August-september 2023

Augustis 11.korda toimunud Arvamusfestivalil korraldasime Poliitika alal “Väärtusväitluse poliitkultuurist” ja septembri alguses toimus Narvas koolide kaasava eelarve uue lennu avaüritus.

Ühingu tegevuste ja korruptsiooniennetusega seotud uudised

 

Osalemine Arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil argumenteerisime olulisel poliitkultuuri teemadel, selgitamaks, miks usaldus poliitikuid koondavate ühenduste (erakonnad, riigikogu, valitsus) vastu nõnda vaevaliselt kasvutrendi ilmutab ning seeläbi ühiskonda lõhestab. Arutlesime, kuidas taastada vastandumis- ja ründamistaktikate kõrval väärtused, mis tõstavad usaldust ning aitavad au sees hoida poliitikas osalemist. Kokku said poliitikud valitsusliidust ja opositsioonist, eksperdid ja publik. 

Kaasav eelarve koolidele

Septembri alguses toimus Narva Eesti Gümnaasiumis teoorialoeng, demokraatiatrenn, kaasava eelarvestamise ideede ajurünnak akvaariumi meetodil ja kooliloome töötuba maailmakohviku formaadis. Taas sai kogeda, kui kaasata noori otsustamisprotsessidesse, kui kõrgelt nende ideed lendavad. Narva Eesti Gümnaasiumi õpilased unistasid oma koolis playstationist, lennustimulaatorist ja lauamängudest kuni vaimse tervise nädala, papagoi ja kirjatarveteautomaadini. Ühine koolide kaasava eelarve programmiga siin. Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.

AVP tippkohtumise eel korruptsiooniohtudest kliimamuutustega tegelemisel

6.-7. septembril toimus Tallinnas Avatud valitsemise partnerluse (AVP) üleilmne tippkohtumine, mis tõi kokku riigi- ja valitsusjuhid, kodanikuühendused ja poliitikakujundajad üle maailma. Kohtumise üheks võtmeteemaks oli korruptsiooniennetus, sh kuidas vähendada korruptsiooniohtu kliimamuutuste vastase võitluse kontekstis.
Ülemaailme jõupingutus kliimamuutustega tegelemiseks vajab suuremat läbipaistvust ning järelevalvet, sest mitmete osapooltega konfliktid, mida lahendatakse kiiresti muutuvate regulatsioonide ja suurte rahavoogude toel, sisaldavad alati endas suuremat korruptsiooniohtu, kirjutas tippkohtumise eel ühingu Korruptsioonivaba Eesti liige Steven-Hristo Evestus ERR-i arvamusloos.

Osalemine AVP tippkohtumisel

Korruptsioonivaba Eesti tegevjuhi kohusetäitja Miriam Tõnismägi osales 6.-7. septembril Tallinnas toimunud Avatud valitsemise partnerluse tippkohtumisel, kust panime mitmete sisukate arutelude käigus kõrva taha palju huvitavaid mõtteid ja sissevaateid. Miriam jagas neist noppeid:
70 protsenti maailma elanikkonnast elab riikides, mis ei ole demokraatlikud või kus demokraatia on allakäiguteel - hiljutise uuringu andmetel eelistab 77 riigi elanike enamus tugevat autoritaarset juhti, keda ei huvita demokraatia, valimised ega parlament. Seega - demokraatia ei juhtu iseenesest ega kogemata, demokraatia eest peab igaüks meist igapäevaselt hoolitsema.
Strateegilise korruptsiooni kaks peamist meetodit:
1. jõupingutused tagamaks, et riigid jääksid (või muutuksid) korruptiivse(ma)ks ja nende institutsioonid ei areneks - seda on kleptokraatlikel režiimidel lihtsam teha kohalikul tasandil, kus järelevalve on nõrgem ja kodanikuühiskonna võime reageerida väiksem;
2. valeinfo levitamine kolmanda sektori, meedia ja poliitikute kaudu.
Nn vilepuhujate ehk tööalastest rikkumistest teavitajate kaitse on lahutamatu osa tõelisest avatud demokraatiast - riikides, kus on tagatud vilepuhujate igakülgne kaitse, on vähem ressursside raiskamist, pettust ja kuritarvitamist.
Imeliselt inspireeriv Stefania Maurizi: "Saladused on võimu valuuta. Enamik võimukandjate saladusi ei kaitse mitte kodanikke, vaid korruptiivseid skeeme. Tõeliselt avatud valitsemine peaks hõlmama ka räpaste saladuste (mh sõjakuritegude) avalikustamist."
Loe muljeid ka Vabaühenduste Liidu/Hea Kodaniku kodulehelt.

