August 2020

Ongi kätte jõudnud uus kooliaasta! Ka meil on tulemas üks õige õppimisteemaline periood – otsime partnerkoole ja -õpetajaid nii kaasava eelarvestamise kui vihjeandmise projekti läbi viimiseks kui alustame juba järgmine nädal Ausa Ettevõtluse Võrgustiku töötubadega.

KVE uudised

Esimene ettevõtetele suunatud töötuba leiab aset juba 9. septembril, kui KVE tegevjuht Carina Paju ja endine juhatuse esimees ning Nordea panga peaspetsialist Erkka Jaakkola jagavad kogemusi vihjeandmise meetmete teemal.

Arutlusele tulevad ELi direktiivi nõuded Eesti ettevõtetele ning meetodid meetmete auditeerimiseks kui täiendamiseks.
28. oktoobril jätkame hea valitsemistava juurutamise temaatikaga ning aasta tõmbame korruptsioonivastasel päeval ehk 9. detsembril kokku ärikorruptsiooni trendide ja ennetamise üle arutlemisega.
2. septembrini on kõigi töötubadega liitumine soodushinnaga. Vaata juurde kodulehelt!

 

Kohalikes omavalitsustes levinud kaasav eelarvestamine jõuab nüüd Eesti koolidesse! Soovid hakata partnerkooliks? Anna endast märku 20. septembriks.

Tegemist on esimese projektiga Eestis, kus kohalike omavalitsuste kaasava eelarvestamise eeskujul saavad õpilased välja töötada, arendada ja esitleda ideesid, mille vahel kooli õpilaskond valib kõige sobilikuma viisi eelarve kasutamiseks. Demokraatlike protsesside otsene kogemine aitab kaasa riigi õiglase toimimise mõistmise kasvule ning seeläbi hiljem ka korruptsiooni vähenemisele.
Loe lisa kodulehelt, kuula Kuku raadiost intervjuud ning anna endast märku aadressil carina.paju@transparency.ee 20. septembriks.

 

Sel aastal töötame välja väärtusmängud vihjeandmise temaatika tutvustamiseks noortele. Sellega seoses alustas KVE-s tööd teavitustöö ekspert Kersti Ringmets – juhhei!

Kersti ülesandeks saab luua õppematerjale, mille abil noortele tegevuse kaudu näidata, miks on oluline väärkäitumisest teada anda. „Selleks, et mõista ausa ja läbipaistva poliitikakujundamise olulisust ning toimemehhanisme, on oluline avada noortele ka vihjeandmise temaatikat. Teavitamine ei tohi olla võrdsustatud pealekaebamisega, vaid on ebaausa käitumise varjust väljatoomine. Korruptsioonil on riigi ja selle majanduse arengule pärssiv mõju ning keegi meist ei soovi korruptiivses riigis elada. Samal ajal lasub aga meil kõigil vastutus ühiskonna puhtana hoidmise ees,“ rõhutas KVE tegevjuht  Carina Paju.
Katsetame materjale vähemalt 8 klassiruumis üle Eesti. Õpetaja, kes Sa tunned, et soovid väärtusmängude ja materjalide loomises kaasa lüüa, anna meile endast 20. septembriks märku!

 

Avaldasime oma seisukohad teavitaja kaitse eelnõu väljatöötamiskavatsuse osas.

19. augustini ootas Justiitsministeerium ministeeriumidelt, teistelt riigiasutustelt ja huvigruppidelt arvamusi teavitaja kaitse eelnõu väljatöötamiskavatsusele (VTK-le). VTK ning lisatud arvamustega saab tutvuda EISis. KVE seisukohaga tutvu kodulehel.

 

14. augustil Paides toimunud arvamusfestivali arutelu „Koputajad, pealekaebajad ja vilepuhujad“ tõi kokku era-, avaliku sektori ja ajakirjanduse esindajad, et arutada vihjeandmise temaatika üle.

Vaata videona järgi Facebookis või loe kokkuvõtet Põhjamaade Ministrite Nõukogu kodulehelt eesti ja inglise keeles.

 

KVE: korruptsiooni vastu saab võidelda vaid demokraatlikus Valgevenes.

KVE liitus rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency Internationali avaldusega, milles kutsume rahvusvahelist kogukonda üles kasutama kõikvõimalikke diplomaatilisi ja poliitilisi meetmeid, et lõpetada võimu kuritarvitamine Valgevenes.
Meie seisukohaga tutvu kodulehel.

 

KVE juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus arutles Eesti Päevalehes selgitamiskohustuse üle rahapesu tõkestamisel.

COVID-19-st võimendatud kriisiajal tuleb erilist tähelepanu suunata hämara taustaga seaduseelnõudele ja puuduliku läbipaistvusega lepingutele ning kutsuma üles erilisele tähelepanelikkusele avatud valitsemise printsiipidest kinnipidamisel. Avatud valitsemise all pean siinkohal silmas riigijuhtimise kvaliteedi pidevat tõstmist, hõlmates eelkõige võimu ausat ja läbipaistvat teostamist ning tervikliku info kättesaadavust, kirjutas Evestus EPLis. Loe artiklit kodulehel.

 

Transparency International (TI)

Seoses nn Küprose paberitega kutsub TI ELi astuma jõulisi samme nö kuldsete viisade skeemi lõpetamiseks.

AlJazeera poolt läbi viidud uurimine näitas, et ajavahemikus 2017-2019 kindlustas 2.5 mln eurose investeeringuga Küprosel endale ELi kodakondsuse üle 1400 jõuka individuaali ja nende 1100 pereliiget. Loe juurde TI lehelt.

 

KVE toetas 14 Transparency Internationali ühingu seas TI EU kontori soovitusi Euroopa Liidu rahapesuvastaste meetmete tugevdamiseks.

Viimaste aastate rahapesujuhtumite ning eriti COVID-19 tingitud olukorras on oluline, et 5. rahapesuvastane direktiiv jõustataks täiel määral kõigis liikmesriikides ning rahapesuvastane tegevusplaan oleks tõhus. Loe lisa TI EU kodulehelt.

 

Kuidas saavad noored kaasa lüüa korruptsioonivastases tegevuses?

Loe mõtteid Transparency Internationali Leedu korraldatava suvekooli vilistlastelt, sh KVE tegevjuhilt TI blogis.
 

Teised korruptsioonist

 

Vaata lühifilmi nn Küprose paberitest AlJazeera lehelt.

 

Vihjeandmise rahvusvahelisel võrgustikul on nüüdsest taskuhääling! Põnevad intervjuud praktikute, akadeemikute ja aktivistidega on KVE-le eriti olulisel teemal nüüd kõigile saadaval saatesarjas „Whistleblowing Now and Then“. Vaata juurde WINi kodulehelt.
 

Uudiseid ajakirjandusest

Marju Himma arutles Vikerraadio päevakommentaaris, kelle huvides on allikas anonüümne.

 

Korruptsioon mõjutab kohalikke ja välisosalusega firmasid erinevalt, selgub TÜ uuringust. Loe ERR Novaatorist.

 

Korruptsioonikuritegusid uuriv politseinik sai ise korruptsioonikahtlustuse, kirjutas ajaleht Postimees.
 

Mujalt maailmast

The Beirut Blast Is Lebanon’s Chernobyl. Oz Katerji, Foreign Policy, 5.08.2020
Mexico rocked by claims of corruption against three former presidents. Tom Phillips ja David Agren, the Guardian, 20.08.2020
Belarus opposition faces criminal case as protests continue. Shaun Walker, the Guardian, 20.08.2020