Aprill 2015

Ühingu uudised

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tähistab 15.tegevusaastat 

KVE loodi Transparency Internationali allorganisatsioonina 27. aprillil 2000, tollaseks algatajaks oli Jaan Tõnissoni Instituut. Kuni 2006.aasta lõpuni tegutses KVE seltsinguna, töövormiks oli Jaan Tõnissoni Instituudi juurde loodud Korruptsioonianalüüsi Keskus. Alates 2007.aastast on KVE registreeritud mittetulundusühinguna, et omada suuremat autonoomiat.
Aastaid oli KVE ainus mittetulundusühing Eestis, kes tegeles sihipäraselt ja järjepidevalt korruptsioonivastase võitluse temaatikaga. KVE missiooniks on jätkuvalt korruptsiooni vastu võitlemine ning läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas.
 
KVE tänab kõiki koostööpartnereid ning ühingu tegevusse panustajaid läbi aastate!
Tutvu meie lõppenud ja töösolevate projektidega siin.
 

Korruptsioonivaba Eesti koolitas riigiametnikke

16. aprillil korraldas KVE Tallinnas riigiametnikele suunatud koolituse “Praktiline korruptsiooniennetus". Koolituse eesmärgiks oli nõustada ametnikke korruptsiooniriskide kaardistamisel ja maandamisel. Koolitus toimus projekti “Korruptsioonivastased institutsioonid ja institutsionaalse suutlikkuse kitsaskohad korruptsioonivastaste meetmete jõustamisel Kesk-ja Ida-Euroopa riikides” raames. Koolitust rahastasid Euroopa Komisjon kriminaalpreventsiooni ja kuritegevuse vastase võitluse programmi raames ning Avatud Eesti Fond tegevustoetuse kaudu.
 
Loe lähemalt koolituse kohta siit.
 

Transparency Internationalist

Ilmus rahvusvaheline lobitöö uuring

Transparency International’i (TI) initsiatiivil viidi kahe aasta jooksul üheksateistkümnes Euroopa Liidu liikmeriigis ning kolmes institutsioonis mahukas lobitöö võrdlev  uuring. Uuringust nähtub, et ainult 7 riiki 19-st vastab rahvusvaheliselt tunnustatud lobitöö standarditele, st neis riikides on olemas lobitöö regulatsioon.
“Viimase viie aasta jooksul on Euroopa juhid pidanud tegema raskeid majanduslikke otsuseid, millel on olnud tõsised tagajärjed inimeste üldisele heaolule. Inimestel on oluline teada, et vastuvõetud otsused on tehtud avalikest huvidest lähtuvalt, mitte ainult mõnda üksikut huvigruppi silmas pidades,” sõnas TI aseesimees Jelena Panfilova.
Vaatamata sellele, et lobimine on demokraatlike otsustusprotsesside normaalne osa, viitavad uuringutulemused üheselt varjatud lobitegemisele kui demokraatiat ning seadusloome läbipaistvust vähendavale nähtusele. Vajadus lobitöö regulatsiooni järele on suur paljudes uuringus osalenud riikide seas, sh Eestis. Tulemused näitavad, et lobitegevuse olukorraga ei olda rahul.
 
Tutvu värske uuringuga ning loe, kuidas läheb Eestil võrdluses teiste riikidega.
 

Transparency International suveakadeemia 

6.-12.juulil toimub Vilniuses Transparency International (TI) järjekordne suveakadeemia.  
Transparency International School on Integrity (TISI) on iga-aastane praktilise suunitlusega koolitusnädal, mille raames on osalejatel võimalus omandada kõrgel tasemel teadmisi ja praktilisi kogemusi oma valdkonna professionaalidelt.
Täpsem info ning kandideerimisvõimalused tutvumiseks siin.
 

