Juuli 2013

Olulisemaid korruptsiooniteemalisi uudiseid juulikuust

Ühingus toimunud

Valmis uuring “Korruptsiooniriskid Euroopa Liidu vahendite rakendamisel”

 

Korruptsioonivaba Eesti viis Transparency Internationali neljas riigis toimunud projekti EU Funds Watch raames läbi uuringu, mis analüüsib euroraha jagamise ja kasutamisega seotud korruptsiooniriske Eestis. Valminud uuringu kohaselt leidub korruptsiooni jaoks enam võimalusi ühelt poolt euroraha jagamise süsteemi tipus ehk poliitilisel tasandil ning teiselt poolt alumises osas, kuhu jääb kohalik tasand ja lõplikud ELi vahenditest abisaajad.


Uuringu autoriteks olid Tartu Ülikooli teadlased Kristiina Tõnnisson ja Maarika Muuga. Projekti rahastas Euroopa Pettusevastase Ameti (OLAF) kaudu Euroopa Liit. Uuringu leiate Korruptsioonivaba Eesti kodulehelt. Tutvuge, sest euroraha kasutamine on endiselt aktuaalne.

 

Transparency Internationalist 

Üleilmne korruptsiooni baromeeter 2013 interaktiivselt 2013. aasta üleilmne korruptsiooni baromeeter on seni suurim uuring, mis kaardistab inimeste korruptsiooni kohta käivaid hoiakuid. 107 riigis küsitleti kokku 114 000 inimest, sealhulgas vastasid küsimustele ka 1000 eestlast. Täpsem ülevaade korruptsioonibaromeetri kohta interaktiivsel kodulehel http://www.transparency.org/gcb2013

Kriisis Egiptus: korruptsioon endiselt aktuaalne

Kuigi Egiptuse elanikkond on lõhenenud Mohammed Morsi pooldajateks ja vastasteks, ollakse korruptsiooni kui üha kasvava probleemi suhtes üksmeelel. Egiptlased peavad kõige korrumpeerunumaks politseid ja meediat.

 

 

Venemaa: valikulise õigluse ohudTransparency International leiab, et Venemaa korruptsioonivastase aktivisti Aleksandr Navalnõi süüdimõistmine ning talle viieaastase vangistuse määramine on murettekitav näide valikulisest kohtupidamisest. Juhtum seab kahtluse alla Venemaa kohtusüsteemi sõltumatuse nende suhtes, kes julgevad kritiseerida Venemaal valitsevat korda.


Teised korruptsioonist

Arutati valimisreklaami monitooringu võimalusi, Riigikogu pressitalitus 17.07.2013

Erakondade Rahastamie Järelvalve Komisjon arutas 17.juuli koosolekul võimalusi tellida oktoobris aset leidvate kohalike valimiste kontekstis meediamonitooring, aitamaks komisjonil valimiste järel analüüsida esitatud aruannete vastavust erakonnaseadusele. Komisjoni liikmed käsitlesid muu hulgas erinevaid probleeme, mis võivad komplitseerida ühtlase võrdlusbaasi loomist. Otsustati jätkata meediamonitooringu ettevalmistusega.