Ühingus alustab tööd kommunikatsiooniekspert

Käesoleva aasta aprillist on ühing Korruptsioonivaba Eesti viinud läbi projekti ühingu töö tõhustamiseks.

Projekti "Korruptsioonivaba Eesti arenguhüpe" eesmärgiks on parandada ühingu huvikaitsevõimekust liikmete tõhusama kaasamise kaudu. Projekti käigus kogume liikmetelt sisendit ja ettepanekuid, koostame ühingule aastateks 2018-2020 strateegia ja liikmete kaasamise hea tava. 

Projekti juurde on appi tulnud Epp Kuusik, kes vastuab liikmetesuunalise kommunikatsiooni eest. Epp tegeleb liikmete sisendi ja ettepanekute süstematiseerimise ja analüüsi, liikmetöö põhimõtete koostamise koordineerimise, ühingu kommunikatsiooniplaani täiendamise ja liikmete tagasiside kogumisega.

Soovime Epule jõudu-jaksu!