Videosalvestused konverentsilt "Korruptsiooniriskid kohalikes omavalitsustes" nüüd järelvaadatavad

24.05.2019

Korruptsiooni mõistetakse kui usalduse ja mõjuvõimu erahuvides ärakasutamist. Justiitsministeeriumi uuringute ja korruptsioonikuritegude büroo statistika põhjal saab öelda, et  paljud omavalitsused ei tegele aktiivselt korruptsiooniriskidega – kas ei nähta selleks vajadust või puudub teadmine, kuidas seda teha. Sisekontrolöre, revidente ja siseaudiitoreid on tööl ligikaudu veerandis omavalitsustest. Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo kõigist alustatud ja prokuratuuri saadetud kriminaalasjadest on ligikaudu 40% seotud kohalike omavalitsuste või nende allasutustega. Nii on see olnud alates 2012. aastast.

Kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmiseks veab ühing 2019. aastal eest Euroopa Nõukogu rahastatud jätkuprojekti, mille raames toetame kohalikke omavalitsusi korruptsiooniriskide analüüsil ning ennetavate meetmete rakendamisel.

Projekt sai avalöögi 30. aprilli konverentsiga "Korruptsiooniriskid kohalikes omavalitsustes", mis on ka järelevaadatav ning kasutatav õppematerjalidena.

 

Kogu esitusloend on vaadatav Youtube'st: