Viimased vabad kohad väärkäitumisest teavitamise töötubades: moodul I

27.10.2018

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti kutsub osa võtma projekti „Parimate väärkäitumisest teavitamise mehhanismide ja praktikate arendamine erasektoris“ raames toimuvatest koolitus-töötubadest:

Moodul I: Väärkäitumisest teavitamise aluspõhimõtted ja seadusandlus

14. november 2018, kl 13:00-16:00    

Telliskivi loomelinnak, Tallinn

 
Koolituse sisu ja eesmärk

Korruptsioon ja muu väärkäitumine nagu pettus, keskkonnakahju tekitamine, töötervishoiu rikkumine, diskrimineerimine, ahistamine, huvide konflikt ja ettevõtte varade omastamine, võivad  ettevõtetele põhjustada suurt rahalist ja mainelist kahju. Kui väärkäitumist pole olnud võimalik ennetada, on ettevõttel veel võimalus kõige hullemat vältida, kui toimunust õigel ajal teavitatakse. Et teavitamist julgustada, tulebki luua turvaline ja tõhus väärkäitumisest teavitamise süsteem või vilepuhumise mehhanism. See koosneb poliitikatest ehk juhistest ja protseduuridest, mis julgustavad töötajaid, aga ka kolmandaid osapooli, nagu tarnijaid ja kliente, ettevõtte sees väärkäitumisest teada andma.

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti viib läbi töötubadesarja, mille käigus aitame Eesti ettevõtetel väärkäitumisest teavitamise süsteemi sisse viia. Moodul I tulemusena on osalejatel arusaam vilepuhumise seadusandlikust taustast ning vilepuhumisest ärisaladuste ja andmekaitse kontekstis, mehhanismide vajalikkusest erasektoris ja tõhusa süsteemi aluspõhimõtetest.

Töötubadesarja läbimise eest annab KVE välja kursuse läbimise kinnituse. Kuigi eeldame, et osavõtjad võtavad osa kõikidest moodulitest, on võimalik väljastada kinnitus ka üksikmoodulite läbimise kohta.

Kellele on koolitus suunatud?

Kõigile era- ja riigiettevõtete juhtidele, siseaudiitoritele, personali- ja riskijuhtidele, kes tegelevad väärkäitumise teavituste vastuvõtmisega või soovivad vastavaid meetmeid ettevõttes sisse viia.

Meetod ja koolitajad

Töötubade läbiviijaks on KVE liige Tõnis Mutt, hinnatud juhtimis- ja meeskonnacoach. Tõnisel on seljataga üle veerand sajandi rahvusvahelist kogemust nii turunduses kui uuringufirmades, mistõttu pöörab ta peale tehniliste detailide erilist tähelepanu just organisatsiooni väärtustele ja kultuurile. Tõnis on läbinud 25 aastat Suurbritannias väärkäitumisest teavitamise meetmetega tegelenud organisatsiooni Protect - speak up, stop harm spetsiaalselt ettevõtete koolitajatele loodud koolitusprogrammi.

Moodul I külalisekspert on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Mare Tannberg, kes annab ülevaate teavitamise seadusandlikust poolest ning praegu ELi direktiivi eelnõu tasandil oleva vilepuhujate kaitse printsiipidest.

Koolitamine toimub rahvusvahelisi parimaid praktikaid ühendava tööriistakasti põhjal, mille koostajaks on KVE endine tegevjuht Anni Jatsa. Teoreetilise, loengu vormis toimuva osa kinnistamiseks on koolitus-töötoad üles ehitatud interaktiivselt ja juhtumipõhiselt.

Ajakava

12:45-13:00 Kogunemine ja registreerumine
13:00-13:45 Väärkäitumisest teavitamise alused ja vajalikkus erasektorile
13:45-14:30 Väärkäitumisest teavitamine seadusandluses: külas Mare Tannberg
14:30-14:45 Kohvipaus
14:45-15:30 Väärkäitumisest teavitamise mehhanismide aluspõhimõtted ja näidisjuhtum
15:30-16:00 Ettevõttesisese küsitluse tutvustamine

Järgmised moodulid (täpsem info jooksvalt)

5. detsember kl 13:00-16:00   Vihjeliinid ja konfidentsiaalsuse tagamine
Jaanuar (täpsustamisel)           Külas välisekspert
6. veebruar kl 13:00-16:00      Järelmenetlus ja konfidentsiaalsuse tagamine
6. märts kl 13:00-16:00           Teavitamismehhanismide rakendamine ettevõttes

Osavõtt

Registreerimine 4. novembrini: https://goo.gl/forms/mhlZ0iuLNrq2Thtv2
Grupi suuruseks on 10 ettevõtte esindajat, kellele lisanduvad Ausa Ettevõtluse Võrgustiku liikmed.

Osavõtutasu

Rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International sekretariaadi toel toimuvad töötoad tasuta.

Lisateave

Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on mittetulunduslik vabaühendus, mille eesmärgiks on järjepidev Eesti korruptsioonivastase poliitika ja seaduste kujundamises osalemine ning ühiskonna korruptsioonitaseme monitoorimine ja analüüs. KVE on rahvusvahelise organisatsiooni Transparency International akrediteeritud esindaja Eestis.

Lisainfo carina.paju@transparency.ee ja Korruptsioonivaba Eesti kodulehel transparency.ee.