Juuli 2015

Ühingu uudised

Ühing ei pea õigeks, kui asekantsleriks saab korruptsiooniteo sooritanud isik

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti (KVE) arvates saadaks vale signaali see, kui korruptiivse teo sooritanud inimene nimetatakse ministeeriumi asekantsleriks. Kommenteerides 23.07 Eesti Päevalehes Margus Kolga võimalikku nimetamist kaitseministeeriumi asekantsleriks, ütles KVE juhatuse esimees Erkka Jaakkola, et korruptsioonisüütegu on liiga tõsine selleks, et inimene nimetada suure vastutusega tippametisse, nagu seda on ministeeriumi asekantsler.

"Tippjuhtide värbamise kord näeb ette, et tippjuht kannab avaliku teenistuse eetilisi väärtusi ning peab tegutsema ausalt, erapooletult ja läbipaistvalt," ütles Jaakkola. "Samuti tuleb tal vältida korruptsiooniohtlikke suhteid. On raske olla eeskuju, kui tippjuhil endal on selline probleem olnud."

KVE arvates peaks sellistes küsimustes oma seisukoha avaldama ka ametnikueetika nõukogu.

KVE kommentaari saab lugeda siit.

 

Riigiametnike autode soetamisele selgemad piirid

Ühing on seisukohal, et riigiasutuste ametiautode ostmisel tuleks lähtuda ennekõike vajadusest ja kulude põhjendatusest. Vastates 25.07 Laupäevalehe küsimusele, toetas ühing ühe võimalusena piirmäärade kehtestamist. Samuti võiks riigiametnike autode ostmine moodustada ühe osa kesksetest autohangetest (politseisõidukid jne), mis tagaks selle, et soetatakse võrdlemisi sarnaste omaduste ja hinnaklassiga autod ning saavutatakse mastaabisääst. Hanke kaudu ostude sooritamine annab omakorda terviklikuma ülevaate sellest, kuidas avalikke ressursse kasutatakse.

 

TI piirkondliku koordinaatori külastus

13. juulil külastas ühingut TI Ida-Euroopa ja Põhjamaade piirkondlik koordinaator Peter Varga, kes valmistas ühingut ette peatselt saabuvaks akreditatsiooni uuendamiseks ning septembris toimuvaks aastakoosolekuks. Seejuures tutvustati KVE-le uut TI siseveebi ning võimalusi selle kasutusele võtmiseks. Lisaks arutati TI 2020 strateegiat, mille lõppversiooni esitletakse aastakoosolekul.

 

Kohtumine USA Ukraina saatkonna esindajaga

27. juulil kohtusid Tallinnas Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Erkka Jaakkola ja projektijuht Anni Jatsa Ameerika Ühendriikide Ukraina saatkonna esindajaga. Külalisele pakkusid ennekõike huvi meetodid, millega Eestis korruptsioonivastaseid tegevusi planeeritakse ning kuidas toimub antud tegevuste rahastamine. 

 

Transparency Internationalist

Viies Ida-Euroopa riigis puudub tugev korruptsioonivastane tegevus

Transparency International avalikustas värske uuringu, mis hindab rohkem kui 60 korruptsioonivastast asutust Armeenias, Aserbaidžaanis, Gruusias, Moldovas ja Ukrainas. Uuringu tulemusena selgus, et kohtuvõim, seadusandlik võim ja kodanikuühiskond on korruptsioonivastases tegevuses eriti nõrgad insitutsioonid. Põhjuseks on eelkõige poliitiline sekkumine ja erapooletu järelevalve puudumine. Loe uuringut siit.

Teised korruptsioonist

Kuidas organisatsioonid korruptsioonijuhtumitele reageerivad?

Hiljuti on aset leidnud kaks märkimisväärset korruptsioonijuhtumit tuntud organisatsioonides - FIFA ja Toshiba. Kui FIFA on avalikult korruptisoonijuhtumi uurimisega läbi kukkunud, siis Toshiba on heaks näiteks sellest, kuidas korruptsioonijuhtumi puhul üks organisatsioon käituma peaks. Loe edasi siit.