Ühingu tegevjuht osales Vabaühenduste Fondi õppereisil Norras

15.03.2011

 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti  tegevjuht Asso Prii osales 9.-13. märtsil Vabaühenduste Fondi (VÜF) poolt korraldatud õppereisil Oslos.

Õppereisi eesmärgiks oli Norra vabaühenduste tundmaõppimine ning partnerlus- ja koostöösuhete loomine.

Kohtumine toimus ka Transparency Internationali Norra haruorganisatsiooni esindajatega, kes tutvustasid organisatsiooni igapäevatööd ning ühenduse toimimispõhimõtteid. Kuigi Norra ning Eesti on üsna erinevas staatuses, arvestades korruptsiooni levikut ühiskonnas, siis teatud probleemkohad on siiski sarnased – huvide konflikt ajakirjanduses ning huvide konflikti olukorrad kohalikes omavalitsustes. Nendes valdkondades püüavad Eesti ja Norra Transparency osakonnad edaspidi koostööd tihedamaks muuta.

Õppereis sai teoks Norra ja EMP Finantsmehhanismide kaudu tegutseva Vabaühenduste Fondi toel.