Tutvu korruptsioon.ee uuenenud kodulehega

Mis on korruptsioon ja kuidas seda ennetada või sellest teavitada? Sellest kõigest saad täpsemalt lugeda justiitsministeeriumi uuelt kodulehelt!
Leiad sealt teadmisi, millal võib tegemist olla korruptsiooniga; huvide konflikti näiteid ja e-koolitusi; lobikohtumistest ja lobistidega suhtlemise heast tavast; kuhu ja millal teavitada korruptsioonikahtlusest. Korruptsiooni tõttu kannatavad ettevõtted kui ühiskond laiemalt, seepärast anna teada, kui märkad korruptsiooni.

 

Uudised meediast ja mujalt

 

Valitsus kiitis heaks tööalasest rikkumisest teavitajate kaitse eelnõu

24.08.2023 kiitis valitsus heaks eelnõu, mis aitab vähendada tõsiste tööalaste Euroopa Liidu õiguse rikkumiste riske. Muudatus aitab võimalikud probleemid tööl lahendada, rikkumisi ennetada ning hoida kokku nende lahendamisele kuluvat aega. Loe lähemalt siit.
Ühingu seisukoht seoses vihjeandjate kaitse ja seaduseelnõuga: Eesti on täna üks kahest viimasest EL riigist, kus teavitaja kaitse direktiivi pole siseriiklikku õigusesse üle võetud ehk seadus on tänaseni poliitikute kemplemise ja vastuseisu tõttu vastu võtmata. Kuigi Vabariigi Valitsus on astunud teist korda sama eelnõu menetlemisel olulise sammu, tuli see sel korral osaliselt negatiivse uudisena, sest eelnõu sisuline kohaldamisala on oluliselt piiratud ning taandatud vaid sellistele tööalastele rikkumistele, mis on omakorda seotud vaid Euroopa Liidu õiguse rikkumisega.
Tööalasest rikkumisest teavitajate kaitse seaduse alusel peaksid saama kaitse kõik inimesed, kes tööalases kontekstis aset leidnud rikkumisest teada annavad. Direktiivi kitsama ülevõtmise korral on teavitajale esitatud väljakutse orienteeruda rohkem kui 140-s Euroopa Liidu õigusaktis. Säärases õiguslikus rägastikus oleks tulevikus tegemist nii teavitajatel kui teavituse menetlejatel, eristamaks, kas konkreetne rikkumine mahuks seaduse kohaldamisalasse või mitte. See pärsiks nii kodanikujulguse kasvu kui suhtumiste ja hoiakute üldist muutumist, sest rikkumise all kannatajad või selle tunnistajad ei pruugi rikkumisest teavitamise korral kaitse saamises kindlad olla või sellest sootuks ilma jääda.

Evestus: huvide konflikti maandamiseks peaks Tsahkna end ettevõttest taandama

Kriitikud nägid huvide konflikti selles, et välisminister Margus Tsahknal (Eesti 200) oli osalus kaitsetööstuse ettevõttes, mis ehitab Ukrainas käivas sõjas kasutatavaid mobiilseid välihaiglaid. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti liikme Steven-Hristo Evestuse sõnul peaks Tsahkna nii ennast kui ka oma lähedased ettevõttest taandama. Tsahkna eitas huvide konflikti. Loe lähemalt siit ja siit.

Viru Maakohus mõistis vandeadvokaat Küllike Nammi toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses õigeks

Viru Maakohus mõistis Narvas peetud kohtuistungil vandeadvokaat Küllike Nammi õigeks toimingupiirangu eriti suures ulatuses rikkumises. Loe täpsemalt siit.

Kohus ei tuvastanud RIKi ametnike tegevuses kuritegusid

Tallinna ringkonnakohus jättis muutmata kohtuotsuse, millega mõisteti registrite ja infosüsteemide keskuse (RIK) ametnikud õigeks, kuna kohus ei tuvastanud altkäemaksu andmist ja võtmist RIKi ametnike poolt riigihangete korraldamisel. Loe edasi siit.

