August 2019

Koolijütsid alustavad uut õppeaastat ning meiegi läheme peagi Riias tegutseva Datu Skola juurde oma andmepädevust arendama. Mis toimub Tallinna Tehnikaülikoolis, miks nimetame vilepuhujaid järsku vihjeandjaiks ja miks otsime praktikanti, saate juba lugeda allpool.

KVE uudised

KVE otsib 20 tegevusaasta kokkuvõtmiseks praktikanti!

 

Selle aja jooksul on Eestist saanud nii Euroopa Liidu kui NATO liige, oleme endale maailmas nime teinud kui innovaatiline ning madala korruptsioonitasemega e-riik. Millist rolli on 20 aasta jooksul täitnud KVE ning kuhu suundub ühing tulevikus?

 

Praktikandilt ootame head eestikeelset eneseväljendusoskust nii suuliselt kui kirjalikult, proaktiivsust ning aktiivset suhtlemist. Anna endast märku 10. septembriks.

 

„Vilepuhuja“ suupärasemaks ja neutraalsemaks terminiks osutus „vihjeandja“.

 

9. augusti Paide arvamusfestivali KVE läbi viidud arutelul „Vilepuhuja: varajane häirekell või igipõline pealekaebaja?“ arutlesime laudkondades selle üle, kes on väärkäitumisest teavitaja ning lahkasime, kui keeruline või soositud vihjeandmine hetkel on.

 

Palusime osalejatel hääletada, kuidas terminit „vilepuhuja“ mõista. Kui alguses said veidi poolthääli ka negatiivse varjundiga mõisted nagu „pealekaebaja“ ja „koputaja“, jäid arutelu lõpuks peale „vihjeandja“ ning vähesemal määral „väärkäitumisest teavitaja“. Augustikuu jooksul toimunud kohtumistel saime koolituste käigus sellele kinnitust ning otsustasimegi nüüdsest vahetada inglisepärase toortõlke „vilepuhuja“ välja neutraalse ja koduse „vihjeandja“ vastu.

 

Arvamusfestivali korruptsioonivastase arutelu pilte vaata meie Facebookist.

 Oli elav ja inspireeriv diskussioon. Kas ja mida pakkuda välja järgmise arvamusfestivali korruptsiooniga seotud aruteluks? Festivali aeg on juba teada: 7.-8.08.2020.

 

August oli koolituste kuu.

 

Kohtusime Ausa Ettevõtluse Võrgustiku koolituskava raames Eesti ettevõtete esindajatega ning arutlesime koos teemal „Huvide konflikt ja korruptsioon erasektoris“. Erasektoris on teema endiselt veidi võõras, mistõttu on oluline mõista, milles huvide konflikt ning pädeva isiku mõiste täpselt seisnevad. Oktoobris võtame koolituse raames ette ettevõtte eetilised väärtused ning organisatsioonikultuuri kujundamise. 

 

Tartus, Viljandis, Tallinnas ja Jõhvis kohtusime korruptsiooniriske maandavate meetmete üle arutamiseks kohalike omavalitsustega igast Eesti nurgast. Kogemusi ning teadmisi jagasid Mari-Liis Sööt ja Kätlin-Chris Kruusmaa justiitsministeeriumist, praktilise eetika õppejõud Aive Pevkur ja nii KVE liikmed kui siseaudiitorid Elsa Leiten ja Viljar Alnek. Euroopa Nõukogu poolt rahastatud projekti viimane kohtumine leiab aset novembri lõpus, mil jagame omavahel juba parimaid praktikaid. 

 

Transparency International (TI)

KVE tegevjuht osaleb sel nädalal, 5.-6. septembril Riias toimuval andmepädevuse koolitusel, mida viib läbi Datu Skola ehk Läti andmekool.

Koolitusel osalevad TI kolleegid Leedust, Lätist ja Soomest ning projekti rahastab TI Action Granti kaudu Euroopa Liit.
 

10.-13. septembril toimub Glasgow’s vihjeandjate rahvusvahelise võrgustiku (WIN) esimene konverents, mille assotsieerunud liige on ka KVE.

Konverentsi raames kohtuvad ka 10 TI Euroopa ühingu esindajat, kes veavad eest vihjeandjate kaitsega seotud projekte. Muuhulgas kuuleme täpsemalt ELi nn vihjeandjate direktiivi eelnõu edasiminekutest ning arutame kodanikuühiskonna rolli üle valdkondlikus huvikaitses.

Teised korruptsioonist

 

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tutvus 19. augustil Riigikogu liikme Viktor Vassiljevi ning tema abikaasa avalikus sektoris ja erasektoris tehtava töö kokkupuutepunktidega ning arutas vajadust Riigikogu liikmetel olla oma tegemistes edaspidi läbipaistvamad. Pressiteatega tutvu siin

 

Teadlikkuse kasvatamine on korruptsiooni ennetamises hädavajalik, kirjutab Jason Kohn korruptsioonivastases blogis GAB. Kuigi kriitikud leiavad, et avalike suhete ja koolituste asemel peaks rõhku panema „võitlemisele“, aitab teadlikkuse kasv korruptsiooni just paremini ära tunda ja seega muutunud kultuuri tõttu ennetada. KVE on nõus. 

Uudiseid ajakirjandusest

22. augustil avaldas Postimees artikli väidetavast teadusrahastuse pettusest Tallinna Tehnikaülikoolis, mille tõi avalikkuse ette doktorant Keegan McBride. Keegan rääkis Postimehele ka dokumentide ning salvestuste ajakirjanikele toomise tagamaadest. Praeguseks on prokuratuur algatanud uurimise ning ülikoolis tegutseb uurimiskomisjon. 
KVE jaoks on häiriv asjaolu, et kuivõrd Eestis puudub ühtne vihjeandjaid kaitsev seadus, polnud ülikoolis paigas kindlat vihjeandmise mehhanismi ning Keegan McBride pidas tagakiusamise ennetamiseks kõige õigemaks lisaks tõenditele ka avaldada oma isik. ELi peagi vastu võetava direktiiviga muutub vihjeandmise mehhanismide rakendamine üle 50 töötajaga avaliku ja erasektori organisatsioonis kohustuslikuks, mis annab põhjust loota, et vaikselt hakkab ka Eestis olukord muutuma. KVE pressiteadet loe siit.
 

 

Mujalt maailmast

Thailand to Bring Cryptocurrency Under Anti-Money Laundering Rules. Daniel Palmer, 05.08.2019, Coindesk
 
Piles of Dirty Money Have Europe’s Banks Racing to Keep Up. Ruben Munsterman & Edward Robinson, 05.08.2019, Bloomberg Businessweek
 
General Electric shares tank following accusation of 'bigger fraud than Enron'. Dominic Rushe, 15.08.2019, The Guardian
 
European rights court rules against Russia on Magnitsky death. Chase Winter, 27.08.2019, DW