Juuni 2021

Samal ajal kui enamik meist jaaniusse otsis või üle lõkke hüppamist kaalus, peeti ülemaailmselt 23. juunil vihjeandjate päeva. Teavitamine on üks kõige tõhusamaid viise korruptsiooni ja väärtegude avastamiseks ja ennetamiseks. Ka meie töötame selle nimel, et aasta lõpus avada KVE juurde vihjeandjate teabe- ja nõustamiskeskus ning pakkuda abi neile, kes on teavitamise tõttu sattunud tagakiusamise ohvriks, kui ka neile, kes kaaluvad teavitamist, kuid soovivad teada, mis on nende õigused ja kohustused, kuhu on võimalik teavitada ja millega tuleks vihjeandmise korral arvestada.

KVE uudised

 

Juunis toimus üldkoosolek - valisime uue juhatuse, vaatasime otsa eelmisel aastal tehtule ning mõtlesime tulevikule.

Ühingu juhatuses jätkab teist ametiaega Piret Kustasson ning teiseks ametiajaks valiti tagasi Steven-Hristo Evestus. Uute liikmetena lisandusid Raul Narits (Tartu Ülikool), Anne Reino (Tartu Ülikool) ja Merle Ojasoo (Tallinna Tehnikaülikool). Esimesel juhatuse koosolekul 22. juunil valis juhatus esimeheks Steven-Hristo Evestuse. Jõudu uuele juhatusele!

Üldkoosolek kinnitas 2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruande ning muutis põhikirja. Mõlemaga saab tutvuda kodulehel.

 

Eestis peetakse värske korruptsioonibaromeetri järgi kõige korrumpeerunumaks ettevõtete juhte.

15. juunil ilmunud Transparency Internationali globaalse korruptsioonibaromeetrist ilmneb, et Eesti elanikud peavad kõige suurema tõenäosusega korrumpeerunuks ettevõtete juhte (24%), kellele järgnesid riigikogu liikmed (17%) ja pankurid (17%). Veidi alla poole vastanutest (46%) leiab, et valitsemisel lähtutakse Eestis vaid paarist kitsast huvist.

Võrreldes viie aasta taguse ajaga on ettevõtete juhtide ebaaus käitumine ühiskonna silmis hüppeliselt kasvanud – 2016. aastal arvas vaid 7% vastanutest, et nende seas on kõik või enamik korrumpeerunud.

Tegevjuht Carina Paju rääkis uuringust lähemalt Kuku raadios.

 

Kaasav eelarvestamine saigi läbi viidud neljas koolis üle Eesti! Juulikuu jooksul paneme kokku juhismaterjali, et koolid saaksid kaasavat eelarvestamist ette võtta ka iseseisvalt.

Jagame ka mõnda toredat seika. Võib tunduda, et algklasside kaasamine pole sellises keerulises teemas lihtne ega mõistlik, kuid Keeni Põhikooli kogemuse põhjal võib öelda, et just väikesed õpilased suutsid pakkuda kõige põnevamaid ideesid! Võitjaks osutuski 1. klassi õpilaste idee miniloomaaia loomisest. Teistel ideede esitajatel polnud mittevõitmisest isegi eriti kahju olnud.

Alati tasub uurida ja selgitada lisaks! Rapla Gümnaasiumi õpilased soovisid kooli õuealale paigutada kooli arhitektiga kooskõlastatud välitoole, kuid algse hinnapakkumisega oleks saanud vaid ühe tooli. Mentori mahitusel selgitasid õpilased, et tooli soovitakse osta kaasava eelarvestamise raames koolile ning seda kuuldes pakkus ettevõte lubatud eelarve sees lausa nelja tooli. Need nüüd ka kooliõuel ilutsevad!

Mõni idee koondab isegi lapsevanemaid. Kuigi antud idee Tartu Annelinna Gümnaasiumi konkursil ei võitnud, oli idee nii kihvt, et tegemata see kindlasti ei jää. Rohkem tagamaid avada ei saa, tegemist on peaaegu et ärisaladusega! Koolis võitnud ideest tegi kihvti loo ka Tartu Postimees.

 

Oleme selleaastasel Arvamusfestivalil lausa kahe aruteluga – tulge kaasa mõtlema!

