Detsember 2012

Olulisemaid korruptsiooniteemalisi uudiseid novembrist ja detsembrist

Ühingus toimunud

2012. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemused!

5. detsembril ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt avalikustatud 2012. aasta korruptsioonitajumise indeks paigutab Eesti 64 palliga maailma riikide arvestuses 32. kohale.

 

Avatud valitsemise roll korruptsiooni ennetamisel

Avatud valitsemise partnerluse peamine eesmärk ei ole küll korruptsiooniennetus, kuid selle elluviimise neli üldpõhimõtet – läbipaistvus, kodanike kaasatus, vastutavus ning uute tehnoloogiate kasutamine – aitavad edukalt ka seda rolli täita, kirjutab Asso Prii avatud valitsemise partnerluse blogis.

 

Vilniuses toimus Leedu tuumajaama projekti läbipaistvusega seotud arutelu

Teisipäeval, 20. novembril toimus Transparency International (TI) Leedu korraldamisel arutelu "Kui palju läbipaistvust on vaja Visaginase tuumajaama projektis?". Üritusest võtsid osa TI Eesti tegevjuht Asso Prii ning Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.

 

15. rahvusvaheline korruptsioonivastane konverents (IACC)

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Transparency Internationali ning Avatud Eesti Fondi ja toetusel oli mul võimalik osaleda 7.-10. novembrini Brasilias toimunud rahvusvahelisel korruptsiooniteemalisel konverentsil 15th IACC (International Anti-Corruption Conference), mis tõi kokku riikide, kodanikuühenduste, ettevõtete, ülikoolide ja mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad enam kui 135 riigist vahetama mõtteid korruptsiooniga seotud teemadel. Seekordse konverentsi teemaks oli „Inimeste mobiliseerimine: muutuste tegijate ühendamine“ ning see keskendus mängureeglite muutjatele ehk neile üksikisikutele ja organisatsioonidele, kelle eesmärgiks on saavutada ühiskonna toimimine viisil, kus üheks mängureegliks ei ole ebaaus ja korruptiivne käitumine.

 

Transparency Internationalist

Korruptsiooni mõõtmine kui vahend sellega võitlemiseks

Korruptsioonitajumise indeksi 2012. aasta tulemused on meeldetuletuseks sellest, et ükski riik ei ole korruptsiooni mõjudele immuune.

Transparency International osales rahvusvahelise korruptsioonivastase päeva ettevõtmistes

Rahvusvaheline korruptsioonivastane päev on hea võimalus mõtiskleda korruptsiooniteemadel ning vaagida millist kahju korruptsioon maailmas põhjustab ja kui paljud elud on korruptsiooni tõttu rikutud. Korruptsiooni temaatika leiab tänapäeval ohtralt käsitlust ning paraku on korruptsioon ka üks tõsisematest ohtudest modernsele ühiskonnakorraldusele.

 

 

Teised korruptsioonist

Novembris toimus Hispaanias korruptsiooniteemaline konverents, Keskkriminaalpolitsei Korruptsioonikuritegude büroo 05.12.2012

21.–23. novembrini toimus Barcelonas iga-aastane korruptsiooniteemaline konverents. Seekordsel konverentsil oli päevakorral teemadena informaatorite kaasamise ja nende turvalisuse tagamise problemaatika ning IT-lahenduste võimalused korruptsiooni tuvastamisel.

 

Reformierakond peab maksma tagasi veel annetusi, Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon 05.12.2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) kujundas oma tänasel (5.12.12)koosolekul täiendavalt seisukoha Eesti Reformierakonnale tehtud tundmatu päritoluga annetuste osas ja leidis, et lisaks Silver Meikari vahendatud anonüümsetele annetustele tuleks Reformierakonnal kanda riigieelarvesse ka kriminaalasjas ütlusi andnud viie inimese vahendatud anonüümsed annetused.