Juuni 2013

Olulisemaid korruptsiooniteemalisi uudiseid juunikuust

Ühingu uudised

8. üleilmse korruptsiooni baromeeteri tulemused9. juulil avalikustab Transparency International 8. üleilmse korruptsiooni baromeeteri tulemused

Ühing avaldas seisukoha valitsuse uue korruptsioonivatase strateegia kohta

Justiitsministeeriumi koordineerimisel valmistatakse ette uut riiklikku korruptsioonivastast strateegiat aastateks 2013-2020. Nagu varem, panustas ühing ka seekord oma ettepanekutega.

Ühing korruptsioonivaba Eesti korraldas Euroopa Liidu struktuurivahenditega seonduvaid riske käsitleva seminari

5. juunil 2013 korraldas ühing Tallinnas rakendusüksuste töötajatele suunatud seminari, et käsitleda Euroopa Liidu struktuurivahendite jagamisel ja kasutamisel esinevaid pettuseriske. Lisaks struktuuriüksuse töötajatele osales seminaril ka vabaühenduste esindajaid.

Korruptsioonivaba Eesti pidas 19.juunil üldkoosolekut

 

Transparency Internationalist

Mida mittetulundusühendused saavad poliitilise läbipaistvuse suurendamiseks ära teha?
Ebaseaduslikud rahavood teevad Aafrikast suurima panustaja maailmamajandusse

Uuringu andmeil on aastatel 1980 - 2009 tänu illegaalsetele rahavoogudele Aafrikast välja voolanud 1,4 triljonit eurot. Erinevalt tavapärasest arusaamast tõestab see, et pelgalt korruptsiooni, altkäemaksu, salakauba näol voolab Aafrikast välja rohkem ressursse kui sinna abi ja investeeringutena panustatakse.

Ulatuslik pealtkuulamine Gruusias

Transparency International Gruusia kritiseerib Gruusia kohtu otsust volitada neljateistkümne tuhande pealtkuulamisseadme kasutuselevõtt. Need "mustad kastid" võimaldavad politseil ja ametiasutustel teenusepakkujast sõltumata jägida kirjavahetusi, tekstisõnumeid ja kuulata reaalajas pealt telefonikõnesid.

/h4

Teised korruptsioonist

19.juunil erakondade rahastamise järelevalve komisjonis, Riigikogu pressitalitus 19.06.2013Erakondade rahastamise järelevalve komisjon otsustas 19.juuni koosolekul heaks kiita ja vastu võtta komisjoni uue veebipõhise aruandluskeskkonna arenduse, mis lihtsustab ja ühtlustab edaspidi erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide aruannete esitamist. Keskkond muutub kättesaadavaks ja avalikult jälgitavaks lähiperioodil.

Korruptsiooni eest karistamine täpsustub, Justiitsministeerium 21.06.2013


Riigikogu võttis vastu seadusemuudatused, mis reguleerivad täpsemalt salakaubaveo ja ametialaste kuritegude karistusi.