Ühingu uus juhatus valitakse aprilliks 2008

12.12.2007

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek otsustas pikendada praeguse juhatuse volitusi 30. aprillini 2008, mil kutsuda kokku MTÜ KVE koosolek, et arutada 2007.a. aastaaruannet (mis on selleks ajaks ka audiitori poolt kontrollitud). Siis valida uus juhatus, sest praegu ei saa veel anda formaalset hinnangut aasta tegevusele. Samuti muutus KVE tegevus aktiivsemaks alles 2007.a. kevadel, kui asus tööle palgaline uus tegevjuht. Juhatusse kuuluvad praegu Tarmu Tammerk ja Agu Laius.