Juuni-juuli 2023

Erasmus+ osalusprojekti raames viime koostöös Eesti Koostöö Koguga kaasavat eelarvestamist 2023/2024 õppeaastal läbi kaheksas koolis üle Eesti ja 12.augustil korraldame Arvamusfestivali Poliitika alal väärtusväitluse poliitkultuuri teemal.

Ühingu tegevustega seotud uudised

 

Noorte hääle võimestamine koolide kaasava eelarvestamise kaudu

Erasmus+ osalusprojekti raames viib KVE koostöös Eesti Koostöö Koguga kaasavat eelarvestamist 2023/2024 õppeaastal läbi kaheksas koolis üle Eesti. Sügisese lennuga on liitunud Narva Eesti Riigigümnaasium, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Tabivere Põhikool ning Saaremaa Gümnaasium. Kaasava eelarvestamise eesmärgiks on anda õpilastele päriselulise kaasa rääkimise ja koos otsustamise kogemus. Juba viiendat korda toimuv koolidemokraatiat edendav programm õpilastele toob sel korral kaasa endaga ka mitmeid uuendusi ja pakub jätkuvalt võimalust koos kooliperega parandada oma koolielu. Varasemast rohkem toetame koolide kaasava eelarve juhendajad koolides. Lisaks demokraatia õppevahenditega ja kaasava tööriistakastiga pakume õpilastele võimalust  osaleda ka kommunikatsiooni, turunduse või argumenteerimise töötubades. Täpsem info kaasava eelarvestamise kohta on leitav siit. Võimalik on veel liituda kevadise lennuga, selleks ootame sooviavaldusi aadressil info@transparency.ee

Väärtusväitlus poliitkultuurist Arvamusfestivalil

12.08 kl 18 Paides, Arvamusfestivali Poliitika alal väitleme poliitkultuuri teemadel, selgitamaks, miks usaldus poliitikuid koondavate ühenduste (erakonnad, riigikogu, valitsus) vastu nõnda vaevaliselt kasvutrendi ilmutab ning seeläbi ühiskonda lõhestab. Kuidas taastada vastandumis- ja ründamistaktikate kõrval väärtused, mis tõstavad usaldust ning aitavad au sees hoida poliitikas osalemist? Kokku saavad poliitikud valitsusliidust ja opositsioonist, eksperdid ja publik, et pakkuda probleemidele lahendused. Korraldajaks on Ühing Korruptsioonivaba Eesti, väitlusjuht Aive Pevkur (TalTech õppejõud ja Ühingu Korruptsioonivaba Eesti liige), poliitikute kõrval osalevad kohtunikud-eksperdid Kai Klandorf (Eesti Väitlusselts),  Martin A. Noorkõiv (SA Domus Dorpatensis), Ellen Roper (Reaalkooli vilistlane ja keskkoolide väitlusmeister) ja Raul Narits (Tartu Ülikool). Tutvu täpsemalt Arvamusfestivali kavaga siin.

Euroopa Komisjoni 2023.aasta aruanne õigusriigi kohta

Juuli alguses avaldas Euroopa Komisjon neljanda iga-aastase aruande õigusriigi olukorra kohta, mis annab ülevaate õigusriigi hetkeseisust igas liikmesriigis (sh Eestis). Korruptsioonivaba Eesti võttis kevadel osa hindajatega kohtumisest ning kõik aruande tulemused on leitavad siit ning pressiteatega saab tutvuda siin.

Transparency Index 2023 aruanne

Transparency Index 2023 aruanne (European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building e ERCAS) annab ülevaate valitsuste ja valitsemise läbipaistvuse hetkeseisust kogu maailmas, pakkudes tõelist läbipaistvusmeedet 143 riigi jaoks, tuginedes nii avaldatud teabele kui õiguslikele kohustustele. See on T-indeksi teine täisväljaanne, mille koostamisest võttis ühing osa ning selle tulemustega saab tutvuda siin ja siin.

Demokraatlike institutsioonide arendamise töötoad ja seminarid

Mais ja juunis võtsime osa Demokraatia Arendamise Keskuse poolt korraldatud seminaridest ja aruteludest Eesti demokraatlike institutsioonide arendamise teemadel. Kokkuvõtva raportiga saab tutvuda siin.

