Vabaühendused vajavad koostööd korruptsiooniennetuses

28.06.2012

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kohtus  vabaühenduste esindajatega, et arutada koostöövõimalusi kodanikuühiskonna rolli tugevdamiseks korruptsiooniennetuses.

27.06 aset leidnud kohtumise käigus  arutleti, kuidas saaks kodanikuühiskond senisest tõhusamalt ühiskondlikel arengutel silma peal hoida ja oma  seisukohti koordineeritumalt väljendada. Arutleti ka kodanikuhariduse teemadel ja käsitleti ühiskonna läbipaistvuse ning aususega seotud küsimusi üldisemalt. Näiteks leidsid osalejad, et probleemid püsivad jätkuvalt kohalikes omavalitsustes, kus tuleks senisest enam tähelepanu pöörata valimiskampaaniate läbiviimisele. Pikemalt peatuti ka kodanikuühiskonna enda eetiliste standardite tugevdamisel ning leiti, et kodanikuühiskonna eetikakoodeksi juurde oleks tarvis luua seletav-kommenteeriv täiendus, mis aitaks lahti mõtestada koodeksis sisalduvaid põhimõtteid. 

Ühiskonna läbipaistvuse suurendamiseks ei piisa vaid mõne vabaühenduse pingutustest, vaid vajalik on kodanikuühiskonna suurem kaasatus korruptsioonivastaste poliitikate kujundamise protsessi ning senisest tihedam ühendustevaheline koostöö selles valdkonnas, leiab ühing Korruptsioonivaba Eesti. Seega oli kohtumise fookuseks just koostöökohtade loomine ning erinevate ühenduste vaheliste sidemete tugevdamine eesmärgiga suurendada nende rolli aususe, läbipaistvuse ja korruptsiooniga seotud teemade käsitlemisel. Järgmine vabaühenduste kohtumine on plaanis augusti lõpus. 
 
Kohtumine toimus ühingu Korruptsioonivaba Eesti projekti „KVE võimekuse tõstmine poliitika kujundamise mõjutamisel läbi kaasava eestkostesüsteemi loomise ja rakendamise“ raames. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.