Juuli 2018

Juulikuise kuumuse keskel on kontori konditsioneeri all isegi täitsa hea tööd teha. Nii valmisidki ühingul kaks töökuulutust - nimelt otsime ärikorruptsiooni suunal kaasa lööma kaht konsultanti. Mis ja kus, saab teada allpool. Lisaks pakub seekordne uudiskiri lugemisainet rahvusvahelist tähelepanu pälvinud Danske panga rahapesujuhtumi teemal, mille osas riigiprokuratuur 31. juulil menetluse algatas.

KVE uudised

Ühing kutsub 5. augustini spetsialiste kandideerima erasektorile suunatud projekti. 

Oktoobrist järgmise aasta märtsini korraldame töötubadesarja, mille käigus aitame ettevõtetel sisse seada väärkäitumisest teavitamise mehhanismid ning jagame sellealaseid parimaid praktikaid. Sellega seoses ootame kandideerima spetsialiste, kelle rollideks on tööriistakasti koostamine ning töötubade läbiviimine. Loe lähemalt KVE kodulehelt.

 

Transparency International (TI)

 

Danske panga rahapesujuhtumit käsitleti TI blogis Voices. TI toonitab, et kui institutsioonide regulatsioonid ja järelevalve on nõrk, leiab ka must raha võimaluse. Peeglisse peavad eelkõige vaatama just arenenud riigid, kes sellist raha liikumist võimaldavad.

 

ELi direktiivi eelnõu, mis sätestab liidu õiguse rikkumisest teavitajate kaitset, on riigiti ning üleeuroopaliiduliselt tihedalt töös. Samal ajal, kui Eesti Valitsus ministeeriumide ning huvigruppide, sh KVE, seisukohtade põhjal oma arvamust kujundab, avaldas TI endapoolsed ettepanekud direktiivi täiustamiseks ning kitsaskohtade parandamiseks.
 

Seekordsel Avatud Valitsemise Partnerluse (OPG) kohtumisel Gruusias oli üks kolmest peamisest arutluse all olevast teemast korruptsioonivastane tegevus. TI rõhutas seejuures tulusaavate omanike, lobimise ja avalike hangete läbipaistvuse suurendamise vajadust. Mida see täpselt tähendab, loe siit.
 

Rahvusvahelise korruptsioonivastase konverentsi (IACC) registreerimine on avatud! Tegemist on juba 18. sellise üritusega, kuhu oodatakse osa võta u 1500 inimest kodanikuühiskonnast, rahvusvahelistest organisatsioonidest, valitsusasutustest, erasektorist ja mujalt. Seekord toimub konverents 22.-24. oktoobril Kopenhaagenis. Loe juurde ja registreeru siin.
 

Teised korruptsioonist

 

Justiitsminister tegi Tallinna linnale ettepanekud korruptsiooni ennetamiseks ning soovitas Tallinnal rakendada altkäemaksuvastast ISO standardit. Loe lähemalt pressiteatest.

 

BBVA Research tuli välja teisi korruptsiooni taset ja taju mõõdikuid komplementeeriva indeksiga. Selleks kasutati Google'i korruptsiooniga seonduvate otsingute andmeid, mille põhjal sai indeksi koostada 190 riigi lõikes aastast 2004. Muuhulgas leiti, et too internetiotsingute indeks on riikide arvestuses võrdelises seoses TI korruptsioonitaju indeksiga (CPI). Loe juurde Global Anticorruption Blogist.

Uudiseid ajakirjandusest

Hinnanguliselt 8,3 miljardi euroni küündinud rahapesujuhtum on nüüdseks jõudnud nii kaugele, et prokuratuur alustas Venemaa endise investori Bill Browderi avalduse põhjal asjaga seotud inimeste osas kriminaalmenetlust. Äripäevas kommenteeris asja peaprokurör Lavly Perling.
Samal ajal jõudis juhtum ka Riigikogu õiguskomisjoni, kus arutleti erikomisjoni loomise vajadust. Loe juurde Postimehest.
Juhtumi tagamaadest loe Postimehe arvamusrubriigist ning majandusküljelt.
Rahvusvaheliselt juhtumi käsitlemisest teeb ülevaate Bloomberg.
 

Mujalt maailmast

Latvia's Corruption Scandal Is Getting Even Weirder. Aaron Eglitis & Alessandro Speciale, Bloomberg, 13.07.2018
UK stance on arms exports protects corrupt practices, experts claim. Rod Austin, The Guardian, 19.07.2018