Mai 2023

Korruptsioonivaba Eesti on Transparency Internationali poolt reakrediteeritud ka järgnevaks kolmeks aastaks ning olulise sammuna tööalastest rikkumistest teavitajate kaitsel avasime vihjeandjate teabe- ja nõustamiskeskuse.

Ühingu tegevustega seotud uudised

 

Vihjeandjate teabe- ja  nõustamiskeskuse avamine

Oleme värskelt käivitanud vihjeandjate teabe- ja nõustamiskeskuse ehk ALACi (Transparency International Advocacy and Legal Advice Center), mille eesmärgiks on nõustada juba enne tööalasest rikkumisest teavitajate kaitse seaduse vastuvõtmist ja kehtimahakkamist neid inimesi, kes on olnud väärkäitumise tunnistajaks töökohal (nt töötaja või koostööpartner vms rollides) ning aidata neil leida puuduliku seadusandluse keskel oma juhtumile parim lahendus. Ühingu kodulehelt leiab täpsema info selle kohta, millist abi paluda ja millist abi oodata, kuidas turvaliselt ja konfidentsiaalselt nõustamiskeskusega sidet pidada jm teavitamist ja nõustamist puudutavad täpsemad selgitused ja tingimused.
Loe lähemalt siit.

Vihjeandjate teabe- ja nõustamiskeskuse (ALAC) loomist toetas EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Vihjeandmise e-kursus

Tänu Aktiivsete Kodanike Fondile oleme avaldanud kursuse "Vihjeandmise meetmed: e-kursus praktikutele", et jagada teadmisi vihjeandmise meetmete võimalustest sel moel, et kursuse läbimise järel oleks valmidus neid oma organisatsioonis rakendada. Vihjeandmine, kuid laiemalt avatult organisatsioonis probleemidest rääkimine, peaks olema oluline kõikidele organisatsioonidele, et kaitsta oma vara, mainet ning inimesi. Kursus on tasuta, täies mahus veebipõhine ning seda saab läbida endale sobivas tempos.
E-kursusele saad registreeruda siin ja rohkem infot leiad siit.

Värske uuring: taasterahastu kasutamise läbipaistvuse nimel tuleb Euroopa Liidus veel samme astuda

Euroopa Liidu Avatud Rahakasutuse Koalitsioon (Open Spending EU Coalition) koos 10 Kesk- ja Ida-Euroopa organisatsiooniga (sh MTÜ Korruptsioonivaba Eesti) viisid läbi taasterahastu kasutamise läbipaistvuse pilootuuringu. 672,5 miljardi euro suuruse EL taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahendite kasutamisega kaasneb endiselt märkimisväärne korruptsiooni ja väärkasutuse oht. Uuringust selgub, et liikmesriigid avaldavad veidi alla 60% soovitatud teabest; avaldatud informatsioon on vaid ca 60% osas kasutajasõbralik, võimaldades lihtsamat jälgimist ja tagasisidemehhanisme. Kaks riiki avaldavad alla 50% taasterahastu kasutamise teabest: Tšehhi (36%) ja Rumeenia (29%). Info avaldamise ja selle sisu osas on esikohal Bulgaaria (85%), Eesti (80%) ja Leedu (76%). Liikmesriigid avaldavad vähe teavet lõppsaajate kohta, eriti alltöövõtjate või ettevõtete taga olevate füüsiliste isikute kohta.
Uuringuga saab tutvuda siin ja ühingu pressiteatega saab tutvuda siin.

Arvamuslugu ärieetikast ja vihjeandmisest

Hiljutise Eesti ja Põhjamaade ärieetika uuringu tulemused näitavad, et ebaeetilist käitumist on meilgi hakatud rohkem märkama ja sellesse ka sekkuma, ent vihjet anda ikkagi kardetakse, kirjutavad Äripäevas ühingu juhatuse liikmed Merle Ojasoo ja Anne Reino. Arvamusloost selgub näiteks, et 53% vastajatest on täheldanud ebaseaduslikku tegevust töökohas. Nooremad (18-29 a) täheldavad ebaeetilist käitumist sagedamini kui vanemad ning on ka rohkem valmis väärkäitumisest teavitama. Suhteliselt hea tulemus on ka see, et vaid veerand vastajatest leidis, et peale teavitust on neid koheldud tõrjuvalt või diskrimineerivalt. Tööandjaid võiks huvitada asjaolu, et kogu vastajaskonnast 85% peab lugupidavat ja võrdset kohtlemist töökohal olulisemaks kui karjäärivõimalusi ja tööalast kindlust. Siit võib järeldada, et positiivne töökeskkond on töötajate hoidmisel võtmetähtsusega.
Arvamuslooga saab tutvuda siin ja uuringu tulemustega saab tutvuda siin.

Telli ühingult koolitus

Oleme kodulehel uuendanud koolituspakkumiste sisu ja arvestanud selle juures meie kompetentse, kogemust kui avaliku sektori, erasektori ja kolmanda sektori vajadusi.
Tutvu koolituste sisuga lähemalt siin.

 

Uudised meediast ja mujalt

 

Korruptsiooni ennetamine ja tõkestamine ELi tasandil

Euroopa Komisjon tutvustas mai alguses oma tegevusi ja ettepanekuid korruptsiooni senisest tõhusamaks ennetamiseks ja tõkestamiseks. Korruptsioonivastane pakett koosneb kokkuvõttest korruptsioonivastase võitluse kohta ELis, milles antakse ülevaade kehtivatest ELi korruptsioonivastastest õigusaktidest ja poliitikast, tehakse ülevaade väljakutsetest ja peegeldatakse, kuidas ELi tulevasi meetmeid tõhustada. Teiseks teeb komisjon ettepaneku võtta vastu direktiiv korruptsioonivastase võitluse kohta. Ettepanekuga kehtestatakse eeskirjad, millega ajakohastatakse ja ühtlustatakse korruptsioonikuritegude määratlusi ja karistusi, et tagada kõrgetasemeliste kriminaalõiguse vahendite olemasolu kõigi korruptsioonikuritegude vastu võitlemiseks, korruptsiooni paremaks ennetamiseks ja seaduste jõustamise parandamiseks. Oluline koht on korruptsiooniennetuslikel tegevustel võrdselt nii avaliku kui erasektori vaatest. Kolmandaks teeb EL välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja komisjoni toetusel ettepaneku täiendada ühise välis- ja julgeolekupoliitika piiravate meetmete (sanktsioonide) tööriistakomplekti spetsiaalse sanktsioonirežiimiga, et võidelda tõsise korruptsiooniga kogu maailmas.
Loe lähemalt siit.

Tööalasest rikkumisest teavitajate kaitse eelnõu saadeti kooskõlastusringile

Justiitsministeerium saatis 31.mail kooskõlastusringile eelnõu, mis aitab vähendada tõsiste tööalaste rikkumiste riske. Muudatus aitab võimalikud probleemid tööl lahendada, rikkumisi ennetada ning hoida kokku nende lahendamisele kuluvat aega. Loe edasi siit ja siit.

Kohus mõistis Paikre prügila endised juhid tingimisi vangi.

Loe edasi siit.

Ukraina võimud alustasid Slava Ukraini skandaaliga seoses kriminaalmenetlust.

Loe edasi siit.

Eesti prokuratuur kontrollib Slava Ukraini rahakasutust kriminaalmenetluses.

Loe edasi siit.

Ukraina võimud kahtlustavad ülemkohtu juhti altkäemaksu võtmises.

Loe edasi siit.

Kaitsepolitseiamet kahtlustab Parvel Pruunsilda ja Tartu abilinnapead kuriteos.

Loe edasi siit.