Märts-aprill 2023

Edastasime omapoolsed ettepanekud koalitsioonilepingu läbirääkijatele ning jätkasime korruptsiooniennetuse ja riskide hindamisega seotud koolituste läbiviimist, nt Riigi IT-Keskuses, Maaeluministeeriumis ja Tallinna Lastehaiglas.

Ühingu tegevustega seotud uudised

 

Edukad ettepanekud koalitsioonilepingusse

Ühing kordas koalitsioonilepingu läbirääkijatele omapoolseid prioriteete, mis said ka esitatud valimiste eelsel perioodil kõikidele erakondadele – rikkumisest teavitaja kaitse seaduse vastuvõtmine, lobikohtumiste avalikustamine seadusandliku võimu tasandil, erakonnaseaduse muutmine ning katuserahade meetme lõpetamine. Loe täpsemalt siit.

Annetuste kasutamise läbipaistvusest Slava Ukraini näitel

Märtsis ja aprillis on avalikkuse ees arutatud selle üle, kuidas erinevad organisatsioonid, sh vabaühendused peavad hea seisma selle eest, et annetused ja toetused oleksid kasutatud läbipaistvalt, sihipäraselt ja otstarbekalt. Arutlesime meiegi erinevates kanalites annetuste kasutamise läbipaistvuse, partnerite usaldusväärsuse ja huvide konflikti vältimise teemadel. Ikka selleks, et iga organisatsiooni iga samm annetuste kogumisel ja kasutamisel oleks läbimõeldud ning tooks minimaalset majanduslikku ja mainekahju, nii endale kui teistele. Tutvu lähemalt siin ja siin.

Arvamusfestivaliks valmistumine

Märtsis ja aprillis toimus suvise Arvamusfestivali tarbeks ideekorje. Ühing esitas oma idee seonduvalt väärtusväitlusega poliitkultuurist, mis valiti ka välja. Loe arvamusfestivali kohta täpsemalt siit

Kaasav eelarvestamine koolides kogub hoogu

Ühingu ja SA Eesti Koostöö Kogu algatatud kaasava eelarvestamise projekt koolides on esimene laiaulatuslikum ettevõtmine Eestis, kus kohalike omavalitsuste kaasava eelarvestamise eeskujul saavad õpilased välja töötada, arendada ja esitleda ideesid, mille vahel kooli kogukond valib kõige sobilikuma viisi eelarve kasutamiseks. Aprillis kohtusime nt Tartu valla nelja kooli õpilasesinduste ja huvijuhtidega, ikka selleks, et huviliste ja osavõtjate ringi laiendada.  Tutvu lähemalt teemaga siin

Valimiste valvurite lõppkokkuvõte ja soovitused

Valimiste valvuritel paluti mõelda tagasi valimiste ajale ning tuua välja selle aasta kampaaniate üldmulje, olulisemad rikkumised ja soovitused järgmisteks valimisteks. Loe täpsemalt siit.

Valmis avatud valitsemise teekaart

Valminud on avatud valitsemise teekaart, mille koostamisest võtsime osa ja mis annab suuniseid küsimusele, kuidas parandada kaasavat otsustamist ja korrastada koostööviise avalike asjade ajamisel ministeeriumides, rakendusasutustes ja omavalitsustes. Tutvu täpsemalt siin.

 

Uudised meediast ja mujalt

 

Koalitsioonileping ja vabaühendused

Hea kodaniku veebilehelt leiab värske ülevaate koalitsioonilepingust ja seda just vabaühendustele oluliste punktide osas. Tutvu sellega siin.

Avaandmetega seotud tunnustused

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium nomineeris üheksa asutust või projekti kolmes kategoorias: parim avaandmete avalikustaja, parim avaandmete visualiseerija ja parim avaandmete taaskasutaja. Võitjad selgusid rahvahääletusel. Parim avaandmete avalikustaja 2023 — Registrite ja Infosüsteemide Keskus, projekt Äriregister. Loe täpsemalt siit.

Korruptsioonikuritegude ülevaade 2022

Justiitsministeeriumi 2022. aasta kuritegevuse ülevaatest selgub, et möödunud aastal registreeriti 165 korruptsioonikuritegu. Seda on 78 võrra enam kui 2021. aastal. Kokku registreeriti 2022. aastal tervishoiu valdkonnas 47 kuritegu, mida oli 20 võrra rohkem kui eelnenud aastal. Loe täpsemalt siit.

Toimub Kodanikuühiskonna foorum

4.mail toimub Kodanikuühiskonna foorum. Kõik vabaühendustes tegutsevad inimesed on oodatud kodanikuühiskonna foorumile 4. mail kell 13.00-17.00 PROTO avastustehases (Peetri 10, Tallinn). Aeg on taas koos arutada, kust tuleb vabadus ja mis mõjutab kodanikuruumi. Loe lähemalt siit.

Huvide deklareerimise kohustus

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri juhtum huvide puudulikul deklareerimisel andis taas kõneainet, et huvide nõuetekohane deklareerimine aitab ära hoida huvide konflikti realiseerumist ja kahtluste tekkimist tööülesannete objektiivsel täitmisel. Seega tuleb juhtide ja teiste kohustatud isikute teadlikkuse tõstmisega pidevalt tegeleda. Loe täpsemalt siit

Transparency Internationali School on Integrity 2023 kandideerimine on alanud

Transparency International School on Integrity 2023 kandideerimine on avatud! Üritus toimub nii veebis kui kohapeal 26.-30. juunil 2023 Leedus Vilniuses. Loengud, seminarid ja koolitused pakuvad suvekoolis osalejatele ainulaadset segu rahvusvahelistest ja kohalikest teadmistest, pakkudes samas väljakutset läheneda teemale uuest vaatenurgast ja pakkuda uudseid, seni testimata lahendusi. Viimase 13 aasta jooksul on kool võtnud vastu enam kui 1600 tulevast juhti enam kui 120 riigist üle maailma. Loe tingimuste kohta siit.

Ukraina, humanitaarabi ja korruptsioon

Milliseid samme astutakse Ukrainas selleks, et kohale jõudnud humanitaarabi jõuaks sihipäraselt kasutusse ning korruptsiooni- ja pettuseriskid oleksid maandatud? Loe lähemalt siit

Arengud tegelike kasusaajate andmete ligipääsetavuse rindel

Positiivsed noodid kõlavad tegelike kasusaajate andmetele ligipääsetavuse osas. Euroopa Parlamendi sammudest ja Transparency Internationali tegevustest loe siit.

Korruptsioon ja kliimamuutus

Sisuline näitlikustatud ülevaade sellest, kuidas korruptsioon nõrgestab meie vastupanuvõimet kliimamuutustele, suurendades meie ühiskonna haavatavust kliimamuutuste suhtes ja ohustades seeläbi inimelusid, mis omakorda kutsub esile korruptsiooni. See nõiaring viitab sellele, et kliimaõigluse eest võitlemine on võitlus korruptsiooni vastu. Loe lähemalt siit.