Külli Taro: ka teadmatusest tekkinud skandaalid õõnestavad usaldust

Kõrgete ametikandjate tähelepanu juhtimine võimalikule huvide konfliktile või muul viisil eetiliselt küsitavatele olukordadele on parim viis skandaale ära hoida, sest ka teadmatusest tekkinud skandaalid õõnestavad usaldust ja ühiskondlikku sidusust, nendib Külli Taro Vikerraadio päevakommentaaris

Tegelike kasusaajate andmed

Tegelike kasusaajate andmete avalikustamise olulisusest loe arvamuslugu Transparency Internationali veebilehelt.

12.08 - rahvusvaheline noortepäev

Noorte kui sihtgrupi peale mõtleme ühingus igas oma tegevuses ja projektis, sest just noortel on kriitilise tähtsusega pikaajaline mõju ja võimalus kaasa tuua jäävaid ühiskondlikke ning poliitilisi muutusi. Et noored saaksid oma hääled tugevalt kõlama panna ja aktiivsemalt helgema tuleviku eest seista, võtame noorte võimestamist korruptsioonivastases võitluses demokraatlikuma ühiskonna eest väga tõsiselt.Kaasame noori nii Eestis kui ka globaalselt nüüd ja edaspidi, sest noortel on muuhulgas: a. värske vaatenurk: noored toovad lauda uuenduslikud ideed ja terava pilgu. Nende energia ja loovus võivad sütitada uusi viise korruptsiooni vastu võitlemiseks ja läbipaistvama demokraatia edendamiseks. Et noored harjuks juba koolieas aktiivselt (kodaniku)ühiskonda panustama ja oma hääle olulisust ning mõju tajuma, tegeleme juba mitmendat aastat kaasava eelarvestamisega koolides. b.„kaasa sündinud“ digitaaloskused: digiajastul üles kasvanud noored valdavad hästi tehnoloogiat ja sotsiaalmeediat, seega oleme teiseks peamiseks tegevussuunaks valinud andmetel põhinevad tehnoloogilised rakendused, mille abil noored oma analüüsivõimet ja kriitilist meelt saaksid treenida ning seeläbi teadlikumaks kodanikuks saada.

Panustame noortesse, sest nii panustame paremasse ja läbipaistvamasse homsesse!
Loe inspireerivat lugu noorte rollist korruptsiooni vastu võitlemisel Transparency Internationali veebilehelt.

 

TULETAME MEELDE

 

Vihjeandmise e-kursus

Tänu Aktiivsete Kodanike Fondile oleme avaldanud kursuse "Vihjeandmise meetmed: e-kursus praktikutele", et jagada teadmisi vihjeandmise meetmete võimalustest sel moel, et kursuse läbimise järel oleks valmidus neid oma organisatsioonis rakendada. Vihjeandmine, kuid laiemalt avatult organisatsioonis probleemidest rääkimine, peaks olema oluline kõikidele organisatsioonidele, et kaitsta oma vara, mainet ning inimesi. Kursus on tasuta, täies mahus veebipõhine ning seda saab läbida endale sobivas tempos.
E-kursusele saad registreeruda siin ja rohkem infot leiad siit.

Telli ühingult koolitus

Oleme kodulehel uuendanud koolituspakkumiste sisu ja arvestanud selle juures meie kompetentse, kogemust kui avaliku sektori, erasektori ja kolmanda sektori vajadusi.
Tutvu koolituste sisuga lähemalt siin ja kirjuta meile aadressil info@transparency.ee

Vihjeandjate teabe- ja nõustamiskeskus

Ühingus avatud vihjeandjate teabe- ja nõustamiskeskuse ehk ALACi (Transparency International Advocacy and Legal Advice Center) eesmärgiks on aidata inimesi, kes on olnud väärkäitumise tunnistajaks töökohal (nt töötaja või koostööpartner jms) ning aidata neil leida puuduliku seadusandluse keskel oma juhtumile parim lahendus. Loe lähemalt ühingu kodulehelt.

Kuula

Kuigi Eestis on korruptsiooni ennetamise ja ärieetikaga juba päris hästi, on organisatsioonidele ikkagi omane varjata, kui midagi ebaõnnestub või läks valesti. Riigikohtunik Urmas Volens räägib sellest lähemalt siin.