August 2016

Ühingu uudised

Otsime praktikante! 

Ühing pakub kolmele huvilisele võimalust oma erialaseid teadmisi korruptsiooniennetustöös rakendada. Otsime aktiivseid ja ühiskonnakriitilise mõtteviisiga meeskonnaliikmeid poliitkorruptsiooni analüüsima, ettevõtete korruptsioonialast teadlikkust tõstma ning ühingu kommunikatsiooni parandama.

Praktikapakkumised täpsemate tööülesannete kirjeldustega on leitavad ühingu kodulehelt ja endast võib märku anda 11. septembrini. 

 

Transparency Internationalist

Toeta väärkäitumisest teavitajate kaitse seadust Itaalias

Sarnaselt paljude teiste riikidega ei leia Itaalias korruptsioonist teavitanud isikud enamasti kaitset ning hoolimata sellest, et nende tegevuse tulemusena ühiskond võidab, kannatavad nad ise tõsiseid isiklikke kahjusid. TI Itaalia ning vabaühendus Riparte il Futuro on käivitanud kampaania toetamaks teavitajaid kaitsvat seaduseelnõud ning survestamaks Itaalia parlamenti seda heaks kiitma. Eelnõule saavad toetust avaldada kõik, kaasaarvatud ka sina. Anna oma allkiri juba täna!

Petitsioon asub siin ja ingliskeelse pressiteate leab siit.

Teised korruptsioonist

Pettused toetuste jagamisel

Pettused erinevate toetuste jagamisel ja nende kasutamisel on laialdaselt levinud. Enamasti avastatakse neid hilisemate auditeerimiste käigus, kuid toetuse saajad tegelevad pettuse riskide maandamisega harva tuues enamasti põhjuseks halduskoormuse kasvu. Sellegipoolest on vabaühenduste harjumused muutumas.
Erinevatest riskide maandamise meetmetest ja nende tõhususest loe ajalehes The Guardian.