Arvamus tööalasest rikkumisest teavitajate kaitse eelnõule

Justiitsministeerium saatis 31.mail kooskõlastusringile eelnõu, mis aitab vähendada tõsiste tööalaste rikkumiste riske. Muudatus aitab võimalikud probleemid tööl lahendada, rikkumisi ennetada ning hoida kokku nende lahendamisele kuluvat aega. Tutvu meie arvamusega siin

 

Uudised meediast ja mujalt

 

Karl-Hendrik Pallo (Eesti Koostöö Kogu) ja Merle Mändmets (Korruptsioonivaba Eesti) on tegutsenud juba mõnda aega koolide kaasava eelarve edendamisega, et aidata noortel teadlikeks ja vastutustundlikeks kodanikeks sirguda. Seega enne uue lennu käivitamist on aeg vahepeatuseks ja kokkuvõtete tegemiseks. Noorsootöö ajakirja MIHUS värskes numbris saab nende sulest teada, millised on parimad vahendid demokraatia päriseluliseks läbiharjutamiseks, seni saavutatud eesmärkidest ja tulevikuplaanidest, kodanikujulgusest ja -aktiivsusest, samuti avatakse projektide mõju koolielule, õpilastele ja õpetajatele ning oma arvamuse lisavad ka osavõtnud õpetajad ja õpilased. Tutvu nende arvamuslooga siin.

 

Euroopa Nõukogu juures asuva korruptsioonivastase riikide ühenduse ehk GRECO hinnangul on Eesti saanud rahvusvaheliste soovituste täitmisega kenasti hakkama. Hindamise käigus tõsteti Eesti puhul esile ministrite ja poliitiliste nõunike lobistidega kohtumiste avalikustamist ning lobikohtumiste reeglite loomist. Samuti leidsid tunnustust huvide konflikti vältimise reeglid ja nende täitmiseks vajalik nõustamine ministritele ja nende nõunikele. Tutvu Korruptsioonivastase riikide ühenduse viienda hindamisvooru aruandega siin.

 

Ühingu tegevjuht Steven-Hristo Evestus andis Postimehe venekeelsele lugejaskonnale ülevaate korruptsiooni hetkeseisust ja sellega saab tutvuda siin.

 

Ühingu tegevjuht Steven-Hristo Evestus andis Kuku raadio Ärataja saates ülevaate juunis tegutsema asunud teabe- ja nõustamiskeskusest tööalasest väärkäitumisest teavitajale. Intervjuud saad kuulata siit.

 

Ülevaate huvide deklaratsioonide esitamise kohta leiab justiitsministeeriumi kodulehelt, millest selgub, et tähtajaks esitas tänavu deklaratsioonid 78% deklarantidest. Tutvu kokkuvõttega täpsemalt siin.

 

Juunis kohtus justiitsministeeriumis esimest korda süüteomenetluse arendamise juhtgrupp. Ekspertide grupp paneb seljad kokku, et tuvastada suuremad probleemid Eesti süüteomenetluses ja otsida neile parimaid võimalikke lahendusi (nt menetluste kiirendamine). Tutvu ülevaatega täpsemalt siin.

 

Toimingupiirangu rikkumise klauslid võivad minna muutmisele, millest saab aga lähemalt lugeda siit.

 

TULETAME MEELDE

 

Vihjeandmise e-kursus

Tänu Aktiivsete Kodanike Fondile oleme avaldanud kursuse "Vihjeandmise meetmed: e-kursus praktikutele", et jagada teadmisi vihjeandmise meetmete võimalustest sel moel, et kursuse läbimise järel oleks valmidus neid oma organisatsioonis rakendada. Vihjeandmine, kuid laiemalt avatult organisatsioonis probleemidest rääkimine, peaks olema oluline kõikidele organisatsioonidele, et kaitsta oma vara, mainet ning inimesi. Kursus on tasuta, täies mahus veebipõhine ning seda saab läbida endale sobivas tempos.
E-kursusele saad registreeruda siin ja rohkem infot leiad siit.

Telli ühingult koolitus

Oleme kodulehel uuendanud koolituspakkumiste sisu ja arvestanud selle juures meie kompetentse, kogemust kui avaliku sektori, erasektori ja kolmanda sektori vajadusi.
Tutvu koolituste sisuga lähemalt siin ja kirjuta meile aadressil info@transparency.ee