Vihjeandmise teemat tutvustab sotsiaalmeedia kampaania „Aita muuta!“

13.01.2021

Ühing Korruptsioonivaba Eesti alustab 13. jaanuaril sotsiaalmeedia kampaaniat „Aita muuta!“, et tutvustada noortele vihjeandmise temaatikat ja selle olulisust. Kampaaniaga selgitab ühing noortele vihjeandmise olemust ja vajalikkust.

„Vihjeandmise temaatikat ei ole Eesti koolides seni eriti käsitletud. Kahjuks on see erinevatel ajaloolistel ja kultuurilistel põhjustel ka tugevalt stigmatiseeritud. Meil on palju väga negatiivse varjundiga nimetusi vihjeandjate kohta, mis pärsivad inimeste julgust neile teatavaks saanud probleemidest rääkida. Samal ajal on teada, et vihjeandmine on üks tõhusamaid viise korruptsiooni avastamiseks,“ ütles Carina Paju.   

Korruptsioonivaba Eesti kampaaniat rahastab Aktiivsete Kodanike Fond ja see kestab 13. jaanuarist 13. veebruarini. 

Sotsiaalmeedia kampaaniale lisaks koostab ühing vihjeandmise temaatika tutvustamiseks koolidele õppematerjale, mis on õpetajatele toeks teema käsitlemisel tundides. Õppematerjalid koosnevad teemat avavast selgitavast osast ja väärtusmängudest. 

„Vihjeandmise temaatika on lähedalt seotud väärtuste ja tõekspidamistega. Astub ju vihjeandja enda väärtustele truuks jäädes sageli ebaõiglusele vastu või seisab õiguse eest. Sel põhjusel lisame õppematerjalidesse erinevaid väärtusmänge, mida õpetajad saavad laste- ja noortega koolis läbi mängida, et nüansirikas teema paremini omandada,“ lisas Paju.

Vaata kampaaniavideot ja loe juurde meie kodulehel.

 

Vabaühenduse Korruptsioonivaba Eesti eesmärk on tegeleda korruptsiooni ennetamisega, tõsta elanikkonna korruptsiooniteadlikkust ja tegutseda Eesti ühiskonna läbipaistvuse ja demokraatia edendamise nimel. Oleme alates 2007. aastast rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency Internationali akrediteeritud esindaja Eestis.