsele kaamerale," et riigikogus jagatavate rahaeraldistega on mitmeid probleeme ja mõningatel juhtudel võib kahtlustada korruptsiooni ilminguid. "Nüüd tagantjärgi lihtsalt seda kinnitatud eraldiste nimekirja vaadates on seal väga palju ridu, mis panevad kulme kergitama ja küsima, et kas selline eraldis oli mõistlik, oli otstarbekas ja oli kooskõlas riigiabi reeglitega," ütles Tehver. Küsitlus näitas, et 80,5% küsitletutest suhtub positiivselt korruptsioonist teavitajatesse (kindlasti kiidab heaks või ilmselt kiidab heaks). Negatiivselt suhtub 10,9% (ilmselt mõistab hukka või kindlasti mõistab hukka).

 

Transparency Internationalist

Novembris tähistas Transparency International 20. sünnipäeva

Berliinis toimunud sünnipäeval tõdeti, et esimesed 20 tegutsemisaastat on olnud kiired ja tegusad. Vastu on võetud rahvusvahelisi konventsioonie, vastutusele on võetud korrumpeerunud juhte, ühistegevustesse on koondatud miljoneid inimesi. Konverentsi eesmärk polnud vaid tähistada ja tunnustada, vaid panna paika uued eesmärgid ja väljakutsed järgmiseks kümneks aastaks. Ülevaate toimunud sündmustest leiate siit: http://www.transparency.org/20years

 

 

quot; et riigikogus jagatavate rahaeraldistega on mitmeid probleeme ja mõningatel juhtudel võib kahtlustada korruptsiooni ilminguid.

 

 

Uudiseid Eestist

Saadikud jagavad oma äranägemise järgi miljoneid eurosid "katuseraha" , ERR 27.11.2013
Juhtkiri: vaikimine ei ole kuld, rääkimine on, PM Online 22.11.2013
Luman: ettevõtete annetused erakondadele oleks samm tagasi, E24 Majandus 22.11.2013
Maruste: ettevõtted võiks saada erakondi toetada 100 000 euroga, ÄP Online 2011.2013
Seadusemuudatus Linnamäe huvides, ÄP Online 19.11.2013
Tallinna Sadam loobus spondeerimisest, ÄP Online 18.11.2013
Ükski erakond ei soovi keelatud annetuste 40 000-eurose piiri alandamist, Delfi 8.11.2013
Eesti kuulub korruptsioonist teavitajate kaitse osas ELi keskmike hulka, PM Online 5.11.2013
Ühing: Eesti seadusandlus korruptsioonist teavitamist ei erguta, Delfi 5.11.2013
Riigikontroll: riik võiks luua riigihangete keskuse, Delfi 4.11.2013

 

Mujalt maailmast

How to Finish Berlusconi, Bloomberg 28.11.2013
How to fight corruption with $5m in cashThe New Statesman 21.11.2013
Kenya's Ticking Time Bomb, Al Jazeera 21.11.2013 
Vietnam banker sentenced to death for fraud, Al Jazeera 16.11.2013
British Press Freedom Under Threat, New York Times 15.11.2013
U.S. Dancer Quits the Bolshoi, Complaining of Bribery , International New York Times 15.11.2013
Pope Francis 'is mafia target after campaigning against corruption', The Guardian 13.11.2013
Russia can seize Putin foe Navalny's assets - court, Reuters 12.11.2013
Slowing the Revolving Door Between Public and Private Jobs, Financial Times 11.11.2013
Freedom eludes African media, Al Jazeera 10.11.2013
Ivory Coast 'cocoa barons' jailed for embezzling money, BBC 06.11.2013 
Transparency Is a Two-Way Window, Huffington Post 05.11.2013
Swiss Gold Refiner Accused Of Abetting Congo War Via Money Laundering, The Forbes 04.11.2013'

Korruptsioonivaba Eesti

Facebookis: www.facebook.com/TransparencyInternation...

Twitteris: https://twitter.com/TransparencyEst