August 2021

Sügis algab uue ja põneva hooga! Kutsume ettevõtjaid 15. septembril toimuva Ausa Ettevõtluse Võrgustiku rahvusvahelisele töötoale ning eestivene noortega koole ühinema kaasava eelarvestamise uue lennuga. Ja et kõik ikka hästi tehtud saaks, ootame enda tiimi ka üht tublit praktikanti.

KVE uudised

Ettevõtjad, töötoale! 15. septembril kl 13-16:30 kohtume, et jagada parimaid praktikaid teemal „Aga nii on alati olnud“ - korruptsioonivastaste meetmete rakendamise mõju ettevõttele ja ausale ärikeskkonnale.

Korruptsioon pole enam ammu piiritletud vaid avaliku sektoriga, kuid teadlikkus ja praktika selle osas, kuidas ja miks korruptsiooni ennetada, on ikkagi pigem levinud riigiosalusega või rahvusvaheliste ettevõtete seas. 

Töötoal arutame, kas ja mille poolest erasektori korruptsioon erineb avaliku sektori korruptsioonist, kuidas erasektori korruptsiooni ära tunda ja kuidas see erineb pettustest ning millised korruptsioonivastased meetmed on praktikas tegelikult tõhusad ja kuidas neid juurutada.

Kogemusi jagavad Anna Romberg, juhtimistavade, eetika, vastavuskontrolli ja korruptsioonivastase tegevuse ekspert ning Nordic Business Ethics kaasasutaja, Nele Laidvee, Circle K Eesti AS õigusnõustaja ja Ulrika Wester, Skanska Group peakontori asepresident eetika- ja vastavuskontrolli vallas.

Töötuba toimub inglise keeles koos eestikeelse sünkroontõlkega veebiplatvormil Zoom. Registreeru siin.

 

Alustame kaasava eelarvestamise uue lennuga! Seekord ootame osalema eestivene noortega koole.

Kaasava eelarvestamise näol on tegemist initsiatiiviga, mille käigus eraldab kool enda eelarvest teatava summa, mille kasutamise üle hakkavad otsustama õpilased. Nagu kohalikes omavalitsusteski, saavad õpilased ise välja pakkuda ideid, mis koolielu parandaksid. Seejärel arendatakse ideed välja miniprojektideks ning lõpuks toimuvad valimised, kus kooli kogukond saab valida oma lemmikidee või -ideed.

Eesti koolides läbi viidud kaasava eelarvestamise tulemina paranesid õpilaste teadmised sellest, kuidas kooli otsustusprotsessides osaleda. Projektiga kasvas 2/3 võrra õpilaste arv, kes saavad kooli eelarve koostamisest piisavalt või väga hästi aru. Samuti muutus õpilaste jaoks olulisemaks, et neil oleks võimalus kooli eelarve üle otsustada ning 7 õpilast kümnest tahaks, et kaasav eelarvestamine nende koolis korduks.

Integratsiooni SA toel on selle sügise eesmärk jõuda just suurema venekeelse elanike arvuga piirkonnas paiknevates ja keelekümbluse programmiga liitunud koolidesse, sest uuringu kohaselt on venekeelsed noored - eelkõige Ida-Virumaal - ühiskondlikult vähem aktiivsed kui teiste Eesti piirkondade noored. Kandideerimiseks tuleb koolil saata lühikese põhjendusega sooviavaldus aadressil carina.paju@transparency.ee. Kool peab osalemiseks olema valmis oma eelarvest eraldama vabalt valitud summa ning projekti ellu viima enne 15. detsembrit. Tegevus toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused" raames.

Loe juurde kodulehel.

 

Iseseivaks kaasava eelarvestamise läbiviimiseks andsime välja ka käsiraamatu koolidele.

Koolidele, kes sel korral programmi ei mahu, on valminud käsiraamat. Tegemist on ülevaatliku ja näitlikustatud juhismaterjaliga, mida saavad kasutada õpetajad või teised kooli eestvedajad kaasava eelarvestamise läbiviimiseks. Raamatu valmimisse panustasid lisaks KVE tegevjuht Carina Pajule praktikant Eugen Elison Kask ning Eesti Koostöö Kogu demokraatia ekspert Kadri Org-Lilleväli, eriti vahvalt illustreeris Ave Taavet.

Uudista käsiraamatut siin.

 

Hakkame lähenema oktoobrikuistele kohalikele valimistele. Meie soovime, et kandideerijad võtaksid südameasjaks vastutavuse, väärkäitumisest teavitamise meetmete ülesseadmise, lobikohtumiste avalikustamise ja avaliku teabe kättesaadavuse tagamise.

Nende ja teiste soovitustega tutvu meie kodulehel

 

Otsime sügiseks uut praktikanti! Suvel oli meil rõõm enda tiimis näha eriti usinat praktikanti Eugenit, kes, nagu üleval juba juttu oli, panustas märkimisväärselt kaasava eelarvestamise käsiraamatu loomesse.