Vast ilmunud Arvamusfestivali kavast leiate meid “Tõde ja õiglus” alalt. Laupäeval, 14. augustil kell 12 arutleme selle üle, kas noorus on hukas või viib meid hoopis eetilisema ja korruptsioonivabama tuleviku poole. Statistika toetab kahjuks esimest, mistõttu kogunemegi, et mõelda, millised on lahendused ja kuidas korruptsioonialast teadlikkust noorte seas ikka tõstma peaks.

Samal päeval kl 18 viime läbi demokraatiatalgud neljas vaatuses, kus mõtleme koos Eesti erakondlikule süsteemile, poliitilisele rahastamisele ja järelevalvele ning selle mõjudele. Arutelusid sütitab Paide teater ning veavad meie valitud poliitikamaastikuga tuttavad eksperdid.

 

Transparency International (TI)

TI Läti avaldas uue raporti, kus tehakse konkreetsed soovitused lobiregulatsioonide väljatöötamiseks.

Et parlamendirühm tegeleb lobiseaduse loomega, on tegemist ääretult ajakohase ja süvitsi teemat käsitleva uuringuga. Loe lähemalt TI Läti kodulehelt.

 

23. juunil ehk vihjeandjate päeval on oluline otsa vaadata sellele, kuidas kulgeb ELi direktiivi ülevõtmine. Nii mõnelgi pool, sh Eestis, on pool aastat enne ülevõtmise tähtaega seis stagneerunud.

Kuidas on lood mujal Euroopas, loe TI märtsikuisest uuringust ning WINi juunikuisest uuendusanalüüsist.

 

Teised korruptsioonist

 

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo otsib enda ridadesse Lääne talituse juhti. Aita Eesti muuta korruptsioonivabamaks! Kandideeri Talendipangas.

 

Juuni lõpus tehti ajalugu! Vastavalt märtsikuus vastu võetud lobistide suhtlemise heale tavale avalikustasid ministeeriumid esimest korda lobikohtumised. Tutvu näiteks siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumite andmetega. Edaspidi hakataksegi andmeid avalikustama kord kvartalis.

 

Eelneva taustal on hea meelde tuletada, et lobikohtumiste avalikustamine oli algselt GRECO soovitus, kuid on nüüdseks lisategevustega jõudnud nii Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskavasse 2020-2022 ning korruptsioonivastasesse tegevuskavasse 2021-2025. Meie naabrid Läti ja Soomegi tegelevad lobireeglite loomisega. Mis on peamised ühised väljakutsed lobireeglite loomisel, sellest kirjutab lähemalt avatud valitsemise partnerluse tiim.

 

Justiitsministeeriumi andmetel esitasid sel aastal õigeaegselt ehk 31. maiks huvide deklaratsiooni 81% selleks kohustatud ametikohtadel olevatest inimestest. Tähtajaks esitamata oli deklaratsioon 768 ametikohal. Pea pooled esitamata deklaratsioonidest on omavalitsuste volikogude liikmete omad. Järgnesid avaliku ettevõtja ning riigi või KOV asutatud sihtasutuse juhtorgani liikmed ning valla- ja linnavalitsuste liikmed. Vaata lähemalt Justiitsministeeriumi pressiteatest.

 

Uudiseid ajakirjandusest

 

Pankrotihalduri Veli Kraavi kriminaalasi on paisunud mahukaks kohtuasjaks. Riigiprokuratuur kahtlustab teda vara omastamises rohkem kui 20 pankrotimenetluses, mille kahjusumma ületab kokku ühte miljonit eurot, vahendas ERR.

 

Eesseisvatel kohalikel valimistel on seekord valijate nimekirjad elektroonsed, mis võimaldab hääletada oma valimisringkonna erinevates jaoskondades, valimisagitatsiooni ja poliitilist välireklaami saab teha ka valimispäeval ja e-hääletamise aeg pikeneb kuuele päevale võimalusega valimispäeval jaoskonnas oma häält muuta, vahendas ERR.
 

Mujalt maailmast

 

Hunter Biden was hired by a Romanian real estate tycoon to overturn his bribery conviction through a massive propaganda campaign with help from VP Joe's government connections and former FBI director Louis Freeh. Josh Boswell, Daily Mail, 07.06.2021

 

Bulgaria's prime minister urges government to increase efforts against corruption. Euronews, 07.06.2021

 

Myanmar targets Aung San Suu Kyi with new corruption charges. Al Jazeera, 10.06.2021