Üleskutse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioonile (ASEAN) korruptsiooniga võitlemiseks

Transparency International kutsub ASEANi looma riikideülest institutsiooni võitlemaks sealses piirkonnas laiaulatusliku korruptsiooniga. “Kagu-Aasia on üks maailma kiireima arenguga majanduspiirkondi, samal ajal on ta ka koduks paljudele maailma kõige vaesematele inimestele. Korruptsiooniga võitlemine on üks osa terviklikust majanduse arengust vähendamaks sissetulekute ebavõrdsust,” ütles TI Indoneesia juht Natalia Soebagjo.
Loe lähemalt, millised on TI korruptsioonivastased soovitused ASEAN’ile.
 

 

Teised korruptsioonist

Kaitsepolitsei avaldas aprilli keskel järjekordse aastaraamatu

“Tähelepanuta ei jää seegi kord korruptsioon kui teatud olukordades julgeolekut ohustav nähtus. Pöörame senisest suuremat rõhku ennetavale tegevusele, sealhulgas teavitusele. Siin on arenguruumi: oleme täheldanud, et kohati ei jõua sõnumid pärale või ei järgne vajalikke otsuseid,” ütleb Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu oma eessõnas 2014 aastaraamatule. 

Loe värsket aastaraamatut siit.

 

Värske justiitsminister korruptsioonist

Justiitsminister Urmas Reinsalu andis 23.aprillil valitsusele ülevaate olulisematest korruptsiooni ennetamiseks algatatud ja ellu viidud tegevustest 2014. aastal. Kokkuvõtet ministri sõnavõtust saab lugeda siit.

 

 

 

Uudiseid Eesti meedias

Keskkriminaalpolitsei tabas altkäemaksu nõudnud ehitusjärelevalvaja, PM Online 30.04.2015
Põhiseaduskomisjon ei algata eelnõu erakondade rahastamise kärpimiseks, PM Online 28.04.2015
Vandeadvokaat: enese teadmata korruptandiks, PM Online 24.04.2015
Korruptsiooni ennetamise kitsaskohad: lasteaiajärjekorrad ja prokuröride nappus, Delfi 23.04.2015
Erkka Jaakkola: (varjatud) lobitööst Eestis ja Euroopas, PM Online 15.04.2015
Lobitöö uuring paljastab seadusloomeprotsesside varjuküljed, ERR Online 15.04.2015
Esimeses kvartalis kogus enim annetusi Reformierakond, ERR Online 14.04.2015
Toitlustusfirma vallandas Saue lasteaia koka, kes probleemide üle kaebas, EPL Online 13.04.2015
Madison annetas esimeses kvartalis EKRE-le 5000 eurot, PM Online 13.04.2015
Mutli loodab, et komisjon loobub ise raha nõudmisest, PM Online 13.04.2015
Kohus mõistis Weroli eksjuhi omastamises õigeks, PM Online 12.04.2015 
Venemaal levivad kohalikud protestid, PM Online 10.04.2015
Kadri Liik: Ukrainas on korruptsioon jätkuvalt väga suur probleem, PM Online 06.04.2015
Altkäemaksu võtmises kahtlustatav veefirma juht töötab oma kohal edasi, PM Online 01.04.2015
Rahahädas linnaosa üritas jätta mulje, et kommipakkide eest maksti poole vähem kui tegelikult, EPL Online 01.04.2015

 

Uudiseid mujalt maailmast

Modi Cabinet Seeks Stricter Punishment for Corruption in India, Bloomberg Business 29.04.2015
Reporting on corruption proves deadly in Guatemala, Aljazeera America 28.04.2015
Not doing the job, The Economist 24.04.2015
Thousands protest government corruption across HungaryEuronews 20.04.2015
(LEAD) PM offers to resign over bribery scandal, Yonhap News Agency 20.04.2015
China Starts Campaign to Counter Outflow of Corruption Cash, Bloomberg 16.04.2015
Lobbyists threaten European democracy, anti-graft body says, Reuters 15.04.2015  
Cypriot deputy attorney-general under graft investigation, Reuters 14.04.2015
Romania seeks to tackle graft, Euronews 14.04.2015
Menendez and America's public corruption problem, CNN 08.04.2015
France Lets U.S. Lead in Corruption Fight, NYT 06.04.2015