Praktikandi ülesanded on sel sügisel mitmekesised: soovime analüüsida valimisplatvormides mainitud korruptsioonialaseid lubadusi, korraldamisel on tegelike kasusaajate teemaline seminar ja digitaalsete korruptsioonivastaste meetmete konverents, teekonda alustavad uued kaasava eelarvestamise koolid ja palju muudki. 

Praktikakorralduse osas oleme paindlikud, kuid kuna asume ise samuti üle Eesti, on vajalik iseseisva töötamise oskus, tähtaegadest kinnipidamine, põhjalikkus ning hea eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas. Läbiräägitavad on nii asukoht kui koormus, praktika on tasustamata. Sooviavaldusi ootame 15. septembrini aadressil info@transparency.ee.

 

Korruptsioonijuhtumid spordis on raskesti tuvastatavad, kirjutavad õppejõud ja Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikmed Merle Ojasoo (Tallinna Tehnikaülikool) ja Anne Reino (Tartu Ülikool) Postimehes. 

Sport on suurem kui elu! See ütlus peegeldab spordi idealistlikku mõõdet, võimet inspireerida, pakkuda emotsioone ja tuua spordi jälgija välja igapäevaelust, panna unustama argimuresid. Siiski, sport ei seisa lahus ühiskonna muudest tahkudest ning pole vaba probleemidest, mis kaasnevad valdkondades, kus mängus on suured rahad, võim ja kuulsus. Spordiajaloo huvilised ehk teavad, et aegade algusest on olümpiamänge (776 e.Kr) saatnud skandaalid: on teada, et juba iidsetel aegadel sõlmiti mängudel kokkuleppeid ja tehinguid, mis määrasid võitja. Ehk tänapäevases tähenduses, olümpiamänge on seostatud korruptsiooniga. 

Loe edasi kodulehelt.

 

Transparency International (TI)

Veidi üle aasta tagasi lõhkes Beirutis laohoone, kus hoiti kõikidele regulatsioonidele vastupidiselt ohtlikke ja mürgiseid aineid ning seda juba aastast 2013. Mis selle võimalikuks tegi? Eks ikka hoolimatus ja korruptsioon. 

Loe meenutuseks TI analüüsi. Amnesty International avab oma kodulehel, kuidas on võimalik, et aasta jooksul pole vastutusele võetud mitte ühtegi inimest.

 

Teised korruptsioonist

 

11. augustil saatis Justiitsministeerium kooskõlastusringile eelnõu, millega antakse tulevikus kaitse inimestele, kes on teavitanud tööalases kontekstis teada saadud rikkumisest. Eelnõu on seotud EL teavitajate kaitse direktiiviga. EL-i liikmesriikidel on kohustus teavitajate kaitse direktiiv üle võtta hiljemalt detsembris 2021. Uue seadusega nähakse erasektori juriidilistele isikutele ette üleminekuaeg ning kohustus sisse seada sisemised teavitamiskanalid hakkab kehtima 2023. aasta lõpus. Eelnõule oodatakse kommentaare 8. septembriks. Loe juurde veebis.

 

Ajakirjandusest

Harju maakohtus algas kohtumenetlus juhtumis, milles süüdistuse kohaselt võtsid Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) nüüdseks endised töötajad pikki aastaid altkäemaksu mitmelt hangetel osalenud IT-ettevõttelt, vahendas Delfi.
Endine Tartu abilinnapea Kajar Lember saab Tartu maakohtu poolt lõpetatud kaheksas PRIAga seotud soodustuskelmuse episoodis riigilt menetluskulude väljamõistmiseks hüvitist, vahendas Õhtuleht.
Lõuna Ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse Otepää endise vallavanema Kaido Tambergiga ja abivallavanema Kajar Lepikuga seotud kriminaalasja ning esitas mõlemale süüdistuse omastamises kolmanda isiku kasuks. Samuti süüdistab prokuratuur K. Lepikut riigihangete teostamise nõuete rikkumises ja K. Tambergi ka usalduse kuritarvitamises. Lisaks esitati ühele inimesele süüdistus omastamisele kaasaaitamises, vahendas Lõunaeestlane.
 

Mujalt maailmast

Mehhiko otsustab referendumil ekspresidentide korruptsiooni uurimise üle. ERR, 01.08.2021
"Ainult võitlus korruptsiooniga saab lahendada maailma probleemid." Navalnõi avaldas lääne meedias mürgitamise aastapäeval kolumni. Kadri Veermäe, Delfi, 20.08.2021
Tuneesia president pikendas määramata ajaks parlamendi tööseisakut. ERR, 25.08.2021
Austria paremäärmuslaste endine juht Strache mõisteti süüdi korruptsioonis. Lauri Laugen, Delfi, 27.08.2021