Mai 2020

Maikuu möödus enamikele suve- ja eriolukorra lõpu ootuse, meile aga endiselt tiheda töötähe all. Tähelepanu pälvisid nii vihjeandmise e-koolituse edasine loomine, uue korruptsioonivastase tegevuskava ettevalmistus kui kuu keskel huviorbiiti tõusnud erakondade rahastamise järelevalve.

KVE uudised

Äripäeva erilehes „Vastutustundlik ettevõte“ kirjutas KVE juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus, et kriisi mõju ja tagajärgedega tegelemine võib põhitähelepanu viia hetkeolukorrast tingitud tulekahju kustutamisele.

Eriti aga peab meeles hoidma, et korruptsioon ning pettused pole vaid avaliku sektori, vaid ka erasektori probleem. Loe lähemalt meie kodulehel siin.

 

KVE juhatuse liikmed Steven-Hristo Evestus ja Elsa Leiten viivad 27. augustil Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuses läbi koolituse ametialastest kingitustest ja nende piiridest.

Vaata juurde meie kodulehelt ja koolituse tutvustusest.

 

Vihjeandmise edendamise projekt kogub hoogu – mais filmisime üles esimesed õppevideod ning tööd alustas juriidiline nõukogu.

Sügiseks valmib KVE-l vihjeandmise meetmete e-koolitus erasektorile, mille eesmärk on ettevõtetel aidata üles seada ning tõhustada teavitamisprotsesse ja teavitajakaitse mehhanisme. Koolitus saab olema tasuta.
Soovid olla esimeste testijate seas? Anna meile märku aadressil info@transparency.ee.
28. mail kohtus esmakordselt KVE viiepealine juriidiline nõukogu, mille ülesanne on järgmise kahe aasta jooksul toetada ühingut perioodil, mil ELi vihjeandjate direktiiv kohaldatakse Eesti õigusruumi. Rääkisime läbi direktiivi peamised probleemid ning sättisime huvikaitseprioriteete. Nõukogu jääb vajaduspõhiselt kord kuu või kahe jooksul koos käima direktiivi ülevõtmiseni.

 

Transparency International (TI)

Korruptsioon on tihtipeale abstraktne nähtus, kuid see mõjutab ühel või teisel moel meid kõiki.

TI pani kokku väikese video korruptsiooni mõjudest – vaata Youtube’ist.

 

Kodanikuühendustele võivad olla kõrged ootused uurida, märgata ja paljastada väärkäitumisi. Millist keskkonda ühingud aga vajavad, et neid ootusi täita?

TI blogis kirjutab neljast põhilisest vajadusest TI huvikaitseekspert Max Heywood.

 

Hollandis kehtib vihjeandmist reguleeriv seadus juba 2016. aastast.

Et 2021. aasta lõpuks peavad riigid enda seadusandluse viima vastavusse ELi samateemalise direktiiviga, on praegu paslik hinnata, mis organisatsioonide vastavuses uute standarditega muutuma peab.

Hollandi TI ühing viis läbi uuringu ning leidis, et pooltel uuritud ettevõtetest ei olnud paigas vajalikud protseduurid ja veerand ei lubanud anonüümset teavitamist. Loe lähemalt TI blogist.

Teised korruptsioonist

 

Justiitsministeeriumis käib korruptsioonivastase tegevuskava ettevalmistamine ning selle raames viidi kohalikes omavalitsustes läbi küsimustik korruptsiooniennetuslike meetmete kohta. Näiteks on juba aastaid räägitud siseaudiitori palkamise ja siseauditi kohustuslikuks muutmisest, kuid seni pole see teoks saanud. Loe juurde justiitsministeeriumi pressiteatest.

 

ACFE ehk ülemaailmne pettuseuurijate ühing sai valmis uue raportiga „Report to the Nations“. Globaalse andmestiku põhjal jätkub trend avastada pettusi aina enam vihjete kaudu – selleni jõuti lausa 43% kordadest, millele järgnes siseaudit alles 15%-ga. Raport on oluline lugemine kõigile asutustele ja ettevõtetele – tutvu sellega siin.  

 

Mis toimus koroonast tingitud eriolukorra valguses vihjeandmise ning vihjeandjate kaitsega? Nii mõnelgi juhul ootas rikkumistest teavitajaid ees vallandamine või tagakiusamine. Lugusid Poolast loe WINi kodulehelt.

 

„Mujal maailmas“ rubriigis kajastasime seda, et Iisraeli peaministri Netanyahu üle algavad kohtuistungid. Millega tuleb arvestada sellises olukorras, kus peaminister kohtus käimise ajal ka riiki valitseb, kirjutab Haggai Porat GABi blogis.

 

Uudiseid ajakirjandusest

18. mail andis koalitsioon riigikogule üle eelnõu Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) likvideerimiseks ning erakondade rahastamise järelevalve üleandmiseks Riigikontrollile. Tutvu eelnõu ja seletuskirjaga siin ning loe lähemalt ERRist.
Eelnõu pälvis hulganisti tähelepanu. Koalitsioonierakonna Isamaa selgitust ERJK likvideerimisele loe ERRist. Pigem kriitilisi arvamusi avaldasid teiste seas endine õiguskantsler Allar Jõks Eesti Päevalehes, Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora juhtkirjas ja õiguskantsleri kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja Külli Taro Vikerraadio päevakommentaaris.
KVE tegevjuht rääkis erakondade rahastamise järelevalve rahvusvahelistest praktikatest lähemalt 25. mai „Uudis+“ saates ning andis lühiintervjuu 29. mai Äripäeva raadiosaatesse „Kuum tool“, kus teema üle arutlesid põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa ning ERJK aseesimees Kaarel Tarand.
Samal ajal näitas erakond Eesti200 eeskuju ning otsustas hakata avalikustama neile tehtud annetusi iganädalaselt oma kodulehel. Loe edasi Delfist.
Eesti Päevalehe analüüsist ilmneb, et valitsuskoalitsioon on riigiasutuste nõukogusid aegamisi politiseerima hakanud.
Endise maaeluministri nõunik Urmas Arumäe sai kriminaalsüüdistuse eriti suures ulatuses toimingupiirangu rikkumises. Loe Postimehest.

 

Mujalt maailmast

Amazon VP says he quit over company 'firing whistleblowers'. Sara Ashley O'Brien, CNN Business, 04.05.2020
Bosnia: imported ventilators from China useless for COVID-19. AP News, 11.05.2020
Poland’s health minister denies cronyism after government buys “useless” masks from family friend.  Juliette Bretan, NFP, 15.05.2020
Italy bribery probe nets Sicily coronavirus response chief. BBC News, 21.05.2020
Netanyahu trial: Israeli prime minister faces Jerusalem court. BBC News, 24.05.2020
Lätis võeti idapiiri ehitamisel altkäemaksu ja riisuti ligi miljon eurot. ERR, 26.05.2020