Mai 2013

Olulisemaid korruptsiooniteemalisi uudiseid aprillist ning maist

Ühingus toimunud

Ühing kutsub Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisega seonduvaid riske käsitlevale seminarileEuroopa Pettustevastase Ameti OLAF egiidi all toimuval seminari teemaks on EL-i struktuurifondide jagamisega seotud riskid ja erinevate asutuste kogemused riskide maandamisel ning järelevalve teostamisel.

Transparency Internationalist

Ungari läbipaistvus löögi allHiljuti saatis Ungari president János Áder parlamenti tagasi vastuolulise seaduseelnõu. Koalitsiooni kavandatud avaliku teabe seaduse muudatused oleksid päädinud kodanike ligipääsu piiramisega olulisele teabele ning drastiliselt vähendanud riigisektori läbipaistvust.

Usaldus algab seestpooltVenemaa kodanikud muutuvad ühiskondlikult üha aktiivsemaks - jääb üle vaid oodata, kas valitsev režiim suudab leppida kasvava kodanikuaktiivsuse ja inimeste osalussooviga või mitte.

 

 

Teised korruptsioonist

15.05.2013 Erakondade rahastamise järelevalve komisjonis, Riigikogu pressitalitus 15.05.2013Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatas 15.05.13 veel kord üle komisjoni uue veebipõhise aruandluskeskkonna, mis lihtsustab ja ühtlustab edaspidi erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide aruannete esitamist. Uue infosüsteemi valmimise tähtaeg on 31. mai 2013.

Küsitlus: Toidutootjatel on suhetes jaekaubandusega nõrgem läbirääkimispositsioon, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 15.05.2013Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt toidutootjate hulgas läbi viidud küsitlus kinnitab möödunud nädala Äripäevas tõstatatud probleemi, mille kohaselt on hankelepingute tingimused jaekettide poole kaldu.