Ümarlaud ärieetikast

04.06.2007

"Korruptsiooni mõtestamine erasektoris on maailmas suhteliselt uus nähtus," ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti (KVE) juhatuse esimees Tarmu Tammerk. "Mujal on korruptsiooni laiemale tõlgendusele tähelepanu pööratud ligi kümme aastat, aga Eestis on selleteemaline avalik arutelu sisuliselt olematu." Ümarlaua tulemuste põhjal soovib ühing kujundada oma edasisi tegevusi ja teadvustada ärieetika teema olulisust. "Ärieetikale vähese tähelepanu osutamine ja korruptsiooniilmingute eiramine võivad hakata pärssima Eesti innovaatilisust," ütles Tammerk. Ümarlaud „Ärieetikaga korruptsiooni vastu" toimub 5. juunil kell 13.00-16.00 Tallinnas hotelli Olümpia konverentsikeskuses. Ümarlaua avab majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, kes räägib ärieetika mõjudest Eesti majandusele. EBS-i Eetikakeskuse juhataja Mari Kooskora tutvustab ärieetika õpetamist ettevõtjate uuele põlvkonnale. Tööandjate Keskliidu juhataja Tarmo Kriis kõneleb ärieetika rakendamisest ettevõtluses. Diskussioonis võtavad sõnad ettevõtjad, riigikogu majanduskomisjoni ja korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni esimehed jt. Ümarlaua sihtrühm on ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonid, riigi esindajad, ärieetika edendjad, meedia. Korruptsioonivaba Eesti on tegutsenud Eestis seltsinguna alates 2000. aastast; 2007.a registreeriti ühing mittetulundusühinguna. Ühingu eesmärk on juhtida ühiskonna tähelepanu era- ja avalikus sektoris toimuvatele korruptsiooniilmingutele ja olla Transparency International'i esindajaks Eestis. Ühingu tegevust toetab Avatud Eesti Fond. PROGRAMM: 13.00 Registreerimine hotelli Olümpia konverentsikeskuses (Omega saal) 13.15 Sissejuhatus. MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Tarmu Tammerk: „Ärieetikaga korruptsiooni vastu" 13.25 EBS-i Eetikakeskuse juhataja Mari Kooskora: „Ärieetika õpetamisest ettevõtjate uuele põlvkonnale. Mis on Eesti eripärad?" 13.45 Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts: „Ärieetika mõjudest Eesti majandusele" 14.05 Tööandjate Keskliidu juhataja Tarmo Kriis: "Ärieetika rakendamisest ettevõtluses" 14.25 Kohvipaus 14.40 Arutelu ümarlauas (ettevõtete esindajad, Riigikogu komisjonid, jt) 15.45-16.00 Kokkuvõte