Välisvaatlejad pidasid Riigikogu valimisi ausateks

08.03.2011

Avatud Eesti Fondil 3.-8. märtsini külas viibinud 21 valimisvaatlejat Lätist, Slovakkiast, Moldovast, Armeeniast ja Gruusiast, kes valimispäeval koos Korruptsioonivaba Eesti kaudu registreerunud vabatahtlikega Eestimaal vaatlemas käisid, tõdesid, et siinsed valimised on heas mõttes igavad: valimispäeval märgati jaoskondades vaid üksikuid rikkumisi.

„Lisaks avaldas välisvaatlejatele väga muljet ka e-hääletus. Alguses olid mitmed neist skeptilised e-hääletuse turvalisuse suhtes, kuid pärast siinviibimist on nende arvamus muutunud,“ sõnas välisvaatlejate projekti juht Kadri Ollino. Üldisema teemana joonistus välisvaatlejatele välja erakondade rahastamise küsimus, millega on probleeme ka kõikide nende päritoluriikides. „Eestis, Lätis ja Slovakkias oleks kõik justkui korras, aga ikkagi on tõusuteel populism ja erakondade rahastamisel kasutatakse palju ja ebaselgelt avalikku raha,“ viitas  Kadri Ollino.

Eesti- ega välismaalastest vaatlejatele ei jäänud silma suuremaid rikkumisi, armeenlased hindasid valimisi koguni „igavateks“.

„Senise kogemuse põhjal võib väita, et välisvaatlejatele hakkavad silma need detailid, millele siinsed elanikud vähem tähelepanu pööravad. Olgu selleks näiteks dokumentide kontroll või mõned väiksemad protseduurireeglid. Kohalikel on jälle lihtsam märgata keelatud valimisreklaame või –propagandat,“ sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti projektijuht Kalle Uusmaa.

Koostöös ühinguga vaatles valimisi ka ligi 40 eestimaalast. Tagasiside kohalikelt vaatlejatelt oli Riigikogu ning kohalike omavalitsuste valimisi võrreldes üksmeelne – pinget ning rikkumisi on KOV valimistel reeglina rohkem kui Riigikogu valimistel. „Seetõttu on ka kohalike vaatlejate osavõtt KOV valimistest tavaliselt kõrgem kui Riigikogu valimiste puhul. Loodame, et 2013. aastal on valimisvaatlejate aktiivsus taas suurem,“ lausus Uusmaa.

 

Lisainfo:

Kadri Ollino
tel. 5566 4745
 
ja
 
Kalle Uusmaa
tel. 502 1059